Perry Rhodan Neo 251 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 251
Název:Za temným mračnem
(Hinter der Dunkelwolke)
Autor:Lucy Guth
Cyklus:5.epocha / Hlubina
Vydáno poprvé:30. dubna 2021
Vydáno v češtině:-
Čas děje: duben 2102
Hlavní postavy románu:

Thora Rhodan da Zoltral

Perry Rhodan

Donna Stetsonová

Chart Deccon

Gabrielle Montoya

Před téměř sedmdesáti lety se astronaut Perry Rhodan stal prvním člověkem, který se setkal s mimozemšťany. Od té doby lidstvo rozšířilo svoji sféru vlivu a kolonizovalo vzdálené sluneční soustavy.

V roce 2102 však dochází ke konfliktu s koloniemi. Aby se zabránilo válce, je zahájen pohotovostní plán Laurin – ale strašlivě se pokazí. Země a Měsíc jsou uvězněni v Modré soustavě Akonanů, přibližně 34‘000 světelných let od domácího slunce.

Rhodan chce Terru a Lunu dostat zpět. Prvním vodítkem jsou záhadné impulzy vycházející ze středu hvězdokupy M3. Aby Terranci mohli tuto stopu prozkoumat, dostávají k dispozici novou velkou kosmickou loď s nečekanými možnostmi. Na palubě SOL začíná nebezpečné pátrání Perryho Rhodana ZA TEMNÝM MRAČNEM...


SOL, gigantická kosmická loď ve tvaru činky, přilétá do modré soustavy. Všichni na palubě CRESTU II ji fascinovaně pozorují. Tedy až na Thoru Rhodan da Zoltral, která plán jejího muže, vydat se s neznámou lodí do středu hvězdokupy M3, nehodlá podporovat. I přesto, že s tímto nápadem přišla její dcera Nathalie. Thora by se raději do neznámého území, před nímž je varovali i Akonané, odletěla s CRESTEM II. Perry Rhodan však trvá na tom, že SOL bude pro tuto misi vhodnější.

Thora se odchází uklidnit do japonské zahrady, která je součástí rekreačních prostor CRESTU II. Je zabraná do debaty se svým logickým sektorem, když v tom ji překvapí pozitronická psycholožka Donna Stetsonová. Thora se nakonec rozhodne, že dá SOL alespoň šanci, i přesto, že to pro ni bude znamenat opustit svou loď.

Perry Rhodan i přes hádku s Thorou pokračuje v plánování mise do Bacor-Kavi a vybírá vhodné kandidáty do svého týmu. Jasnou volbou je Gucky, Omar Hawk a jeho okrill Watson, a nakonec také Arkonidan Sofgart, protože se Rhodan domnívá, že by bylo lepší, aby atorakta byla od Akonanů co nejdále. Dalším členem týmu se stává Senco Ahrat, mladý Emocionaut ve výcviku. Výběr pak zakončuje posádka space-disku BOUDICCA II: Halycon Faulkner, Connor Lamondt a Morena Quispeová. Když se příštího rána všichni před odletem na SOL sejdou v hangáru, Rhodan marně vyhlíží Thoru, od níž čekal, že se alespoň přijde rozloučit. Arkonidanka se nakonec objeví, ale nepřišla mu popřát šťastnou cestu, nýbrž se rozhodla, že ho bude doprovázet. Velení CRESTU II předává Gabrielle Montoyové.

V Modré soustavě mezitím pokračují záchranné práce a opravy, a to jak na straně Akonanů, tak i na Zemi a Měsíci, kteří sem byli nečekaně přemístěni během plánu Laurin. Pozemšťané se snaží Akonanům pomáhat, ti na ně však většinou nahlíží velmi povýšeně, i kvůli jejich méně rozvinuté technice. Navíc po celém CRESTU II dochází k četným, i když ne zcela zásadním, technickým výpadkům, které všem znepříjemňují práci. A vše ukazuje na to, že za těmito problémy stojí SENECA.

Space-disk, jehož posádka má během příletu možnost obdivovat činkovitou loď zblízka, přistává na SOL. Přivítáni jsou první důstojnicí Rebeccou Montgomeryovou. Rhodan s Thorou mají již od prvního momentu pocit, že zde nejsou zcela vítáni a posádka se k nim chová dost neuctivě. Naopak k Nathalie, která se účastnila výstavby lodě a je zodpovědná i za výběr určitých členů posádky, je všemi vřele vítána. Rebecca představuje velitele SOL Charta Deccona, který je velmi překvapen, když v Rhodanově skupině vidí i Thoru, i další kmenové členy posádky: šéflékaře Sama Breiskolla, radiovou a lokační specialistku Mai Tai Tanaku a tzv. technovelitele Breckcrowna Hayese. K překvapení všech v pilotním křesle SOL sedí starý známý Mentro Kosum, který před několika lety opustil svůj post na CRESTU II. Bez dalšího otálení pak přistoupí k plánu mise. Od Akonanů dostali Terranci k dispozici sto třináct let starý holozáznam z poslední lodi, která se pokoušela proniknout do Bacor-Kavi. Poslední přeživší z posádky na něm sděluje, že expedice ztroskotala ještě předtím, než se jim podařilo proniknout do temného mračna. Ve svých posledních slovech říká, že kdosi proniknul do lodi a že jsou zatraceni.

Poruchy na CRESTU II jsou čím dál četnější. Do toho se navíc ozývá Auris z Las-Toóru, která žádá, aby na palubu mohla vstoupit akonská delegace, která chce zjistit skutečný stav terranské techniky. Montoya jim udělí svolení.

SOL disponuje obrovskými ubytovacími kapacitami, které zabírají celou jednu buňku a jsou rozděleny do pěti samostatných pater. I Rhodan a Thora dostanou vlastní kajutu. Poté jsou všichni pozváni na návštěvu impozantní centrály. Zde se od Nathalie také dozvídají, že SOL byla dlouholetým plánem TO, jež započal již před patnácti lety. Plavidlo mělo sloužit jako generační loď v případě, že by se nepodařilo porazit Tihit nebo lidstvu hrozilo vyhynutí z jiného důvodu. I proto může hostit dalších až pět tisíc civilistů, i s posádkou je tedy její kapacita až dvojnásobná. Vzhledem k tomu, že má posádka vůči Rhodanovým stále nemístnější poznámky, rozhodne se Thora nakonec centrálu opustit a vydat sama na průzkum SOL.

Donna Stetsonová se baví se svou kolegyní, Sigankou Sterellou, která má dojem, že SENECA zapomíná určité věci. SENECA sám je na vysvětlování chyb, které v poslední době způsobuje, velice skoupý a vysvětluje, že je to dáno chybným využitím jeho paměti. Donna má však pochybnosti, protože něco takového je velmi nepravděpodobné.

Na CREST II přilétá akonská delegace. Auris představuje tři členy investigativní komise, pověřené Nejvyšší radou, aby prověřili poměry na terranském plavidle. Montoya jim dovoluje pohybovat se volně po lodi, protože před Akonany nechce nic skrývat. Pro zbylé členy delegace je připravena speciální prohlídka. Terranci i Akonané nakonec zjišťují, že mezi nimi nejsou až takové rozdíly a, že spolu dokážou vycházet, a dokonce si vyměňovat své znalosti.

Thora je rozladěná, protože má na SOL pouze statut návštěvníka, tudíž disponuje pouze omezenými přístupovými právy, na což jako velitelka není zvyklá. Proto se zbylý čas, než dorazí k Bacor-Kavi, rozhodne vyplnit zkoumáním lodi. K jejímu překvapení se k ní připojí její dcera. Provede ji i dalšími patry, kde se nachází ubikace, které jsou však momentálně nevyužívané. Ani poté však Arkonidanka není zcela přesvědčená, zda je SOL ve skutečnosti tak zázračná, jak o ní všichni mluví.

Další kroky dovedou Thoru na FAIRY, 500metrový bitevní křižník, který vede bojovou flotilu SOL. Její velitelkou je Nauja Taqtuová, s níž si, na rozdíl od ostatních, Arkonidanka padne do noty a je bitevní lodí ohromena více než celou SOL. Poté se s ní musí Nathalie rozloučit, protože ji čekají další neodkladné záležitosti. Thora tak v exkurzi pokračuje sama. Náhodou zabloudí do kanceláře, šéfvědce SOL, Geoffryho Abela Waringera, který ji zasvětí do dalších technických tajů činkovité lodi. Pak přijde zpráva, že loď konečně přiletěla k temnému mračnu, a proto jde Thora zpět do centrály.

Když Mentro Kosum vlétá do mračna, vše kolem je temně černé a SOL se začne otřásat. Emocionaut sám má potíže proniknout dovnitř, má pocit, jako by ho něco chtělo rozdrtit. Když se mu to ale nakonec povede, rozprostírá se před nimi rozhlehlý neznámý vesmír.

Na palubě CRESTU II se nepřestávají objevovat další poruchy. Na každou z nich ale SENECA odpoví, že ji již vyřešil, a přitom neustále přepisuje obrovské množství svých pamětí. Kromě toho také přichází hlášení o tom, že tři akonští komisaři očividně šťourají do věcí, do kterých jim nic není. Donna Stetsonová je poté najde na kamerách a vidí, že míří do datového centra SENEKY.

Podle všeho je zřejmé, že vnitřek temného mračna je mnohonásobně větší, než by měl ve skutečností být. Waringer má teorii, že SOL pronikla do jiné dimenze. Posádce se však nedaří zaměřit nic zvláštního, dokonce ani impulsy, které je sem v první řade zavedly. Pak ale zachycují nouzové volání v Morseově kódu. Mai Tai Tanaka upřesňuje, že signál vychází ze soustavy rudého slunce několik světelných let odtud.

Než SOL do soustavy doletí, chtějí si Rhodanovi soukromě promluvit s velitelem Decconem. Rhodan se ho narovinu zeptá, jaký má problém s ním a jeho ženou. Deccon přiznává, že se mu ulevilo, protože čekal, že bude zbaven svého postu. Z toho také pramení nepřátelské chování posádky – všichni čekali, že když se na palubě jeho lodi objeví nejslavnější velitelka terranské flotily, bude automaticky dosazena na jeho místo. Rhodan mu ale vysvětluje, že zcela věří jak rozhodnutí NATHANA, tak jeho dcery, a o žádné výměně není ani řeč. A Thora již svou loď má. Vše je tedy vysvětleno a trojice se vrací zpět do centrály.

Soustava, z níž vychází SOS signál, je pojmenována EM-01 (zkratka pro »Extrémně Mysteriózní«) a její jediná planeta EMíčko, je extrémní, nepřátelský svět. Na jejím povrchu je objevena 75metrová kulovitá loď. Rhodan na první pohled poznává, že je to DOLAN, loď jeho přítele Icha Tolota. A proto chce samozřejmě vyslat záchranný tým. Rhodan si s sebou nakonec bere celý svůj tým z CRESTU II – Guckyho, Hawka s Watsonem, Sofgarta i posádku space-disku BOUDICCA. Thora zůstává na palubě SOL. Po bližším prozkoumání DOLANU je jasné, že loď umírá. Po Haluťanovi ale nikde není ani stopa. Morena Quispeová zjišťuje, že nouzové volání nevychází z lodi, ale odněkud z pod povrchu planety. Podaří se jim najít vchod do podzemního komplexu, který všem nápadně připomíná loowerskou architekturu. Po dlouhém hledání pak skutečně objeví Icha Tolota a navíc i Bestii Tro Khona.

Donna Stetsonová překvapí trojici akonských delegátů v SENECOVĚ centrále. Ti se chovají velice povýšeně a nepřátelsky a nechtějí vysvětlit, co zde pohledávají. Očividně však něco skrývají. Donna má pocit, že na ni jedna z Akonanek chce zaútočit, když se ozve SENECA. Poté raději rychle odejdou pryč. Donně se nepodaří zjistit, zda zde něco provedli, což nedokáže potvrdit ani umělá inteligence. Proto nakonec incident nenahlásí.

Rhodan se svým týmem zjišťuje, že jak Haluťan, tak Bestie, změnili svou strukturu. Oba jsou připojeni k neznámému zařízení. Sofgart se nakonec pokusí použít Atorakta, protože se nenabízí jiné řešení. Oba kolosy změní svou strukturu zpět, ale jsou v bezvědomí a na pokraji smrti. Od přístrojů není možné je odpojit jinak než násilnou cestou. A v tom se celá stanice probudí k životu.

Akonská delegace konecčně opouští CREST II. Pozitroničtí specialisté však zjišťují, že SENECA stále rychleji přepisuje svá data a nedokážou vysvětlit proč. Umělá inteligence se nakonec Donně svěří, že to dělá proto, že v poslední době musel hodně přemýšlet a zeptá se jí, jaké to je, když zemře. Donna se ho snaží uklidnit, ale stále jí pokládá podobné otázky. Pak jí dojde, co je pravděpodobně důvodem jeho strachu – někdo nebo něco ho ohrožuje. SENECA se však už neozývá…

Rhodanův tým je napaden roboty a dalšími obrannými zařízeními cizí stanice. I přesto, že je cesta zpět s oběma bezvědomými kolosy náročná, dostanou se zpět na povrch. I díky pomoci Icha Tolota, který se nakonec probere. Zpět na palubě space-disku Haluťan Rhodana žádá, aby ho vysadil na povrchu, protože chce pomoct DOLANU.

Mezitím, co Thora neklidně čeká na palubě SOL na nové zprávy, využije moment k tomu, aby si promluvila i s první důstojnicí Montogemeryovou ohledně jejího chování. Perry Rhodan se poté i s ostatními konečně vrací zpět na loď a čeká na přílet Icha Tolota, který bude mít jistě co vyprávět.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!