Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan Neo > svazek 260
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 260
Název:Trosečníci v čase
(Gestrandet in der Zeit)
Autor:Lucy Guth
Cyklus:5. epocha / Temná doba Arkonu
Vydáno poprvé:2. září 2021
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Atlan da Gonozal

Thora Rhodan da Zoltral

Perry Rhodan

Donna Stetsonová

Chart Deccon

Morena "Wallpa" Quispe

Před téměř sedmdesáti lety se astronaut Perry Rhodan stal prvním člověkem, který se setkal s mimozemšťany. Od té doby lidstvo rozšířilo sféru svého vlivu a kolonizovalo vzdálené sluneční soustavy.

V roce 2102 se však Země a Měsíc nečekaně přesunou do kulové hvězdokupy M 3, vzdálené 34‘000 světelných let od domova. Rhodan se vydává s vesmírnou lodí SOL zjistit příčinu této události a zvrátit ji.

Přitom dojde k dalšímu časoprostorovému skoku – SOL se ocitne 10‘000 let v minulosti. V hlubinách Mléčné dráhy zuří strašlivé bitvy mezi flotilami Arkonidanů a Maahků. Je to temná doba velkého Arkonského impéria, jejíž pád se zdá být nevyhnutelný.

V této éře válek hledají Terranci cestu domů. Útočí na ně ze všech stran a oni jsou TROSEČNÍCI V ČASE...


Poté, co SOL vykoná nouzovou transici, aby unikla před flotilou Maahků, mezi jejímiž jednotkami se objevila 10‘000 let v minulosti, materializuje přímo v plazmovém proudu obří hvězdy Cygnus X-1. Kromě toho, že lodi opět hrozí zničení, objevují se nepravidelné otřesy neznámého původu. Stejně tak posádka zaznamenává nepříjemné zvonění v uších. SOL je nakonec zachráněna díky Thořině návrhu na vhodné přesměrování energie a také pilotním umění emocionauta Metra Kosuma.

Atlan da Gonozal a Mirona Thetin jsou stále ještě v hangáru, kde i zanechali svou loď GARTAVOUR. Vzhledem k otřesům, které se vyskytují na všech palubách SOL, je jim vystaven i hangár a několik pilotů se ocitá v ohrožení života, protože dojde k nečekanému uvolnění jedné z korvet. Když jim jde Thetin na pomoc, je sama téměř uvězněna v troskách, ale díky včasnému zásahu Guckyho nakonec nedojde k žádným ztrátám na životech.

Poté, co se SOL vymanila z plasmového proudu, začíná sčítání škod. Hyperfyzici Geoffry Abel Waringer a Eric Leyden mezitím fenomén, jenž způsobuje otřesy a nepříjemné akustické efekty, pojmenují »madrigal«. Mají za to, že je způsoben časovým skokem. Naštěstí se ale zdá, že oslabuje. Velení se nyní musí rozhodnout, kam bude nejlepší směřovat – a podle Perryho Rhodana je tím místem Země. Nikdo však neví, v jakém roce se přesně nacházejí. S určením pomohou jak space-disky, které byly vyslány na průzkum, tak speciální mutispektrální teleskop, jímž SOL disponuje. Díky tomu se také podaří zjistit, že cesta k Zemi je blokována maahkskými jednotkami. Rhodan je i tak odhodlaný pokusit se mezi nimi opatrně proplížit. Thora s Atlanem se také pozastavují nad tím, zda nemůže být náhoda, kam je vlastně časový skok přenesl. Ocitli se totiž přesně v době, kdy byl Atlan převelen na právě vzniklou kolonii na Larsafu III a kdy také obdržel svůj buněčný aktivátor a plány ke konvertorovým dělům. Thora také cítí, že mezi Atlanem a Mironou panuje jakési napětí. Arkonidan zažívá nečekaný flashback: vzpomíná, jak byla těsně po jeho příletu kolonie na Larsafu III napadena Maahky, které se jim lstí podařilo vlákat do sektoru hvězdné mlhoviny Westerhout 40. Atlan je poté přesvědčen, že jejich cílem nemůže být Země, ale Arkon.

Atlan sice nedokáže přesně vysvětlit, co ho na Arkon láká, ale i tak si za svým rozhodnutím stojí. Naopak Rhodan, Thora i Chart Deccon jsou za jedno a chtějí pokračovat směrem k Zemi a u toho prozatím i zůstane. Rhodan si chce promluvit se Pankha-Skrinem, Loower však již delší dobu není k nalezení. Předpokládá, že by mohl být v pozitronickém centru, tam však nachází pouze Donnu Stetsonovou a ani SENEKA nedokáže říct, kde se zdrojomistr momentálně nachází. Rhodan Donnu požádá o přesun jejího pracoviště do centrály, aby byla komunikace se SENEKOU v této složité situaci jednodušší. Protože SOL během letu neustále naráží na menší skupinky maahkských křižníků, je nutné neustále měnit kurz a příští transice činkovitou loď zavede do sektoru Westerhout 40. V blízkosti je zaměřena přávě zuřící bitva mezi Arkonidany a dýchači vodíku. I přesto, že to může mít nedozírné následky, rozhodne se Deccon vyrazit jim na pomoc. I přes několik těžkostí v bitvě má SOL a všechny její jednotky nad Maahky navrch. Arkonidské jednotky však nereagují na volání, neznámou loď obklíčí a začnou na ni střílet. Naštěstí se však jedná jen o varovné výstřely. V automatické zprávě předkládá Kolak da Hozarius, velitel TAIGORU, své ultimátum. Arkonidané jsou zřejmě k neznámému typu lodi nedůvěřiví. Atlan proto navrhuje, že převezme velení, protože situaci díky své pozici krystalického prince snáze vyřeší. Z jeho návrhu není nikdo příliš nadšený, zvláště pak velitel Deccon, ale lepší řešení se momentálně nenabízí.

Kolak da Hozarius je velice překvapen, že před sebou vidí skutečného Mascarena da Gonozal. Aby ho ještě více utvrdili v tom, že loď je arkonidského původu, zaujímá Thora místo po Atlanovu boku. Atlan vysvětluje, že SOL je tajným projektem, novým prototypem lodi, který má být nasezen v boji proti Maahkům. Byl vyvíjen na Larsafu III, kam byl Atlan svým otcem »převelen«, jak se všeobecně ví i ve flotilních kruzích. Kolak však stále není přesvědčen a obává se, že se jedná o trik Maahků, kteří krystalického prince unesli. Vehemnetně trvá na tom, že loď bude podrobena inspekci, která má za úkol zjistit skutečné poměry na lodi.

Thora da Rhodan Zoltral si tváří v tvář svým předkům klade otázku, co to vlastně znamená být Arkonidankou. Připouští, že se jí hrdí, cílevědomí Arkonidané z minulosti možná zamlouvají mnohem víc než jejich současná generace. Vidí tuto cestu do minulosti jako příležitost k tomu, aby své předky lépe poznala. A je to právě ona, kdo také v roli prvního důstojníka SHE, jak byla SOL dočasně přejmenována, uvítá inspekci v zastoupení Kernona da Naragg, Drokhause da Tilquam, Jindu da Phathane a Yantose da Emthon. Perry Rhodan a Atlan vyvinuli smělý plán, díky němuž by měli Arkonidany přesvědčit, že se opravdu jedná o tajný projekt Velkého impéria. Thoru doprovází Omark Hawk se svým okrillem a Rebecca Montgomeryová. Už při příchodu jsou všichni čtyři velitelé zjevně ohromeni vyspělými technologiemi, které kolem sebe vidí.

Donna Stetsonová odchází zpět do pozitronického centra. Je nutné, aby v centrále bylo co nejméně lidí, kteří by mohli v návštěvnících vzbuzovat nedůvěru. Sotva dorazí, objeví se zde i Pankha-Skrin, který tvrdí, že měl na práci něco důležitějšího. Nyní je ale přesvědčen, že jeho cesta s posádkou SOL je u konce a musí se vydat vlastním směrem. Je si také jist, že i SENECA může bez problémů fungovat bez jeho přítomnosti. Potřebuje však dokončit ještě jednu věc, a ta se týká Sofgarta.

Thora pokračuje v představování lodi arkonidským zástupcům. Ti se velice podrobně zajímají o každý kousek technologie, zvláště pak například o to, jak je na lodi vyráběna energie a také o převratný vynález v podobě nového typu protonového reaktoru s černou díru. Čím více se je Thora snaží přesvědčit, že se jedná o přísně tajné projekty, tím více naléhají. A to je právě to, co Atlan předpokládal. Vše jde podle plánu, a nakonec přichází Sofgart, jenž sděluje, že je již očekává krystalický princ. Všichni čtyři arkonidští velitelé jsou s prohlídkou spokojeni, a jak následně sdělí i Kolakovi da Hozarius, neshledali, že by SHE znamenala pro Arkon hrozbu a spokojeně opouští loď. Da Hozarius se za hodinu ohlásí s konečným verdiktem: protože Atlan tvrdil, že má SHE namířeno na Arkon, doprovodí je až k Hela Ariela, na čemž důrazně trvá – a ani krystalický princ mu to nedokáže rozmluvit.

Poté, co Arkonidané odejdou, zavolá Donna Stetsonová Sofgarta k sobě. Společně s Loowerem se setkají v na tzv. agoře, virtuálním kontaktním rozhraní s umělou inteligencí a NATHANEM, neboť jedna z jeho odnoží se také nachází na SOL. Pankha-Skrin po Arkonidanovi žádá F'Atkor, v němž se nyní nachází pět atorakt. Kapky se seřadí do konstelace, která ukazuje na Arkon. Poté zdrojomistr vrátí F'Atkor Sofgartovi, rozloučí se a nadobro zmizí. Donna a Sofgart informují Rhodana o tom, čeho právě byli svědky. Z nového kurzu sice není zrovna nadšený, nakonec alespoň nebudou Arkonidanům muset vysvětlovat, proč odmítají jejich doprovod.

Mezitím, co SOL pokračuje v cestě, chce si její »nový velitel« Atlan vysvětlit ještě jednu věc. Podezírá Mironu, že před deseti tisíci lety plánovala útok na Arkon, což mu však za žádnou cenu nechce přiznat a nadále tají, co v této době dělala. Činkovitá loď se svým doprovodem dorazí ke své první zastávce, do soustavy Gondolar. Kolonie byla nedávno vystavena útoku Maahků a těžce zasažena. Ihned po příletu jsou lodě napadeny, zdroj útoku se však nachází na okolních asteroidech a arkonidské křižníky nemohou na rozdíl od SOL ihned znovu provést skok hyperprostorem. Navíc byl aktivován vysílač, který má za úkol upozornit maahkskou flotilu o pohybu nepřátel v soustavě.

Space-disk BOUDICCA II se vydává vysílač lokalizovat. Nakonec ho nachází v jednom zničeném arkonidském křižníku. Halycon Faulkner a jeho posádka, momentálně ještě pod palbou nepřátelských zbraní, však nemají dostatek času vrátit se zpět na mateřskou loď. Rhodan chce vyčkávat na jejich návrat, Atlan ale rozhodne zničit vysílač ihned. Těžce poškozená BOUDICCA II se nakonec vrací v pořádku zpět na SOL, za oběť však padne arkonidský křižník TU'ZHYM, který činkovitou loď bránil před útokem. A tak se SOL vydává do srdce Arkonského impéria.