Perry Rhodan Neo 250 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 250
Název:Bod zlomu
(Zeitenwende)
Autoři:Rainer Schorm, Rüdiger Schäfer
Cyklus:5.epocha / Hlubina
Vydáno poprvé:16. dubna 2021
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 16. dubna 2102
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Auris z Las-Toóru

Reginald Bull

Thomas Rhodan da Zoltral

Thora Rhodan da Zoltral

Tatcher a Hainu

Počátek nové éry – začíná 22. století: lidstvo kolonizovalo planety a měsíce vlastní sluneční soustavy. Na mimozemských světech vzdálených stovky světelných let vznikly první kolonie.

Již nějakou dobu však na nich roste napětí: kolonisté jsou nespokojení, lidé ze všech světů cítí nepochopení. Roste jejich touha po svobodě. V roce 2102 hrozí, že bude konflikt vyhrocen.

Kolonisté odlétají v mnoha kosmických lodích směrem k Zemi a riskují bratrovražednou válku. Perry Rhodan však podobný vývoj předvídal: startuje Projekt Laurin – Země a Měsíc se na malý okamžik přesunou do budoucnosti.

Pak se ale něco strašlivě pokazí…


Dne 16. dubna 2102 materializuje na okraji Sluneční soustavy 874 lodí. Jedná se o jednotky osmi kolonií, které jsou dlouhodobě nespokojeny se zákony Terranské unie a usilují o samostatnost. Výbor pro koloniální samosprávu zastupuje Marťan Tatcher a Hainu. Jedno z plavidel kolonistů vystřelí na křižník terranské flotily REBEL ROUSER, několik členů posádky se stihne evakuovat, většina jich však při explozi lodi zahyne, a Hainu následně incident označí za nešťastnou nehodu.

Na místě je už i protektor Reginald Bull na palubě TERRANIE, stejně jako Perry Rhodan s CRESTEM II. Oba vědí, že přišel čas na implementaci dlouhodobého tajného plánu, neboť se již nějakou dobu očekávalo, že může dojít k bratrovražedné válce. Té chtějí za každou cenu zabránit. V tom ale a Hainu přednese svůj projev. V něm obviňuje terranskou vládu z nedodržování základních práv a principů, na nichž byla kdysi Unie vystavěna, a žádá o splnění určitých požadavků. Také vyhlašuje, že flotila kolonistů bude nyní pokračovat směrem k Zemi, a pokud bude napadena, nebude se bránit, ale obětuje se v boji za svobodu.

Thomas Rhodan da Zoltral ani po dvanácti letech nedokáže zapomenout na prázdnotu, kterou v něm vyvolala smrt jeho bratra Farouqa. To samé platí i o Jessice Tekenerové, již pravidelně chodí navštěvovat na kliniku na Mimasu. Jessičin stav se od posledních událostí s Iratiem Hondrem nijak nezměnil, i tak ale lékaři tvrdí, že jí pomáhá vidět známé tváře. Podobně jako Tom za ní chodí i její bratr Ronald. Ten strávil čtyři roky ve vězení za Hondrovu vraždu a nyní pracuje v administrativě přímo na klinice v blízkosti své sestry. Tom je Nikem Quintem odvolán na novou misi.

Mezitím se všechny dostupné jednotky terranské flotily shromažďují v obranné pozici kolem Země a Měsíce. Reginald Bull je informován, že je vše připraveno k zahájení Projektu Laurin. Kolem domovské planety je rozmístěno 2048 satelitů, respektive 256 kolem jejího průvodce, které obě tělesa zahalí do tzv. antitemporálního slapového pole. Země a Měsíc díky němu budou přemístěni o Planckův čas »do budoucnosti«, nebo spíše vedle normálního vesmíru, čímž se vlastně stanou pro ostatní neviditelnými. Od dnešního dne také bude nad Zemí zářit druhé, umělé slunce L1, které všem bude připomínat novou éru. Projekt Laurin je společným dílem Terranců a jejich špičkových hyperfyziků, mj. prof. Ephraima Oxleyho a bratrů na-Ayutthayových, s NATHANEM, Posbii a Veslaři, kteří našli azyl na Měsíci.

Perry Rhodan je ve společnosti administrátorky TU Stelly Michelsenové a nového prezidenta Solární unie Shalmona Kirte Dabrify (Maui John Ngata zemřel před devíti lety) připraven vyjednávat s kolonisty. Administrátorka požaduje, aby plavidla neprodleně změnila kurs, a Hainu však trvá na splnění požadavků. Ty není možné splnit okamžitě, i kdyby s nimi vláda souhlasila. Perry Rhodan si je vědom, že k chybám došlo na obou stranách a snaží se situaci uklidnit, lodě kolonistů i tak provedou další transici, která je přenese blíže k Zemi.

Thomas Rhodan da Zoltral během letu na CREST II přemýšlí, zda udělal dobře, když odmítl nesmrtelnost. Zprvu nebylo jisté, jak vyřešit problémy s pěti tzv. hibernačními aktivátory Reginalda Bulla, Johna Marshalla, Belle McGrawové, Rase Čubaje a Josue Moncadase. Ale ukázalo se, že jim již nehrozí žádné nebezpečí, protože i přesto, že aktivátory přestaly fungovat, jejich nositelé žili ani nestárli i nadále. Profesor Oxley se domníval, že by za to mohly být zodpovědné manipulace s Nonagonem. Co se ale stalo s aktivátory Atlana a Mirony Thetin nikdo neví, protože zprávy z Andromedy jsou velmi strohé. Tom informuje Thoru, že je povolán na Mars a superpozicování Země tedy bude sledovat z druhé strany.

Zatímco se Perry Rhodan zúčastní přemístění Země na CRESTU II, všichni ostatní zástupci Terranské vlády i protektor Bull budou tento proces sledovat z TERRANIE. Protože vyjednávání s a Hauinuem bylo neúspěšné, je nyní nutné přistoupit ke konečné fázi Projektu Laurin. Až nyní se lidé na Zemi dozvídají, co je čeká, protože celý projekt podléhal nejpřísnějšímu utajení. Země a Měsíc zmizí. Pak se ale Bullovou vlajkovou lodí rozezní alarm a je naprosto jasné, že se něco pokazilo…

Kdesi v jiné části vesmíru se Auris z Las-Toóru, členka Vysoké rady, připravuje na tradiční noční hlídku. Auris je Akonanka s měděně bílými vlasy a zelenýma očima, a její domovský svět Drorah, stejně jako celá soustava, je odnepaměti obklopena modrým energetickým štítem, který má její obyvatele chránit před nebezpečím z vnější. Tento systém byl ale vytvořen tak dávno, že o jeho pravém důvodu nejsou zmínky ani v nejstarších záznamech. Akonané mají jen několik vesmírných lodí, jež jim umožňují kontakt s okolním světem, jinak jsou ale zcela izolováni. Zatímco Auris pozoruje nebe, spatří na něm neobvyklou rudou záři. Přístroje však nic nezaznamenávají. Poté ji technik Jox z Eppenu informuje, že se uprostřed štítu bez jakékoliv příčiny objevila transdimová kaskáda a zatím netuší, co by mohla způsobit.

Podobné efekty jsou následně pozorovány na celé planetě. Auris kontaktuje svého bratra Kilmoura. Je jí líto, že se právě dnes nemohla zúčastnit jeho technokonsekrace, tedy uvedení do nové funkce, v jeho případě se jedná o »strukturální monitorování a ochranu projektorů štítu«. Když Kilmour vidí záběry štítu, ihned tedy tuší, že je něco špatně. Už si ale nestihnou říct nic dalšího, protože ceremoniální budova Kor'sheram se najednou zřítí. Auris je jasné, že její bratr nemohl pod troskami přežít. Pospíchá poté do Gor'pool, krizového centra, a zjišťuje, že na celé planetě dochází k posuvu tektonických desek a zemětřesením, a nakonec dojde i ke kolapsu modrého štítu. Prazvláštní také je, že se na nebi ihned objeví hvězdy, i přesto, že by to světlu z nich mělo nějaký čas trvat. Kromě toho se také ohlásí Gabèe z Ursku, která pracuje na orbitální stanici kroužící kolem sousední planety Na-Thir. Není obydlená, zdržuje se na ní však několik tisíc těžařů a hlavně vědců, kteří zkoumají tři prastaré artefakty, tzv. At'rogy. Žena je informuje, že planeta již neexistuje, ale pravděpodobně nemohla být zničena, protože zde nejsou žádné trosky. Na jejím místě se však objevila jiná planeta s obrovským měsícem.

Rhodanovi je od první vteřiny zřejmé, že něco nejde podle plánů. Celý CREST II vibruje a posádka po jednom kolabuje. Podaří se mu alespoň navázat spojení se SENEKOU, který potvrzuje, že došlo k přesunu, ale kolem lodi dochází k nečekaným poloprostorovým efektům. Země a Měsíc jsou také na místě, Rhodan je ale svědkem toho, jak umělé slunce L1 exploduje a část jeho trosek dopadne na ostrov Vostok v Tichém oceánu. Thora vyšle Halycona Faulknera ve space-disku, aby zmapoval situaci. Faulknerovi a jeho týmu se také podaří zlikvidovat několik dalších úlomků umělého slunce, které míří na hustě obydlené oblasti. V centrále CRESTU II zjišťují, že nesouhlasí ani počet lodí, které se měly přemístit společně se Zemí, a to o čtvrtinu. Až pak si všimnou, že slunce, kolem kterého nyní Země obíhá, je modré.

Centrální hvězda soustavy je modrý obr, pětkrát větší než Sol. Zaměřovači společně se SENEKOU se tedy snaží zjistit, kde se ve skutečnosti ocitli. Vědci jsou totiž přesvědčeni, že nedošlo pouze k posunu v čase, ale i v prostoru. Podobné hvězdy se totiž vyskytují většinou ve hvězdokupách v halu Mléčné dráhy. Soustava, v níž se ocitli, má 18 planet, přičemž sousední by měla být obydlená. V centrále poté nečekaně omdlí Sud. Když je přenesena na medostanici, teleportuje tam Gucky následně i se starým Arkonidanem Sofgartem, jemuž se vede podobně. Doktor Steflov se domnívá, že za jejich kolapsem budou stát Atorakta, protože Sudino intarzium je částečně tvořeno stejným materiálem, jako tři záhadné artefakty. Rhodan se vrací zpět do centrály, kde mu Thora oznamuje, že budou mít návštěvníky. Z obydlené planety totiž přilétá, v porovnání s CRESTEM II, malá loď, podobající se arkonidskému kulovitému modelu lodí, jen je na obou pólech zploštěná.

Auris z Las-Toóru se na palubě křižníku KARMINSUUL vydává vstříc cizincům. Nikdo z Akonanů si poslední události nedovede logicky vysvětlit, mezi obyvateli se navíc šíří panika, protože se po kolapsu štítu cítí v ohrožení.

Perry Rhodan kontaktuje cizí loď. Na hologramu se objeví žena, která se představí jako Auris z Las-Tóoru. Rhodan jí vysvětluje okolnosti nepovedeného experimentu a omlouvá se za problémy, které tím způsobili. Auris ho informuje, že soustava se jmenuje Akon a nachází se ve hvězdokupě Accatiir. To by dle SENECOVA posledního měření měla být hvězdokupa s pozemským označením M3, vzdálená přibližně 34 000 světelných let od Země. Auris dále sděluje, že jejich objevení mělo za následek zborcení obřího modrého štítu, kterých chránil soustavu. Thora s Guckym si také všímají, že je jazyk cizinců velmi podobný arkonštině, což potvrzuje i SENECA, podle něhož je ale akonština starší z nich. Akonanka pak žádá, aby na palubě CRESTU II proběhla další jednání. Sofgart, který se již mezitím zotavil a rozhovor sledoval zpovzdálí, upozorňuje ještě na další podobnost: místo na Arkonu, kde obdržel první Atorakt, se jmenuje Karminsuulský archiv.

Akonská delegace sestává z Auris, veletitele KARMINSUULU Larrka z Hesporonu a dalších tří členů. Za Terrance před ně předstupuje Perry Rhodan, Thora, Laura a Sophie Bull-Legacy, Gucky, Sofgart, Sud a Drogan Steflov. Šéflékař také potvrzuje určité podobnosti ve fyziologii Arkonidanů a Akonanů, které nasvědčují tomu, že Akonané jsou jejich staršími příbuznými. Od začátku je z jejich chování ale jasné, že Akonané mají něco na srdci. A zvláště podivně se Akonanka chová vůči Thoře. Auris požaduje vědět, co se stalo s tzv. třemi At'rogy, jejichž energetickou signaturu stále zaměřují i přesto, že planeta Na-Thir zmizela. Rhodan ji ale ujišťuje, že to, co zaměřují, nejsou At’rogy, neboli Atorakty, ale Sudin »implantát«. O Sofgartovi raději nepadne ani slovo, ale i tato odpověď Akonany uspokojí. Auris chce ale vědět více, přitom Rhodan zmíní termíny jako Prapředci nebo Loowerové, které pro Akonany nejsou úplně neznámé, považují je však již jen za legendy. Auris také prozradí, že zmizení Na-Thiru doprovázel velmi silný impulz pocházející ze středu hvězdokupy, z Bacor-Kavi. Tyto impulzy byly zaměřeny i častokrát předtím, když se ale Akonané vydali na expedici do středu Accatiiru, nikdo se odtud nevrátil. Rhodanovi je jasné, že pokud se bude chtít dozvědět víc, musí se vydat právě tam.

Poté, co akonská delegace odejde a Rhodan se odebere do své kajuty, navštíví ho nečekaně jeho dcera Nathalie. Rhodan jí svěří svůj plán, vydat se s CRESTEM II do Bacor-Kavi, Nathalie však tvrdí, že ani tato loď nebude schopná si poradit s tamními nástrahami. Má pro něj však řešení v podobě nové lodi. V tom Thora oznamuje, že v blízkosti materializovalo neznámé obrovské plavidlo. Nathalie ho identifikuje jako SOL, speciální loď ve tvaru činky s rozměry 4000 krát 1900 metrů, kterou na svém temnosvětě budovali Posbiové společně s NATHANEM. A ta je podle ní jako jediná schopná proniknout do nitra M3.

Na palubě TERRANIE, jejíž systémy jsou vážně poškozeny, je vyvolán poplach. Všichni s napětím čekají na potvrzení, zda se dislokace Země a Měsíce opravdu podařila. Z celé Sluneční soustavy přicházejí zprávy o poruchách, škodách a ztrátách na životech způsobených mohutnými hyperbouřemi. Bulla kontaktuje velice překvapený Tatcher a Hainu, který nechápe, kam se Země poděla. Protektor však přiznává, že jeho plán, ukrýt domovskou planetu před útokem vlastních lidí, nedopadl zcela dle původních představ. A Hainu mu nabízí pomoc. Od X-Door, tedy průchodu, který měl být jedinou spojnicí mezi normálním vesmírem a přemístěnou Zemí, se ozývá Thomas. Ze čtyř mehandroských válcovitých křižníků, které průchod tvořily, zbyly jen trosky. Nikdo tedy neví, co se doopravdy stalo, a Bulla při představě, že se něco přihodilo jeho přátelům a jeho dcerám, jímá hrůza. Zvláště poté, co již před pěti lety přišel o svou ženu Autum.

Prof. Dr. Arno Hieronymus Kalup, šéfvědec TERRANIE, je přesvědčen, že vzhledem k nastalým okolnostem sice nedošlo k přemístění Země a Měsíce v čase, věří však, že nebyly ani zničeny, protože se pravděpodobně přesunuly na jiné místo. Bull všechny za velké podpory zástupců vlády žádá o soudržnost. Poté je ale vyvolán poplach v celé soustavě. Na okraji Sluneční soustavy, v přímé blízkosti Pluta, se z hyperprostoru vynoří obrovská flotila 8166 plavidel. Jedná se o válcovité křižníky o průměru 500 až 2000 metrů. Bez varování zničí základnu PUMA. Pak se na všech frekvencích ozve cizí hlas, který se představí jako Leticron, První Hetran Mléčné dráhy, a oznamuje, že soustava nyní podléhá vůli Gon-Mekarů.

Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!