Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan Neo > svazek 256
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 256
Název:Šeptající princezna
(Die Flüsterfürstin)
Autor:Ben Calvin Hary
Cyklus:5.epocha / Hlubina
Vydáno poprvé:8. července 2021
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 2102
Hlavní postavy románu:

Valkia z Kaanstu

Kerbred z Kaanstu

Sam Breiskoll

Perry Rhodan

Gucky

Omar Hawk

Před téměř sedmdesáti lety se astronaut Perry Rhodan stal prvním člověkem, který se setkal s mimozemšťany. Od té doby lidstvo rozšířilo svoji sféru vlivu a kolonizovalo vzdálené sluneční soustavy.

V roce 2102 však dochází ke konfliktu s koloniemi. Je zahájen pohotovostní Plán Laurin – ale strašlivě se pokazí. Země a Měsíc jsou uvězněni v kulové hvězdokupě M 3, vzdálené od domovského Slunce asi 34 000 světelných let.

S kosmickou lodí SOL se Rhodan vydává hledat příčinu tohoto incidentu. SOL se dostává do oblasti, která jako by odporovala přírodním zákonům.

Tam lidé zachytí více než sto let staré tísňové volání a chtějí přispěchat na pomoc. Rhodan se přitom ocitne v zoufalé situaci – jeho protivníkem je ŠEPTAJÍCÍ PRINCEZNA…


Píše se listopad roku 1989 a akonanský křižník TRAVINOL pod velením Valkie z Kaanstu vyráží na průzkumnou misi do Bacor-Kavi, kde ztroskotá na nehostinné planetě. Loď byla rozsáhle poškozena a zdá se, že planeta je neobydlená a ani na ní vůbec nic nežije. Povrch je posetý pouze jantarově zbarvenými útvary tyčícími se do výšky. Společně s Valkií zázrakem přežije pár dalších členů posádky, včetně jejího syna Kerbreda, pilota lodi, s nímž má velmi složitý vztah. Posádka TRAVINOLU předpokládá, že opravy lodi budou trvat velice dlouho, pomalu dochází i zásoby, a proto se vydávají na průzkum okolí. Zjišťují, že jantarové monolity obývá podivný bílý hmyz, kterému dá Kerbred jméno druunové. Kromě toho je ve vzduchu slyšet podivný hlas a zvuk houslí. Akonané však předpokládají, že je to pouze vítr, který klame jejich smysly. Po nějaké době je jasné, že se na palubě utvořily dvě frakce, jedna stojící za Valkií, druhá za jejím synem. Opravy lodi pomalu pokračují, když jednoho dne hlavní inženýr Thorim-Barl objeví část jantarového monolitu poblíž zásobníků energie. Posádka poté zjišťuje, že se druunové dostali na loď a pomalu ji stravují. Pokud se chtějí dostat pryč a loď opravit, je nejvyšší čas se jich zbavit. Když jich několik zabijí, jsou svědky toho, jak podivně se chovají ostatní, téměř jako by měli nějaké kolektivní vědomí. I přesto, že opravy lodi jsou na dobré cestě, ničí druunové další a další zařízení. Část posádky se jich chce definitivně zbavit, i proto, aby je případně nezanesli zpět na Drorah, protože se hmyzí bytosti neuvěřitelně rychle množí. Druhá část vedená Valkií je ale proti zabíjení relativně nevinných tvorů. Dojde k potyčce, při níž Thorim-Barl zabije svého pomocníka Ildechima. Kerbred pak vytáhne tajně ukrytý paprskomet a inženýra, jedinou naději na opravu TRAVINOLU, zastřelí. Kerbred a jeho přívrženci jsou zpacifikováni, ale tvrdí, že jsou ostatní ovlivněni »šepotem« a za žádnou cenu nesmí dovolit, aby se dostal na Drorah.

Šéflékař Sam Breiskoll se vydává do svého tajného úkrytu na SOL. Náhodou ale potkává pozitronického technika Cola Reevese, jenž zdá se, nemá také úplně čisté svědomí. Oba muži se domluví, že svá tajemství navzájem nikomu nevyzradí a Breiskoll mu ukáže tajnou část SOL, o níž ví jen NATHAN. Zde lékař ve speciální přežívací nádrži ukrývá v hlubokém spánku svého syna Bjo Breiskolla, jehož tvář se podobá kočce. Reeves zde hledá přísně tajné dokumenty o smrti »své lepší polovičky«, jež zemřela během bojů proti Iratiu Hondrovi. O její smrti neexistují žádné záznamy a technik chce zjistit pravdu. Bjo se během jejich návštěvy začne nečekaně probouzet, což by podle Breiskolla znamenalo chlapcovu smrt, nakonec se mu ho však podaří stabilizovat, v tom mu však zavolá Gucky a informuje ho, že byl povolán na misi. Reeves mu slíbí, že dá na jeho syna pozor.

SOL zachytí nouzové volání z nedaleké planety. Protože Perry Rhodan nechce, aby se SOL odklonila od svého pravého cíle, posílá na průzkum bitevní křižník FAIRY na palubě s Guckym, Breiskollem, Omarem Hawkem a okrillem Watsonem. Slunce je díky své záři pojmenováno Gemstone a planeta Carat. Tým, který doprovází pilot Elias Thorne, se vydává hledat zdroj nouzového signálu. I oni ve vzduchu slyší podivný zpěv a Gucky zjišťuje, že něco navíc ovlivňuje i jeho paraschopnosti. Když narazí na jantarovité skalní útvary, vjede do Watsona amok a začne všechny monolity ničit. Poté, co ostatní zjistí, že jsou to pravděpodobně hnízda termitům podobných bytostí, snaží se Breiskoll okrilla zklidnit sedativy, což ho ještě více rozzuří. Uklidní se až když všechna hnízda zničí. Výsadek nakonec objevuje ztroskotaný křižník jménem TRAVINOL, který zde podle všeho leží již více než sto třináct let. Jeho pád očividně nikdo nemohl přežít. Na stěnách objevují několik stínů, které vypadají, jako ostatky lidí po výbuchu atomové bomby. Šéflékař potvrzuje, že jsou to opravdu organické pozůstatky živých bytostí. Uvnitř lodi tkví také obrovský kráter, který nasvědčuje teorii o výbuchu. A uvnitř něj leží zdroj vysílání nouzového signálu.

Poté, co jsou mrtví pohřbeni, ukazuje medik Yembert Valkii svůj nález. V Thorim-Barlovu mozku se podle skenů usídlil jeden druun a nejspíš ovlivňoval jeho chování. Akonanka je z překvapivých informací zmatená a už vůbec neví, kdo je na čí straně. Ve svých myšlenkách najednou opět slyší cizí mocný hlas, který nazývá šeptající princezna. Yembert chce proskenovat všechny členy posádky, ale s tím Valkia nesouhlasí. Pak se ale dozvídá, že její syn i ostatní uprchli. Kerbred nechce dopustit, aby cokoliv tuto prokletou planetu opustilo, a proto přetíží reaktor, a tak zařídí, aby loď vybuchla.

FAIRY se vrací zpět na SOL a doktor Breiskoll se chystá na povinnou prohlídku všech účastníků výsadku. Na Watsona pravděpodobně začala působit anestetika, která dostal na zklidnění na Caratu, protože je úplně apatický. Poté ale okrill začne znovu běsnit a všechny na medostanici napadne. Než se ho Breiskollovi podaří opět paralyzovat, zabije elektrickým výbojem Eliase Thorna. Když pak šéflékař Watsona opět důkladně prohlíží, uvidí, že se v centru jeho mozku usídlila jedna maličká termití bytost.

Perry Rhodan a Thora se procházejí parkem na obytné palubě tři. Když spatří podivně se chovající skupinku, zatáhne ho Arkonidanka do křoví. Rhodan to okamžitě ohlásí veliteli Decconovi, protože podobné incidenty se začaly objevovat po celé lodi a žádá o posily. Dvojice je poté svědkem toho, jak skupinka utvoří kruh, v jehož středu je žena, která k nim zjevně nepatří a brání se jim. Nakonec se zklidní a přidá se k ostatním, jako by se vlastně nic nestalo. Thora se domnívá, že se nejspíše jedná o duševní převzetí. Přijde k nim technik Reeves, který má u sebe záznamy z lodi Akonanů. To už si jich ale všimne i podivná skupinka a napadne je. Nyní je jasné, jak dochází k převzetí členů posádky – pomocí termita z Caratu. Trojice se brání, ale útočníci jsou v přesile. Nakonec jsou zachráněni bezpečnostním týmem. Nakažení se ale objevují ve stále větším množství po celé lodi. Rhodan s ostatními se konečně podívají na záznamy z TRAVINOLU a zjišťují, jaký osud posádku potkal.

Až po shlédnutí deníku Valkie z Kaanstu posádce SOL dochází, že zachycená práva nebylo volání o pomoc, ale naopak mělo všechny odradit od přistání na planetě. Vzhledem k tomu, že se druunové množí exponenciálně a mezitím obsadili velkou část lodi a zároveň infikují další a další členy posádky, rozhodne nakonec Rhodan, že jim nezbývá nic jiného, než SOL opustit. Protože je Carat jediným světem s dýchatelnou atmosférou v okolí, rozkáže Rhodan letět právě tam. Má k tomu ale i další důvod: doufá, že by zde mohl najít způsob, jak druuny porazit. Zvláštní je, že Gucky cítí přítomnost něčeho obrovského, co žije na povrchu, ale předtím to nezaznamenal. Rhodan, Thora, Gucky a Hawk se vydávají na průzkum jeskynního systému. Doktor Breiskoll, který měl být součástí týmu, záhadně zmizel. V jeskyních objevují obrovské monstrum, žijící uvnitř, které se zjevně nemůže dostat ven. U něj pak leží Valkiino mumifikované tělo, které má u sebe pokračování jejích záznamů, a nevybuchlý granát.

Valkia se zoufale snaží výbuchu zabránit, a tak na Kerbreda a ostatní použije zbraň, kterou původně chtěli použít na druuny. Ve své hlavě slyší hlas, který ji neustále nabádá, aby reaktor vypnula. Poslední slova jejího syna zní, že je to právě ona, koho druunové ovládají. Nechce mu věřit, ale nakonec si sama udělá sken mozku a zjistí, že Kerbred měl pravdu. Nyní vidí, kde se její šeptající princezna nachází, v jeskyni, z níž chce uniknout. Tam se za ní vybavená fúzním granátem vydává a chce ji zničit, aby nemohla opustit planetu.

Je tedy zřejmé, že šeptající princezna je ve skutečnosti jakási druunská královna, která termití bytosti ovládá. K Rhodanově skupině se ze všech stran začnou valit hordy druunů. Zvuk houslí, který byl dosud slyšet ve vzduchu, ale najednou ustane a vystřídá ho tajemné bzučení. I postup termitích bytostí ustane. Pak se objeví bytost, kterou zná Rhodan z vyprávění dávného přítele. Je to totiž Välfouerr, Callibsův tajemný mentor. Ten Perrymu řekne, že nesmí ztrácet čas, protože druunové již nepředstavují nebezpečí. Musí se vrátit zpět na SOL, protože kvantový stín – neboli šeptající princezna, jak ho nazývala Akonanka – se osvobodil a nový úkryt našel právě v pozitronice činkovité lodi. Než se ale probudí, má posádka ještě nějaký čas, aby převzala loď zpět.

FAIRY se vrací zpět na SOL, posádka je ošetřena a může začít odstraňování všech stop po druunech. Sam Breiskoll je zpět v úkrytu u svého syna. Je si vědom, že jeho rozhodnutí neuposlechnout Rhodanův rozkaz ještě bude mít následky. Nemohl ale Bja nechat samotného. Pak ale opět dojde k poruše medotanku, v němž je chlapec s kočičí tváří umístěn a doktor se rozhodne, že poruší NATHANOVA nařízení a nechá ho probudit. Bjo ale vůbec netuší, kde je a ani svého otce nepoznává.