Perry Rhodan Neo 266 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 266
Název:Šach Thoře
(Schach für Thora)
Autor:Ben Calvin Hary
Cyklus:5.epocha / Temná doba Arkonu
Vydáno poprvé:25. listopadu 2021
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Thora Rhodan da Zoltral

Tuale da Nirwor

Kopramir da Zoltral

Sedm-Offdar-Devět

Brodagir da Faehrl

Engoll da Heskmar

Před téměř sedmdesáti lety se astronaut Perry Rhodan stal prvním člověkem, který se setkal s mimozemšťany. Od té doby lidstvo kolonizovalo další vzdálené sluneční soustavy.

V roce 2102 se však Země a Měsíc nečekaně dostanou do vzdálené kulové hvězdokupy M 3. Rhodan se vydává s vesmírnou lodí SOL tuto událost zvrátit a ocitne se 10‘000 let v minulosti.

Během této doby spolu ve strašlivých bitvách bojují Arkonidané proti Maahkům. Protože se jim nakonec podaří získat plány konvertorového děla, dávají lidé obráncům Arkonu opět naději.

Perry Rhodan má však nové starosti. Jeho žena Thora vážně onemocní; příčinou je zřejmě její extrasmysl. Thora se při hledání pomoci vydává za příslušnými odborníky na Iprasu. Tam však narazí na prastaré tajemství, které vážně otřese její dosavadní představou o předcích – a jmenuje se ŠACH THOŘE...


Před 12 tisíci lety, tedy více než 2000 let před narozením Atlana a také dobou, kdy se v minulosti ocitla SOL, se arkonidská bioložka Tuale da Nirwor s dalšími třemi kolegy vydává na expedici na planetu Iprasa. Nehostinný svět, jenž obývá národ insektoidních bytostí zvaných Taa, je tvořen nesčetnými aktivními vulkanickými poli, pouštěmi a arktickými planinami na pólech. Taaové jsou jejich hlavním cílem, protože poslední kontakt s touto rasou byl navázán před více než 70 lety a stále zůstávají tajemstvím. Expedice je nečekaně zasažena sněhovou bouří a Tuale je odloučena od ostatních. Když je na pokraji sil, spatří, patrně v halucinacích, kočkovitou bytost, která ji dovede do jeskyně a opět zmizí. Zanechá ji zde ale potravu ve formě zelené viskózní tekutiny, a i přesto, že se Arkonidance příčí něco podobného pozřít, hlad její odpor nakonec překoná.

V tom ale přichází Taaové, kteří připomínají arkondské tralgii nebo také pozemské mravence. Mluví však téměř dokonalou arkonštinou a Tuale dávají najevo, že zde nemá co dělat. Nachází se totiž v posvátných chovných halách. Tuale jim vysvětlí, jak se zde ocitla a Taaové ji díky svým zákonům, které říkají, že mají chránit bytosti v nouzi, poskytnou útočiště. Nemohou jí však dát další »výživný sliz«, protože se jím živí jejich larvy a tudíž je velmi cenný.

Velení SOL se schází projednat skutečnosti, které o původu Arkonidanů zjistil Sofgart v Karminsuulském archivu. Zvláště pak hrozbu kvantového stínu a vlastně i skutečný důvod toho, proč byla SOL poslána do minulosti. Mezi přítomnými je i Thora Rhodan da Zoltral, nedokáže se však plně soustředit, poslední dobou špatně spí a pronásledují ji noční můry. I její extrasmysl je poslední dobou podezřele zticha, další hlas v její hlavě jí však nabádá, aby pomstila prastaré hříchy a tvrdí, že Perry Rhodan a Atlan jsou její nepřátelé. Nedokáže mu už dál vzdorovat a oba napadne. Nakonec ji však opět přemůže obrovská bolest hlavy. Protože je si sama dobře vědoma, že je něco špatně, utíká ihned na ošetřovnu.

Hertason Kopramir da Zoltral skládá na Iprase poslední zkoušku Ark Summia. Dosud se mu v předešlých úkolech vůbec nedařilo, a proto se domluvil se svou sestrou Glendegor, že za něj klasickou fiktivní hru Sop'harmar-Borth, vyhraje. Glendegor, jež vždy ve všem na rozdíl od svého bratra excelovala, již dávno aktivaci logického sektoru podstoupila. Chce ale svého bratra podpořit, aby i on dostal uznání jejich přísného otce. Kopramir, i přes pochyby ředitelky Faehrlova institutu Rhiny da Moritur nakonec získává maximální možné skóre, a je připuštěn k finální části Ark Summia. Hertason radostnou novinu sděluje svému otci Domuurovi da Zoltral, ten však jeho nadšení zcela nesdílí, ale už mu pomalu zařizuje kariéru u flotily.

Taaové Tuale da Nirwor vezmou do své vesnice v horských jeskyních. Den poté, co pozře zelený mech, který jí hosté připravili k jídlu, ji stihne těžká nemoc. Taaové ji ale za podivných okolností, které si vybavuje jen mlhavě, uzdraví. Také zjišťuje, že jí opět krmí výživným slizem. Když se Tuale konečně trochu vzpamatuje, uvědomuje si, že si začíná kolem sebe všímat detailů, které dříve nepostřehla. A zároveň ve své hlavě začíná slyšet hlasy.

Thora opět sní o jeskyních plných mrtvých těl a insektoidních bytostech. Vzbudí se na medostanici, kde je s ní i viditelně ustaraný Perry s Atlanem. Doktor Breiskoll jí váhavě sděluje diagnózu: její onemocnění způsobuje demyelinizace mozku, což má za následek poškození nervů i mozku a míchy. Dle Breiskollovy prognózy jí zbývá nanejvýš několik týdnů. Vzhledem k tomu, že její nemoc vzniká v prefrontálním kortexu, tedy sídle extrasmyslu, navrhuje Atlan, aby se vydala na Iprasu, kde sídlí největší experti v této oblasti z celé Galaxie. Thora se nechce vzdávat a žádá Rhodana o formální povolení její cesty. V tom ale zazní poplach.

Se Sedm-Offdar-Devět se Tuale vydává zpět na planinu pátrat po svých spolupracovnících. Na povrchue zjišťuje, že leka-disk, s nímž přiletěli na Iprasu, je pryč. Následně Taaové objeví tělo jednoho z jejích tří kolegů. Arkonidanka tak má za to, že ji doma dávno považují za mrtvou a nikdo po ní nepátrá. Tuale má tisíce otázek, zvláště pak kde se berou technicky vyspělé nástroje, které čas od času u hmyzích bytostí vidí. Odpovědi jsou však vždy vyhýbavé. A tak se vydá pátrat na vlastní pěst. Díky vybavení, které našli u Nongrovy mrtvoly, má nyní k dispozici i několik přístrojů.

Thora se zcela sama vydává na Iprasu. V Arkonské soustavě se objevila obrovská flotila. Perry Rhodan ji tedy požádal, aby využila klid před bouří a pokusila se vyřešit svůj problém. Do Faehrlova institutu se vydává v přestrojení jako Thora da Zoltral, dcera patriarchy Domuura da Zoltral, původem Essoya a tedy tzv. Gossa-Rhaan, šlechtična pochybného původu, proto si je jistá, že nikdo nebude mít nepatřičné dotazy. U vstupu do Institutu ji uvítá vrchní lékař Engoll da Heskmar. Vysvětluje mu, že nepřichází jako Hertasonka, kandidátka na Ark Summia, ale s problémem týkajícím se jejího extrasmyslu. Dozvídá se od něj, že se zde právě nachází i její bratr a sestra, Thora ho však požádá, aby jim o její přítomnosti nic neříkal, protože nechce, aby rodina věděla o jejím problému.

V noci, když Taaové spí, prozkoumává Tuale jeskynní komplex. Objeví dveře, které určitě nejsou postavené technologií Arkonidanů, jež samozřejmě místní obyvatelé stráží. Nechtějí za žádnou cenu prozradit, co se uvnitř skrývá. Nakonec jí ale Sedm-Offdar-Devět ukáže, že za dveřmi ve skutečnosti schovávají kosmickou loď.

Zatímco se Thora podrobuje Engollovým vyšetřením, opět ji provázejí strašlivé vidiny smrti. I jeho závěry jsou však stejné jako terranského doktora. Její stav je nevyléčitelný, jediné, co pro ni může udělat, je zmírnění obtíží. Engoll da Heskmar Thoru vezme na procházku zahradami institutu. Vysvětluje jí, že stejné symptomy se objevují u Tai-Varotaa, tedy Arkonidanů, při jejichž aktivaci logického sektoru se objevily potíže. Potkávají Rhinu da Moritur, která slibuje, že se o ni v závěru života v Institutu postarají. Thora si znenadání vybaví starou ženu ukazující na vchod do jeskyně. Chce od Engolla vědět podrobnosti o Tuale da Nirwor, ten ale ví pouze to, co je uvedeno v archivech – včetně toho, že první Arkonidanka s aktivovaným extrasmyslem v závěru svého života také trpěla podobnou nemocí jako Thora. Chce vědět, kde se nachází ona jeskyně, v níž podle legendy Tuale byla zachráněna. Doktor nesouhlasí, sama Thora neví, co ji tam táhne, ale doufá, že by mohla najít nějaké vysvětlení.

Kosmická loď Taaů se nazývá OFFDAR, stejně jako vesnice, která kolem ní vyrostla, a pod ledovou krustou Iprasy leží už několik set let. Spousta přístrojů již za ta léta není funkční a vzhledem k tomu, že poslední vzdělaný technik zemřel kdysi dávno, neví ani žádný z Taaů, jak je opravit. Na lodi Taaové také pěstují mech, kterým se živí. Energii, která zbyla, drží na minimu, aby je Arkonidané nenašli, protože se jich obávají kvůli jejich expanzivní politice. Sedm-Offdar-Devět také prozrazuje, že Taaové (což v jejich jazyce znamená »ztracení«), byli původně nazývaní Ploohnové. Jejich národ po tisíciletí prchal před neznámým nebezpečím, až jejich loď ztroskotala právě na Iprase. Stále mají ještě i jednu funkční vysílačku, díky níž Arkonidany monitorují a znají jejich jazyk. Při této zmínce si Tuale uvědomí, jak moc se chce dostat zpět domů. Sedm-Offdar-Devět ji však zapřísahá, že kdyby se Arkonidané dozvěděli o jejich původu, vše jim vezmou.

Tři hodiny před závěrečným ceremoniálem se Kopramir da Zoltral rozhodne, že uteče. V poslední chvíli si uvědomil, k jak fatálním následkům by celý jeho podvod mohl vést. Všechny zkoušky Ark Summia totiž slouží právě k eliminaci těch kandidátů, kteří nejsou pro aktivaci extrasmyslu vhodní – a on jimi ve skutečnosti neprošel. Rozhodne se ukrást loď, ale v poslední chvíli potkává Rhinu da Moritur, které nedovede vysvětlit, co zde dělá. Přichází k nim ale Thora, pro Kopramira dosud neznámá žena, která tvrdí, že chce, aby ji její nevlastní bratr doprovázel při její pouti. I když ničemu nerozumí, bez řečí ji následuje.

Tuale da Nirwor mezitím činí další objevy – přesně si pamatuje cestu spletitými tunely, dokonce i rozeznává jednotlivé Taay, kteří ji předtím připadali všichni stejní, nadto si zapamatovala i jejich prazvláštní jména. Hlas v její hlavě už se jí nejeví jako projev šílenství, ale spíš jako přídavný smysl neboli extrasmysl, Sama-Huhan. Čím zřetelnější však jsou jeho myšlenky, tím horší záchvaty bolesti se u ní projevují. Spolu se svým extrasmyslem dojde k neuvěřitelné hypotéze. Tu si ověří díky genetickému testovacímu kitu, který získala z Nongrova vybavení. Sliz pocházející ze žláz samičích Taa, které žily s královnou a staraly se o potomstvo, vykazuje podobnosti s Tualinou arkonidskou DNA. K dalším výzkumům však bioložka potřebuje výkonnější pozitroniku, přístup k té na OFFDARU jí je však zamítnut. Tualin zdravotní stav se však prudce zhoršuje, z ničeho nic přestává vidět. Jedenáct-Offdar-Jedenáct ji nakonec vyšetří na starém koženém lůžku pod skleněnou kupolí na lodi, kde se ukáže, že se v prefrontálním kortextu vytvořilo několik nádorů. Její nemoc je mimo možnosti insektoidních lékařů. Tuale se však domnívá, že má vědomosti k tomu, aby svůj stav dokázala zvrátit a Sedm-Offdar-Devět nakonec povoluje použití palubní pozitroniky a laboratoře. Již dávno bylo známo, že jistý gen způsoboval vznik neuronální struktury v čelním mozkovém laloku, která zřejmě nesloužila žádnému účelu. To se týkalo asi třiceti procent všech Arkonidanů. A tato genetická odchylka podle Tualiných výzkumů odpovídala určitému úseku v genomu Taa. Místo, kde se impulsy extrasmyslu projevily, byly omezeny na ty dodatečné nervy, které byly způsobeny mutací, mimo rakovinnou tkáň. Neměly tedy nic společného. Tuale také zkoumala DNA larev Taa – sliz, v němž dospívaly, aktivoval jejich inteligenci, a to pravděpodobně vyvolalo stejný efekt v mozku Arkonidanky. Je si tak nyní jistá, že nádory bude možné odoperovat, aniž by byl ohrožen Sama-Huhan. K tomu se ale musí nejdříve dostat domů na Arkon. Využije tedy nestřeženého momentu a použije vysílačku na OFFDARU. Sedm-Offdar-Devět je velmi znepokojen a zklamán, protože Tuale ještě vůbec netuší, co svým jednáním způsobila. Na druhé straně se totiž ozývají zachránci. Než opustí Iprasu, slibuje, že nikdy jejich tajemství neprozradí.

Během cest k jeskyním Thora Kopramirovi přiznává, že ho sebou chce jako svědka, ať už se stane cokoliv – někoho, kdo by Perrymu Rhodanovi a jejím přátelům řekl, jak skončil její život. Kopramir si uvědomuje, že udělal dobře, když utekl, protože mohl skončit stejně, jako Thora. Když přistanou, Thora přesně ví, kam směřovat, zdá se jí, jako kdyby tu už někdy byla. Oba Arkonidany následně obklíčí Sedm-Offdar-Třicetjedna a další bojovníci Taaů. Thoře sdělí, že je zde již očekávána a chce, aby je následovala.

Poté, co se Tuale da Nirwor vrátila zpět na Arkon, podrobila se nespočtu operací mozku, nádory se ale vždy znovu objevily. Kromě toho však neustále pracovala na svém výzkumu na Grinnisově universitě. Zpočátku pro ni bylo těžké, aby o existenci extrasmyslu přesvědčila i ostatní kolegy. Děkan Brodagir da Faehrl však vždy stál za ní. Da Faehrl byl proslulým expertem v problematice prefrontálního kortexu. Zjistil, že u Tuale se tato genetická vada projevuje pouze ze sedmdesáti procent, kdežto u něj je stoprocentní, a to ho činilo ideálním subjektem pro experimenty s aktivací. Za použití obrovských prostředků se Arkonidané pokusili vytvořit směs podobnou té, kterou produkují Taaové. I přes opakované pokusy se však jeho extrasmysl neprobouzel. To vedlo ke spolupráci s hyperfyziky, kteří naznačovali interakci slizu s arkonidskou DNA na kvantové úrovni a následně ozářili syntetický sliz vysokodimenzionálními nabitými částicemi. I přesto, že to vypadalo slibně, ani tento experiment ničeho nedosáhl. Da Faehrlovi i jeho sponzorům však pomalu docházela trpělivost, a proto rozhodl, že se vydají na Iprasu, Taa pochytají a budou je využívat k produkci slizu. Tuale se je snaží chránit a nakonec mu prozradí, že jsou to bytosti pocházející z vysoce inteligentní civilizace, která na Iprase ztroskotala před dávnými časy. To však děkan vidí jako jedinečnou příležitost, prohlásí je za agresory ohrožující Impérium, a tak už nic nemůže bránit jeho plánům.

Jeskyně, kterými Thora a Kompramir prochází, jsou zavaleny kostrami Arkonidanů. Nakonec dorazí k podivné stéle uprostřed jeskyně. Z ní vychází hlas, který zdraví Tai-Varotaa Thoru da Zoltral, a postupně se vedle ní zhmotní hologram Tuale da Nirwor. Thora má spoustu otázek, nechápe, jak ji Tuale může znát a proč ji sem přivedla, ale to jim poté sama ukáže…

Arkonidanům trvalo padesát let, než zcela zkrotili Taa. Stejně tak na Iprase začala stavba Faehrlova institutu a sám da Faehrl sliboval všem Arkonidanům aktivaci extrasmyslu. Tuale však znala pravdu – aktivace je možná jen u poloviny Arkonidanů, a z této poloviny zůstane zdravá také jen polovina. Zbytek bude mít stejný osud jako ona a bude reagovat neobvykle, nazvala je proto Tai-Varotaa. Nejvyšší představitelé Arkonu však tento dar nechtěli dát jen tak někomu, omezili ho pouze na vybrané jedince z těch nejvyšších vrstev. Vznikla tak první generace Hertasonů, u nichž se aktivovaný logický sektor projevil již za několik hodin. O to, co se stalo s Taa, se nikdo nezajímal, aktivace extrasmyslu ale pro všechny Arkonidany byla naprostou senzací. Da Faehrl však neměl dost a chtěl dokončit úplné podrobení insektoidních bytostí, a tím bylo dobytí OFFDARU. Pro da Faehrla, v němž aktivace ještě více umocnila jeho nekompromisní chování, to měl být symbol arkonidské svrchovanosti. Jediné, co dovolil z OFFDARU zachovat, bylo vyšetřovací lůžko se skleněnou kupolí z medostanice. Poté rozhodl, že Hertasoné zvrší Ark Summia právě pod touto kupolí. Lehátko bylo přemístěno do Faehrlova institutu, k němu byly nainstalovány všemožné zářiče, které byly však zbytečné, protože to byl pouze a jen výživný sliz, jenž logický sektor aktivoval. Vše ostatní byla pouze ceremonie, která stvořila celou legendu.

Během následujících let Tuale da Nirwor prodělala desítky dalších operací, nakonec ale nebylo možné další provést, aby nebyla poškozena mozková tkáň. Pak ale opět, přesně po padesáti letech, spatřila stejnou kočkovitou bytost, která ji kdysi zachránila. Když ji dohonila, přestavila se jako Dao-Lin-H’ay, Sestra Hlubiny. Přiznala, že doufala, že události ponesou přesně takový vývoj a připravila zde pro ni poslední úkol. Zajímala se o Tai-Varotaa a požádala ji, aby ji informovala, pokud se nějaký z nich objeví, a podala dotyčnému jedinci injekci se specifickým genovým markerem. Tuale souhlasila, ale chtěla nejprve pomstít Taa, s čímž jí však Dao-Lin-H’ay nedokázala pomoct. V jeskyni instaluje stélu, v níž je zabudován vysílač, který oznámí, pokud se objeví Tai-Varotaa. Musí však do ní být vloženo její vědomí, s čímž Tuale souhlasí, protože ví, že jí již moc času stejně nezbývá.

Thora se pomalu navrací do reality. A ozývá se i její logický sektor. Dochází k závěru, že Tuale da Nirwor Sesterstvu Hlubiny nikdy žádnou zprávu neodeslala. Všechny Tai-Varotaa sem nalákala a zavraždila, aby pomstila Taa. A přesně takový osud čeká i na Thoru. V tu chvíli však bleskurychle zareaguje Kopramir, zapne Thořin ochranný štít a granátem, který našel u jednoho z mrtvých těl, stélu zneškodní. Arkonidanka je před výbuchem ochráněna, Hertason však podléhá smrtelným zraněním. Sedm-Offdar-Třicetjedna považuje Thoru za jejich novou královnu. Ta ho však žádá o odpuštění za zločiny, které na nich Arkonidané spáchali. Na svou čest přísahá, že až se vrátí zpět do své časové linie, pokusí se něco udělat a tím i splatit dluh Tuale da Nirwor.

Thora se vrací zpět do Faehrlova institutu i s Kopramirovým tělem, které předá jeho sestře Glendegor. Chce, aby jejich otec věděl, že zemřel jako hrdina. Engoll da Heskmar potvrzuje, že je Thora opět zcela zdravá, a tak odlétá na SOL. Perry Rhodan je sice rád, že je jeho žena opět v pořádku, obrovská flotila se však chystá k útoku na Arkon.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál