Perry Rhodan Neo 246 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 246
Název:Písečný tribunál
(Das Sandtribunal)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Temný život / Nonagon
Vydáno poprvé:19. února 2021
Vydáno v češtině:-
Čas děje: konec května 2090
Hlavní postavy románu:

Omar Hawk a jeho okrill Watson

Sofgart

Sommar a Kechon

Perry Rhodan

Gucky

Rok 2090: Půl století poté, co se lidstvo vydalo do vesmíru, tvoří Solární unie základ mírumilovně rostoucí hvězdné říše. Bezpečnost lidí je však opět ohrožena: vnitřními konflikty, protivníky zvenčí a v neposlední řadě i temným životem.

Perry Rhodan doufal, že se mu toto nebezpečí podařilo odvrátit ve středu Galaxie. Ale kdekoliv se objeví bezohledný Iratio Hondro, zůstává hrozbou i temný život. S cílem stát se výhradním vládcem lidstva se Plophosan nyní zaměřuje na Sluneční soustavu.

Nečekaně se zde objevují i návštěvníci z galaxie Andromeda. Vláda Marsu jim odmítá poskytnout jakoukoliv pomoc – hrozí konflikt se Zemí. Perry Rhodan proto cestuje na Mars jako prostředník, aby situaci uklidnil.

Omar Hawk a Sofgart také míří na rudou planetu, kde pátrají po tajemné jeskyni. Dostávají se však do konfliktu s Marťany – o jejich osudu rozhodne PÍSEČNÝ TRIBUNÁL…


Sommar a Kechon je typická Nová Marťanka. Je to velice aktivní mladá žena, která by ráda prorazila jako reportérka, ale zatím se živí pouze psaním do bulvárních plátků a na svůj velký příběh teprve čeká. Ve volném čase se ráda věnuje na Marsu oblíbeným extrémním sportům. Se svým kamarádem Halanem a Durque nechybí ani u přistání CRESTU II na Marsu. Perry Rhodan osobně přilétá na rudou planetu, kde chce vyřešit spory mezi místní vládnou a Terranskou unií. Pro většinu Marťanů je to ojedinělá příležitost vidět jak samotného bývalého protektora, tak jeho vlajkovou loď. Mnoho dalších však přišlo na kosmodrom vyjádřit nespokojenost. Spory mezi Marťany a Terranci byly vyhroceny ve chvíli, kdy jimi bylo odmítnuto udělení azylu veslařské loděnici PE-nápomocný. Většina Marťanů, kteří cítí hluboké souznění se svým světem, by si přála samostatnost. Mars se za poslední léta vyvinul v soběstačnou kolonii, nesouhlasí však s mnoha nařízeními, které pocházejí od terranské vlády. Tím je například pokračování v terraformaci planety. V neposlední řade je to i zákaz užívání tzv. písků života, prastarého liduurského viru, který způsobil přizpůsobení prvních obyvatel Marsu, tzv. Starých Marťanů, kteří jsou podstatně menší, mají velké silné ruce a dokážou odolávat i velkým písečným bouřím a nehostinným podmínkám planety. Oproti tomu Noví Marťané, kteří byli přizpůsobeni v rámci Variable Genome Project, žijí většinou ve městech pod ochranou glasitových kupolí, se svým světem však nejsou o nic méně spřízněni než jejich předci. Tradují se však legendy, že se písky života i nadále tajně podávají všem, kteří o to mají zájem.

Perry Rhodan byl požádán administrátorkou TU, Stellou Michelsenovou, aby vyřešil konflikt mezi Unií a Marsem a předložil jim její požadavky. Rhodan, i přestože již není v žádné oficiální funkci, je na všech koloniích stále váženým hostem a zvláštní vztah k rudé planetě má i díky tomu, že odtud pochází i jeho adoptovaný syn Farouq a o své domovině mu vždy nadšeně vyprávěl. Na diplomatická jednání však není úplně vhodná doba, protože se u Saturnu a na Měsíci dějí zvláštní věci. CREST II přistává na kosmodromu poblíž Bradbury Central, rychle se rozvíjejícího hlavního města planety a původního zajateckého tábora za dob protektorátu Velkého impéria, které je před externími vlivy kryto glasitovou kupolí, proto zde i přes nižší teploty i gravitaci není pro návštěvníky nutné nosit dýchací přístroje. Ve stejnou chvíli zde přistává i další malá kulovitá loď. A jak Gucky zjistí, nachází se na její palubě Omar Hawk se svým okrillem a Arkonidan Sofgart. Rhodan je přivítán marsovní kancléřkou Sandou Amthorovou a několika jejími dalšími kolegy. Po zdlouhavém jednání je však naprosto zřejmé, že jejich rozhovor nikam nevede a místní vláda odmítá jakákoliv nařízení TU poslouchat.

Omar Hawk, okrill Watson a Sofgart jsou v Bolívii vyzvednuti velmi srdečným válečným veteránem Janisem Musteikisem, který je na své lodi CHRTÍK (v orig. WINDSPIEL) podle příkazu Nika Quinta neprodleně dopraví na Mars. Podle Sofgartových vizí, které mu zprostředkovává tajemný artefakt F’Atkor, musí na Marsu najít časovou studnu. V Arkonidanových halucinacích se však čím dál častěji objevuje i další místo: Měsíc. Neobvyklá trojice je vyloděna na Marsu, kde jsou všichni turisté vřele vítáni. Sofgart do místního koloritu dobře zapadá, protože zde existuje i velká komunita Arkonidanů, Hawk sice vypadá jako Terranec, ale největší pozdvižení a hrůzu vzbuzuje jeho okrill, díky němuž se občas dostávají do nepříjemné situace. Informace o neobvyklé jeskyni se starou studnou se snaží zjistit nejprve v několika turistických centrech, ale bez úspěchu. Sofgartovi je doporučeno, aby se vydal na Hesperiánskou ulici do podniku zvaného Křišťálový palác, kam chodí jeho krajané a je mezi nimi i pár vědců. Ani ti mu však nedovedou pomoci. Navíc se Hawk a Watson, kteří museli zůstat venku, dostanou do rvačky s několika Ertrusany. Místní policie však konflikt nakonec vyřeší. Když se vrací do hotelu, všimnou si, že je někdo sleduje.

Hawk a Sofgart do léčky chytí mladou Novou Marťanku, která se představí jako Sommar a Kechon. Investigativní reportérka je považuje za špehy a už dávno ví, jaký cíl sledují. Nakonec jim poradí, že o jeskyni se studnou sice nikdy neslyšela, ale ví, kdo by mohl – Staří Marťané, kteří žijí v pustině. A Kechon je dokonce přesvědčí, aby ji vzali s sebou, protože by jim jako rodilá Marťanka mohla být užitečná. Dříve totiž studovala historii a věří, že jisté informace by mohly být obsaženy v knize »Amberis«, starém rukopisu sepsaném úplně první Starou Marťankou Amber Hainu, v níž jsou položeny základy marsovní kultury. Celý rukopis se však nikdy nenašel a to, co existuje, je přísně střeženo. A Kechon má však k Amberisu jako bývalá studentka stále ještě přístup. V knihovně najde zmínky o legendě o světelném červovi a o místě poblíž Tharsis Montes. Skupinka se rozhodne dojet vlakem až k Tharsis Tholus, což opět znamená pozdvižení při setkání Watsona a několika cestujících.

Perry Rhodan si v pauze mezi jednáními stěžuje Guckymu na podivné chování zástupců marsovní vlády. Má dojem, jako by se jen točili v kruhu, a hlavně se mu zdá, že kancléřka nejedná podle své vlastní vůle, ale poslouchá něčí příkazy. Na druhou stranu mu připadá velice nepravděpodobné, že by i zde byl zapleten Iratio Hondro. Gucky proto souhlasí, že nepozorovaně teleportuje do ústředí vlády a pokusí se vypátrat víc. Při sledování jednoho Starého Marťana pak Rhodanovo podezření o konspiraci potvrdí.

Protože se Sofgart ještě zcela nezotavil ze svých zranění a pochod pustinou je náročný, rozhodnou se nakonec »vypůjčit« si vozidlo v jednom nedalekém workshopu. Během cesty se ale začne schylovat k velice silné bouři a vozidlo je poškozeno. Watson vycítí nebezpečí a skupinu vede, až objeví další rozbité vozidlo, do něhož se schovají a najdou zde i zásoby.

Perry Rhodan požádá Stellu Michelsenovou, aby se alespoň vzdáleně připojila k vyjednávání a sama se přesvědčila o zvláštním chování marsovní rady. Dialog je přerušen, když se administrátorka nevyhnutelně pustí do hádky se Sandou Amthorovou. Michelsenová se však musí věnovat ostatním incidentům, jež se právě udály ve Sluneční soustavě a také má podezření, že v plavidle, které bylo krátce zaměřeno, přiletěl Hondro osobně…

Když ostatní odpočívají, slyší Hawk podivné cvrlikavé zvuky a objevuje kolem různá silikonová vlákna. Staré vozidlo se pak propadne pískem do jeskyně pod ním. Když pochází jeskynním komplexem, který je tvořen lávovými útvary, potkávají stále více silikonových pavučin. Tekutým pískem se pak všichni opět propadnou do nižšího patra, ale jsou zachyceni v pavučině, z níž se nedokáže dostat ani Watson. A pak se najednou začnou odevšad vynořovat červi různých velikostí. Sommar vysvětluje, že jsou to murkové, píseční červi, ale slyšela o nich pouze z vyprávění. Jako poslední přileze obrovský několikametrový murk a všem přítomným je jasné, že se na ně nepřišel jen podívat. I když se Watson nemůže pohnout, stále může použít svůj jazyk a červa usmaží elektrickými výboji. Ostatní píseční červi se dají na útěk a okrill pak vysvobodí sebe i své souputníky.

Když se dostanou opět na povrch, vypadá to, že se bouře uklidnila. Když Sommar a Kechon stojí na úpatí Tharsis Tholus, vydá zvláštní pokřik a z písku se začnou vynořovat malé postavy. Nejblíže k nim přijde letitý Starý Marťan, který se představí jako Sedayq a a Kechon ho nazývá písečným otcem. Sommar přiznává, že nemohla dopustit, aby po nejsvětějším místě všech Marťanů jen tak pátrali cizinci a Staré Marťany, které toto místo stráží, ihned kontaktovala. Měla za úkol k nim Hawka a Sofgarta dovést. Sedayq jim oznámí, že se musí poradit o jejich dalším osudu s ostatními. A Kechon mezitím vysvětluje, že toto je místo, kam putují Marťané, aby jejich děti dostaly písky života. Stejně jako kdysi ona. Potom se s nimi rozloučí, protože nyní budou předvedeni před písečný tribunál.

Sedayq osobně pro Hawka, Watsona a Sofgarta přijde. K místu, kde se tribunál koná, procházejí tzv. růžovou stezkou, kolem níž všude vyrůstají překrásné barytové neboli pouštní růže. Stezka ústí v růžové zahradě. Až později se dozvídají, že tyto růže se tvoří na místech, kde je pohřben nějaký Marťan. Sedayq také potvrzuje, že to byla právě tzv. písečná rada Starých Marťanů, kdo ovlivňuje koncil. To oni vydali rozhodnutí neposkytnout azyl Veslařům. Nechtějí totiž, aby se TU vměšovala do jejich záležitostí a přejí si samostatnost. Sofgart poté vypráví, že ho na rudou planetu přivedly vize a odhaluje písečné radě F’Atkor.

Perry Rhodan už pomalu vzdává další vyjednávání, když v tom mu Gucky oznámí, že musí odejít, protože zachytil známé myšlenkové impulsy.

Před písečný tribunál přichází stará a očividně velmi vážená Marťanka. Sofgartovi dochází, že je to samotná Amber Hainu a předkládá jí pádné argumenty k tomu, aby mu byl povolen vstup k časové studni. To ale Hainu nechce v žádném případě dovolit, protože právě to je to místo, kde se z ní kdysi stala první Marťanka a kde byly objeveny písky života. V tom se zde objeví Gucky a vstoupí do jejich rozepře. Myšob již Amber v minulosti potkal. A až na jeho urgence je všem dovoleno na posvátné místo vkročit. V jeskyni se opravdu nachází prastará časová studna. Je poněkud menší a Hawkovi připadá, že se spíše jedná o časovou studánku, která je umístěna i na CRESTU II. Sofgart tuší, že jí bude muset projít, aby se dostal na Měsíc včas. Hawk ho varuje před temporální nekrózou, ale pak kolem nich F’Atkor utvoří ochrannou vrstvu a všichni společně ve studánce zmizí.

Aktuální data:
18.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459383.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!