Perry Rhodan Neo 268 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 268
Název:Druhá genesis
(Die zweite Genesis)
Autor:Rainer Schorm
Cyklus:5.epocha / Temná doba Arkonu
Vydáno poprvé:23. prosince 2021
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Sofgart

Tanictrop

Perry Rhodan

Atlan da Gonozal

Sud

Garzia

Před téměř sedmdesáti lety se astronaut Perry Rhodan stal prvním člověkem, který se setkal s mimozemšťany. Od té doby lidstvo kolonizovalo další vzdálené sluneční soustavy.

V roce 2102 se však Země a Měsíc nečekaně dostanou do vzdálené kulové hvězdokupy M 3. Rhodan se vydává s vesmírnou lodí SOL tuto událost zvrátit a ocitne se 10‘000 let v minulosti.

Během této doby spolu ve strašlivých bitvách bojují Arkonidané proti Maahkům. Kromě toho dochází ke vzpouře. Supertěžcí se svým vůdcem Leticronem v čele usilují o moc v Arkonském impériu.

Mezitím se Terranci soustředí na ještě větší nebezpečí. V arkonidské pozitronice se skrývá kvantový stín. Kdyby se toto agresivní, beztělesné vědomí stalo aktivním, dějiny by se vyvíjely katastrofálně jinak. Perry Rhodan se postaví proti DRUHÉ GENESIS...


Supertěžcí pod velením Leticrona pronikají do nitra Arkonské soustavy. Při průzkumné letu však Halycon Faulkner zpozoruje, že mají Arkonidané potíže – reakce jejich obranných pevností a stanic jsou zpomalené a zmatené. Sofgart se mezitím na palubě SOL pomalu zotavuje ze zranění, která mu způsobil Tiamat na Elysejském světě. Záhadná bytost se však objeví znovu a chce mu ukrást atorakty. Tentokrát se jeho podoba ale každou chvíli mění z obvyklého bílého závoje na prastaře vyhlížejícího vrzajícího robota, jehož popis je důvěrně znám od Perryho Rhodana. Je to totiž robot Välfouerr, Callibsův tajemný učitel. Arkonidanovi dochází, že to on je právě jeden z Předchůdců, i když z něj zbyl jen kvantový stín. Předpokládá, že Välfouerr/Tiamat potřebuje nové tělo, a tak chce zneužít právě se tvořící kaskádu IRMINSUUL/Kärfouell, jež zde na Arkonu právě teď směřuje k něčemu podobnému. Sofgart proti němu nemá nejmenší šanci, pak se ale nečekaně objeví Nathalie Rhodanová a Sud, která je jedinou účinnou zbraní proti kvantovému stínu. Předtím však Tiamat ještě stihne manipulovat s atorakty a je jasné, že právě zažehnul stvoření nové kaskády.

Na Arkonu se nachází sídlo zvané Foscurrion. Tento Khas'Aktra, neboli »nepřizpůsobivý Khasurn« obývají tzv. Foscurranté. Jsou to Arkonidané, počítačoví specialisté, hackeři a podobní nerdi, kteří se dobrovolně vyčlenili ze společnosti a na Arkonu jsou více méně tolerováni, i přesto, že si občas dovolí provést pár nemístných žertů. Tanictrop, jeden z nejlepších Foscurrantů, který se zajímá o umělé inteligence, společně se svou přítelkyní Garziou zjišťují podivné chování v pozitronických sítích. Něco je zpomaluje a způsobuje různé chyby, což se začíná projevovat v logistice v celé soustavě. Tanictrop si je jist, že se mu plní jeho velký sen, a právě se před jejich zraky rodí systém, který překoval varovnou Rakkorovu hranici. Ostatní se domnívají, že by se mohlo jednat o kyberútok a obávají se, že to budou právě Foscurranté, kteří za něj budou obviňováni. Tanictrop s Garziou se dají na útěk, Arkonidanka je však cestou zraněna v nefunkční antigravové šachtě a potřebuje ošetřit. Tanictrop tak utíká sám, aby přišel na kloub tomu, co se děje.

Poté, co je Sofgart ošetřen, přichází do centrály SOL, kde je neobvykle rušno. Rhodan ho informuje, že obdrželi zprávu z Karminsuulského archivu, v němž jsou uloženy mysli všech Dvanácti herojů a Arbaraitha, kteří kdysi porazili první kaskádu IRMINSUUL. Obdrželi koordináty, na něž má přiletět SOL, jenže se nachází přímo nad Pahorkem moudrých, kde by pohled na gigantickou činkovitou loď jistě vyvolal pozdvižení. Icho Tolot a Mirona Thetin dají technikům na SOL k dispozici informace o maskovacích technologiích DOLANU a GARTAVOURU, což vyřeší i tento problém. Neobvyklé chování však začíná vykazovat i SENECA.

Přicházejí další špatné zprávy: do soustavy pronikají Maahkové, kteří se sice zatím drží zpátky, ale využijí chaosu způsobeným Gon-Mekary, aby se také dostali blíže k Arkonu. Gon-Mekarové však přistávají na Naatu, aby si před útokem na tři světy Tiga Ranton vybudovali pevnou pozici. Neočekávají však, že se jim postaví na odpor domorodí Naati, mající proti nim na svém světě obrovskou výhodu. Z historického hlediska je to také významný okamžik, protože toto je právě ta chvíle, kdy si Naati zasloužili své místo mezi Arkonidany. Pozitroniky Arkonidů mezitím vykazují čím dál tím víc problémů, oslabují planetární obranu a způsobují chaos v celé soustavě, což má za následek i oběti na životech. Pouze posádka SOL ví, co se ve skutečnosti děje a co se chystá v Karminsuulském archivu na Arkonu I. Pod ochranou maskování se loď usídlí na oběžné dráze nad Křišťálovým palácem a SENECA se připraví na ovládnutí inteligence vyvíjející se v arkonidské pozitronice. Musí zabránit vytvoření kaskády a tím i zotročení Arkonidanů kvantovým stínem, který chce nad nimi vládnout jako neúprosný robotický regent. K tomu je nutné, aby se propojil jak SENECA, tak i mysli Dvanácti herojů a Arbaraitha. Je jasné, že v procesu pravděpodobnou roli sehrají i atorakty, a Perry Rhodan, stejně jako dva další přítomní časonoši, Atlan a Mirona Thetin, také mají pocit, že je s událostmi něco spojuje.

Plánům Terranců však neodporuje jen jeden kvantový stín, ale náhle jsou tu hned tři, s nimiž se posádka musí vypořádat. Zničení kaskády se totiž kvůli nedostatku energie nepovede a na SOL se ze zárodků kvantového stínu, které zbyly v SENECOVI po útoku Druunů, manifestuje Närfouess. Proti němu však rychle zasáhne Sud. Perry Rhodan rozhodne o výpravě přímo do Karminsuulského archivu, a tak on, Atlan, Mirona Thetin, Thora, Gucky, Sofgart, Sud, Omar Hawk a Watson, společně s Tanictropem odlétají na Arkon I. Arbaraith naznačil, že mladého Foscurranta budou potřebovat, proto ho Faulkner během jeho útěku našel a přivedl na SOL. Na povrchu planety jsou však napadeni Gon-Mekary, kteří už se také probojovali na Krystalický svět. Tanictropovi je jasné, že zde svou přítomností nikomu nepomůže, a proto utíká zpět do Foscurrionu. Tam se mu ještě s pomocí svých přátel podaří stabilizovat spojení mezi Karminsuulským archivem a SOL, pak je ale zatčen tajnou službou.

Sofgartovi se s pomocí osmi atoraktů a tří časonošů v poslední chvíli podaří zabránit porážce. I Välfouerr/Tiamat je nakonec eliminován díky Sud, která je nucena opět použít svůj nechtěný dar. Navíc to vypadá, že ani IRMINSUUL/Kärfouell by v budoucnu neměl být pro Arkonidany hrozbou. Nebezpečí ze strany kvantových stínů je zažehnáno a pozitroniky v celé soustavě jsou opět funkční. Supertěžcí jsou obviněni z kyberútoků a následného chaosu. Arkonidská flotila proti zrádcům nekompromisně a krutě zakročí. SOL má v plánu se pomalu stáhnout z Arkonu a zahladit po sobě stopy. S tím jim pomohou i Foscurranté, které také přislíbí, že budou dělat vše pro to, aby ani v budoucnosti nebyla Rakkorova hranice překročena. Stejně tak byly na žádost Krystalického prince všechny záznamy o projektu SHE vymazány z databází flotily a tajných služeb. Na palubě SOL se opět znenadání objeví Pankha-Skrin, pro Rhodana i ostatní to znamená, že nastal čas najít cestu zpět do současnosti.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál