Perry Rhodan Neo 267 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 267
Název:Alorové
(Die Aloren)
Autor:Lucy Guth
Cyklus:5.epocha / Temná doba Arkonu
Vydáno poprvé:9. prosince 2021
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Sofgart

Gen'Thal a Gen'Ther

Sud

Icho Tolot

Tiamat

Před téměř sedmdesáti lety se astronaut Perry Rhodan stal prvním člověkem, který se setkal s mimozemšťany. Od té doby lidstvo kolonizovalo další vzdálené sluneční soustavy.

V roce 2102 se však Země a Měsíc nečekaně dostanou do vzdálené kulové hvězdokupy M 3. Rhodan se vydává s vesmírnou lodí SOL tuto událost zvrátit a ocitne se 10‘000 let v minulosti.

Během této doby spolu ve strašlivých bitvách bojují Arkonidané proti Maahkům. Kromě toho dochází ke vzpouře. Supertěžcí se svým vůdcem Leticronem v čele usilují o moc v Arkonském impériu.

Rhodan se mezitím soustředí na ještě větší hrozbu, která číhá v arkonidských pozitronikách. Zásadní význam mají tzv. atorakty. Jeho tým se proto vydává po jejich stopách. V této nebezpečné misi hrají nečekanou roli ALOROVÉ...


Flotila Gon-Mekarů zaútočí na Arkon. Supertěžký Leticron prohlašuje, že císař Gonozal VII. padl, což rozpoutá ještě větší chaos. Arkonidská flotila se však nevzdává a stále bojuje. Dvojice Alorů, speciálních válečných mediků, Gen'Thal a Gen'Ther, bojuje za přeživší útoku na medobárce THERION, dokud však není jejich loď také zasažena a zničena.

Ve zmatku posádka SOL zaznamená hypersignál, který naznačuje přítomnost dalších atoraktů. Protože se SOL nachází uprostřed bitvy mezi Arkonidany a Supertěžkými, nemůže posádka Perryho Rhodana signál přímo sledovat, aniž by na sebe upoutala pozornost. Mascant Veskor ter Galen se dožaduje Atlana, protože předpokládá, že Krystalický princ převezme v těžké chvíli roli svého otce. Thora Rhodan da Zoltral mu však musí vysvětlit, že Atlan není k dispozici, stejně jako SHE, která se právě potýká se závažnými technickými problémy. V tuto chvíli se nabízí DOLAN, který má účinnou ochranu proti sledování. A tak se Icho Tolot, Bestie Tro-Khon, Sofgart a Sud, s podporou Omara Hawka a jeho okrilla Watsona, vydávají na cestu ke zdroji signálu, aby se pokusili atorakty získat. Cestou přes bitevní pole zachytí nouzový signál ze zničené arkonidské medobárky, z níž zachrání dvě ženy.

O několik let dříve přistává Thalianna, Arkonidanka z vysoce postaveného Khasurnu, na Aralonu. Rozhodla se sloužit v Metanových válkách jako lékařka, což je pro celou její rodinu velká pocta. Cestou do Institutu Kiosnur, kde její výcvik bude probíhat, se potkává s další urozenou Arkonidankou Therenou, s níž se okamžitě spřátelí, a zároveň se seznamuje s dalšími kandidáty ze své skupiny a instruktory. Araský Institut Kiosnur je přísně tajné zařízení, kde probíhá výcvik speciálně vybraných jedinců na tzv. Alory. Nejedná se pouze o náročný lékařský trénink, Alorové jsou ve skutečnosti »chodící mini-medostanice«, protože jejich těla jsou vylepšena nesčetnými implantáty, chirurgickými nástroji, a dokonce i zásobníky na různé léky apod. Tyto procedury jsou tak náročné, že je někteří kandidáti nepřežijí. Alorové zásadně pracují ve dvojicích, aby byla jejich činnost ještě efektivnější. Díky speciálnímu propojení spolu dokážou komunikovat podobně, jako telepati. I přesto, že si rozumí i s ostatními spolužáky, doufá Thalianna, že bude nakonec přiřazena k Thereně, s níž během simulací tvoří perfektní duo. Když obě Arkonidanky překonají i své náročné operace, které na nich Arasové vykonají, dozvídá se Therena, kdo bude její alorská partnerka. K jejímu zděšení to není Thalianna, ale Lysery. K Thalianně je pak přiřazena Thereki, napůl Arkonidanka a napůl Araska. Instruktorka Neftiri vysvětluje, že Thalianna a Therena si jsou až přiliž podobné, což se podepisuje na efektivitě jejich spolupráce. Obě ženy dostávají i své nové alorské označení: Gen'Thal a Gen'Ther. Závěrečnou etapou výcviku je ceremoniál společného propojení jejich myslí. Gen'Thal, která má aktivovaný extrasmysl, moc dobře víc, jaké to je, když je někdo cizí v její hlavě. Gen'Ther však z této novinky nemá vůbec radost a svou partnerku se snaží blokovat.

Jedna z prvních misí zavede Alorské sestry na medobárce FAMA'ZHY do další kruté bitvy s Maahky. Gen'Thal a Gen'Ther sice vykovávají svou práci precizně a efektivně, spolu si však úplně nerozumí. Když ošetřují raněné na zničeném bitevním křižníku, dojde k explozi. Obě Alorky, kterým se z lodi podaří zachránit pouze jednoho přeživšího, se schovají na jednom z asteroidů, jejich ochranné obleky jsou však poškozené. Při čekání na záchranu se Gen'Ther nakonec svěřuje, proč je tak odtažitá. Byla plodem zakázané lásky mezi araským doktorem a urozenou Arkonidankou. Před lety záhadně onemocněla a byla poslána do ústavu pro mentálně choré. Jeden z lékařů však zjistil, že příčinou nemoci je její extrasmysl, proto odjela na Iprasu, kde se pokusili o jeho aktivaci, ale neúspěšně. Thereki však slyšela podivné hlasy a bála se o tom někomu říct, aby ji znovu nezavřeli. Poté, co byly jejich mysli propojeny, obávala se Gen'Ther, aby na její tajemství Thalianna nepřišla.

Gen'Thal a Gen'Ther se probouzí na medostanici DOLANU, kde je přivítá Sofgart a Sud, kteří žasnou, jak rychle se ženy zotaví z nedobrovolného pobytu ve vesmíru. Stejně tak se podivují nad jejich implantáty. Když jim o sobě řeknou více, pochopí Sofgart, že jsou to Alorky. Vysvětluje Sud, že se jednalo o jakési válečné lékaře, kteří po konci Metanových válek úplně zmizeli. Jednak proto, že již nebyli potřeba, za druhé také kvůli tomu, že jejich výcvik byl velmi náročný a sami Alorové kvůli různým úpravám velmi trpěli a bohužel ani dlouho nežili. Alorské sestry jsou ale také ohromené vyspělou technologií, kterou na cizí lodi vidí, podivným chováním Taravata, umělé inteligence DOLANU, ale nejvíce je vyděsí Icho Tolot a Tro-Khon. Arkonidanky si totiž stále pamatují, čeho jsou Bestie schopné, ale nakonec je jim vysvětleno, že z nich strach mít nemusí. Začínají také chápat, že cizí plavidlo s podivnou posádkou je na důležité misi.

Když DOLAN dorazí na místo, odkud byl zaměřen signál atoraktů, zjistí, že se jedná o Elysejský svět, který Arkonidané objeví až za 4000 let a poté ho začlení ho do Arkonské soustavy. Elysejský svět se nyní pohybuje prázdným vesmírem. Sofgart byl svědkem toho, že zde i Arbaraith kdysi našel atorakt, který byl uschován v Karminsuulském archivu, a který pak sám dostal. S pomocí F'Atkoru zde nakonec najdou časovou studnu a tři atorakty, které se vznášejí v jejím středu. Ukazuje se však, že bude obtížné je získat. Ichu Tolotovi se k nim nakonec podaří dostat, ale v tu chvíli se objeví Tiamat a snaží se je skupině vzít. Bytost Sofgarta vážně zraní. Přežije jen díky včasnému zásahu Alorek. Nakonec je to Sud, kdo mocnou bytost porazí a získá i tři atorakty. Pro Tiamat je totiž její dotek stejně zničující, jako pro ostatní. Sud cítí přival nové energie, kterou z bytosti vysála, ale není si jistá, jaké následky to pro ni bude mít. Mutantka se cítí bezmocná, když vidí, jak Alorské duo operuje starého Arkonidana a ona sama jako lékařka nemůže nijak pomoci. DOLAN se vrací zpět na okraj Arkonské soustavy, kde se cesty Alorských sester a posádky opět rozdělí.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál