Perry Rhodan Neo 258 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 258
Název:Plán Zdrojoznalce
(Der Plan des Quellmeisters)
Autor:Rainer Schorm
Cyklus:5.epocha / Hlubina
Vydáno poprvé:6. srpna 2021
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 2102
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Sofgart

Breckcrown Hayes

Pankha-Skrin

Gucky

Sud

Před téměř sedmdesáti lety se astronaut Perry Rhodan stal prvním člověkem, který se setkal s mimozemšťany. Od té doby lidstvo rozšířilo svoji sféru vlivu a kolonizovalo vzdálené sluneční soustavy.

V roce 2102 však dochází ke konfliktu s koloniemi. Je zahájen nouzový Plán Laurin – ale strašlivě se pokazí. Země a Měsíc jsou uvězněni v kulové hvězdokupě M 3, vzdálené 34 000 světelných let od domova.

S kosmickou lodí SOL se Rhodan vydává hledat příčinu tohoto incidentu. SOL se dostává do oblasti, která jako by odporovala přírodním zákonům.

Lidé se nakonec dostanou do jejího středu - tzv. kvantové studny. SOL hrozí, že bude roztrhána na kusy nepochopitelnými silami. Rozhodujícím prvkem v boji proti této hrozbě se ukáže být PLÁN ZDROJOZNALCE...


SOL konečně dorazila k původci vlivu, který je zodpovědný za exotické podmínky uvnitř Bacor-Kavi: ke kvantové studně. Perry Rhodan, který s ostatními fenoménu přihlíží, znenadání pocítí obrovskou bolest v místě, kam ho kdysi kouslo loowerské dítě a kde se mu také vyvinul tzv. Skri-Marton, neboli zdrojodóm. Rhodanovi se najednou udělá zle a zkolabuje. Na pomoc mu ihned přijde medorobot, který se očividně pomátl, protože ho nechce vyléčit, ale patrně přeříznout vejpůl. Až Gucky ho nakonec zneškodní a Rhodan vyvázne bez větší újmy. I namodralá membrána na jeho ruce se zřejmě zklidnila. Zdá se však, že podobných incidentů na palubě přibývá, jenže SENECA dělá, že o ničem nemá tušení. Mentro Kosum mezitím i nadále pilotuje činkovitou loď prostorem plným neutrálních kvant, když v tom ji něco zastaví na místě a emocionaut na vlastní kůži zažívá, jak velká část lodi v okamžiku zmizí.

Breckcrown Hayes je právě přítomen v hangáru SOL, když je svědkem toho, jak se v něm začne formovat neznámá energetická bariéra, která ho neprostupně rozdělí. Jeden z techniků zůstane ve stěně částečně viset, Hayesovi a jeho kolegům se ho podaří vyprostit ven, jeho kůže vypadá jako kdyby byla mumifikovaná. Když technovelitel kontaktuje centrálu, sdělí mu Thora Rhodan da Zoltral, že část lodi chybí a ona energetická zeď je přesně v místě, kde byla oddělena, jako kdyby ji někdo usekl. Je rozhodnuto, že se Hayes připojí k týmu Halycona Faulknera na space-disku BOUDICCA II, aby SOL prozkoumali zvenčí.

Pankha-Skrin, Loower jemuž Terranci pomohli před více než 12 lety během cesty do Omnitického kompariátu, se také nachází na palubě SOL. Zdrojoznalec je tu proto, aby vše připravil pro anáglyfo. A proto bylo nutné dostat sem jak SENECU, tak i Sud a Donnu Stetsonovou. Ty sem byly z CRESTU II přepraveny ve speciálně upravených Nistorech. Obě synteligence však začínají selhávat a tím je i ohrožen život obou žen. V tom se ale v jeho blízkosti vytvoří jakási interdimenzionální nulová zóna. Pankha-Skrin chce Sud a Donnu dostat co nejdříve na medostanici, cesta je však nyní přerušena touto bariérou a Nistory se čím dál tím rapidněji rozkládají.

Kosum, který prožil amputaci části lodi, upadá do tzv. SERT šoku. SOL je tak momentálně bez emocionauta, protože Senco Ahrat se nacházel na FAIRY, která zmizela i se segmentem lodi. Přichází hlášení o incidentech posádky po kontaktu s energetickou membránou, Perry Rhodan s Guckym se vydávají na pomoc dalšímu Solánci, který v ní byl také uvězněn. Rhodan si zároveň uvědomuje, že kolem sebe slyší skřípavé zvuky. A také má pocit, že ho zdrojodóm navádí do určitého směru. Thora z centrály hlásí, že má membrána negativní efekt na integritu SOL a hrozí, že bude roztrhána na kusy. Posádka space-disku pak toto tvrzení potvrzuje, zvláště poté, co spatří, jak je speciální libra štít chránící loď zdeformován, jako by na něj něco vyvíjelo tlak.

I přesto, že to je proti Pankha-Skrinovu přesvědčení, nezbývá mu nic jiného než umírající Nistory zničit. Zdrojoznalec se se Sud a Donnou Stetsonovou potřebuje dostat na druhou stranu bariéry, proto kontaktuje Helk, své plavidlo, s nímž se na SOL nepozorovaně dostal, s prosbou o pomoc. Jenže zatím neví, zda je na správné straně zlomu v realitě.

Když Rhodan s ostatními pokračuje dál, narazí na podivný jev tvořící se v membráně, který vypadá jako vortex. Ani Geoffry Waringer ale nemá tušení, co »extrémně mysteriózní« věc, jíž zaujatě pozoruje Bjo Breiskoll, je.

Loowerovi se podaří obě ženy vysvobodit z Nistorů, Donna Stetsonová je na tom však velice špatně a Sud se začíná probouzet. Pankha-Skrin jí v rychlosti vysvětlí, jak se dostala na SOL, mezitím se ale dozvídá, že část Helku je opravdu na druhé straně zlomu, i tak ale pro Zdrojoznalce připraví interdimovou sondu, která v membráně vytvoří vortex. Když v tu chvíli Sud přiloží ruce na Donninu hlavu, aby ji vyléčila, oddělí se z jejího intarzia síťka, jíž tvoří dva atorakty. Vytvoří dlouhou jehlu, která směřuje přímo do vortexu. Donna Stetsonová navíc málem pod Sudinýma rukama umírá, protože její schopnosti mají úplně opačný účinek.

Waringer se na druhé straně pokouší vortex rozšířit s pomocí speciálních nanosond, které poskytne Hayes. Je vidět, jak z druhé strany cosi proniká. Breiskoll poté vortexem proskočí a Rhodan ho následuje. Objeví se v úplně jiné části lodi. Pak si všimnou obou bezvládných žen a jehly vycházející ze Sudina intarzia. Rhodan také nachází pozůstatky loowerských přístrojů, s nimiž se již setkal, ale nedokáže si vysvětlit, kde se tu berou. S Breiskollovou pomocí dostane Sud i Donnu na druhou část membrány. Tam se k překvapení všech objeví i Loower, který se představí jako starý známý Pankha-Skrin. Vysvětluje, že je zde kvůli určité misi, jejíž úspěch ale ohrožuje zlom v realitě. Podrobnosti však Rhodanovi a jeho přátelům musí zůstat utajené.

Sud i Donna Stetsonová byly mezitím převezeny na medostanici. Atoraktová hmota na Sudině intarziu začíná opět reagovat a formovat se. Medoroboti současně také vykazují podivné chování. Pankha-Skrin se domnívá, že atorakta nejspíš ovlivňuje přítomnost kvantového zdroje, o jejich původu však také neví nic bližšího, protože jsou starší než sama loowerská civilizace. Ví, že celkem existuje devět těchto artefaktů, které mohou být ovládnuty díky speciálnímu nástroji, jenž dokonce dokáže zvýšit jejich účinnost. Dozvídá se, že ho má nyní v držení Arkonidan Sofgart, společně s dalšími třemi atorakty. Sofgarta, kterého k sobě od vytvoření zlomu v realitě cosi láká, Gucky teleportuje na medostanici. Atorakty v Kleinově lahvi, Arkonidany nazývané Gollmova trubice, zběsile pulzují. Když se Arkonidan přiblíží k Sud, atoraktová hmota se přesune do lahve, kde se další dva artefakty připojí k již třem existujícím. Poté se SOL konečně podaří odstartovat a k úlevě všech se ohlásí i FAIRY. Membrána postupně mizí a zdá se, že se zmizelá část činkovité lodi vrátila zpět do reality. Navíc je také zjištěno, že podivné chování některých robotů pravděpodobně způsoboval pozůstatek kvantového stínu v pozitronice, který byl vymazán, když se obě části vrátily do stejné reality.

Sud se již plně zotavila, nemůže však přejít to, že málem ukončila život své kolegyně. Jde se proto Donně omluvit, pozitronická psycholožka ji ale tuto příhodu nedává za vinu. Sud byla dosud jako léčitelka zvyklá lidem pomáhat, a proto se obává, že se s jejími schopnostmi něco stalo. Když se v parku pokusí rozkvést květinu, stane se opět pravý opak: květina v jejích rukou umírá.

SOL se opět vydává na cestu a Perry Rhodan s Thorou fascinovaně hledí vstříc rychle se měnícímu prostoru obklopujícímu kvantovou studnu. Pankha-Skrin si naopak tuto podívanou raději nechá ujít a odebírá se meditovat do svého Helku. Zdá se, jako by ho něco lehce zneklidňovalo. A pak se činkovitá loď opět zastaví…

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál