Perry Rhodan 2061 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2061
Název:Strážce portálu
(Wächter des Portals)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:20.2.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Je Tayrobo - a potká mužského
Hlavní postavy románu:

Startac Schroeder - monochrom-mutant trčí v oblasti jádra Země Dommrath

Ruben Caldrogyn - velitel Astronautické revoluce stojí před rozhodujícím rozhodnutím

Leikene - mladá žena z národa Tayrobo žije v Do'Tarfryddanu

Po teleportačním skoku1) se Startac Schroeder a Ruben Caldrogyn dostanou do tisíc metrů širokého a hlubokého válce pod portálem Yezzikan Rimba, kde vládne úplná tma. Světlo jejich svítilen odhalí cizorodou, skoro organicky působící a krajně komplexní techniku s modulární výstavbou. Připomene Schroederovi šestidimenzionálně orientovanou Dakkarskou technologii Cappinů2). V labyrintu obslužných šachet narazí Sambarkin a Terranec na Tayrobo Leikene, která jako Dem'Re'Ntana (rangerka první hodnosti) odpovídá za portál 0178-06. Ačkoliv se tvor jen málo podobá Červounům (Schreckwurm), pomyslí Startac Schroeder bezděčně na Petříčka (Peterle)4).

Slepí Tayrobové jsou dva metry dlouhé, červům podobné bytosti. Své okolí vnímají Tayrobové pomocí Scattenu, zatímco se snímací chapadlo na předním konci těla dotýká věnce čidel, které vibruje ve dvanácti hertzovém rytmu. Kromě toho mohou do vzdálenosti deseti metrů vyhledávat elektrické proudy a v širším okolí i hyperenergetická pole. Aby své pozorování mohl předat vidoucím bytostem, označuje Tayrobové energetické struktury jako »bílé«, jiné jako »černé«.

Obsahem života Tayrobů je obsluha Dommrathské sítě, mimořádně zodpovědný úkol. Protože až na 360 clusterů 1520 až 1880 jsou všechny Checkalury, na které je Země Dommrath už asi 25.350 Dommů (šedesát tisíc let) rozdělena, přidruženy k Dommrathské síti, muselo být zřízeno 396 clusterových portálů. K nim patří ještě asi 29.000 sektorových portálů a nesčetně lokálních portálů. Nejprve po intenzivní výchově, těžkých zkouškách a dlouhých učednických létech byla Leikene svěřeno řízení portálu Yezzikan Rimba. Tam musela nejen řídit mocné proudy osob a zboží, ale s podporou portálového počítače také hlídat obyvatelstvo planety.

Aby mohli plnit svou úlohu, pohybují Tayrobové »portálovým éterem«, který jako hyperfyzikální paralelní stopa existuje u sítě transmiterových spojení mezi jednotlivými portály. Přibližně polovina z pěti set tisíc Tayrobů se neustále zdržuje v éteru nebo v portálech, ostatní žijí uvnitř Hvězdné komory Rytířů z Dommrathu5) v Catterstocku. Až na několik jednotlivců jsou všichni Tayrobové ženy. Vzhled a místo pobytů mužských Tayrobů nezná nikdo.

Na útěku před Leikene narazí Schroeder a Caldrogyn v centru portálu na žlutavě blikající, pět metrů veliké kulovité pole, které Tayrobové nazývají »bělostný zářez«. Přes toto pole vstoupí oba do Portálového éteru, ve kterém lze portály Dommrathské sítě vidět jako zářící body, propojené stopami z jemných zlatých jisker, které přestavují cestující Do'Tarfryddanem.

Terranec a Sambarkin se rozhodnou využít příležitosti k výstupu do Crozeiro, dostanou se ale před bělostný zářez do davu Tayroboů v Catterstocku. Stěny této tři kubické kilometry objemné stavby, jejíž do sebe propletené šišky z umělé skály napodobují původní životní prostor Tayroboů, nemůže Schroeder překonat teleportací. Tayrobové jsou ozbrojení, aby vetřelce přinesli ke svým pánům, a Schroeder musí s Caldrogynem až do vyčerpání sem a tam teleportovat. Z nejvyšších míst dostanou ale červy pokyn, za všech okolností ušetřit život cizinců.

Aby Laram'Re'Ntanau, rangerku nejvyšší hodnosti, která jako jediná smí manipulovat s éterovým srdcem Tar'Yarony, informovala o svém setkání s teleportérem, přichází Leikene na Catterstock. Současně nalezne Schroeder a Caldrogyn éterové srdce, dvacet metrů velikou, žlutou kouli světla.

Ruben Caldrogyn vstoupí do Tar'Yarony a je okamžitě beztělně na každém místě Dommrathské sítě současně. Vůdce revoluce cítí obrovskou moc, kterou nyní má, vypne pomocí mentálního impulzu portál Yezzikan Rimba a zároveň cítí zděšení, s jakým na obyvatele jeho domovského světa náhlé zmizení působí. Reaktivuje proto portál znovu. Caldrogyn si je vědomí, že nyní je schopen vypnout celou Do'Tarfryddan, která pro něj až dosud byla symbolem vlády Rytířů z Dommrathu, pochopí ale zároveň, že Dommrathanům zajišťuje svobodu a blahobyt, a že její vypnutí by mělo za následek bídu a chaos. Aniž by si to skutečně uvědomil, změní Sambarkin svůj postoj. Už nechce bojovat proti Rytířům ničením, ale tvořením nových hodnot.

Když se Caldrogyn vrátí z éterového srdce, Tayrobové s pomocníky z jiných oblastí Hvězdné komory ochromí Startac Schroederovy zaměřovací a teleportační pokusy antipsí-polem. S pomocí antigravitačního projektoru se Sambarkinovy se zcela vyčerpaným mutantem podaří dostat k bělostnému zářezu, který jim umožní návrat do portálu Yezzikan Rimba. 01C.07K.10 433.903D, 4. ledna 1304 NGL, se Schroeder teleportuje se svým průvodcem do volné přírody.

Leikene mezitím narazí na »mužského«, kterého zpozoruje díky velice silné mentální auře. Mužský odpočívá na antigravitačních saních s holoprojektorem. Ptá se Tayrobo důkladně na její poslední zážitky a projevuje přitom zvláštní zájem o Rubena Caldrogyna. Následně se mužský s Leikene spáří a naplní tak největší touhu každé ženské Tayrobo. Supersilný proud hormonů, který v ní muž spustí, způsobí, že Leikene na všechny detaily svého setkání zapomene6).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál