Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan Neo > svazek 247
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 247
Název:Svět na druhé straně času
(Die Welt jenseits der Zeit)
Autor:Kai Hirdt
Cyklus:Temný život / Nonagon
Vydáno poprvé:5. března 2021
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Omark Hawk

Gucky

Jessica Tekenerová

Dao-Lin-H'ay

Renaya Alfuur

Sofgart

Rok 2090: Půl století poté, co se lidstvo vydalo do vesmíru, tvoří Solární unie základ mírumilovně rostoucí hvězdné říše. Bezpečnost lidí je však opět ohrožena: vnitřními konflikty, protivníky zvenčí a v neposlední řadě i temným životem.

Perry Rhodan doufal, že se mu toto nebezpečí podařilo odvrátit ve středu Galaxie. Ale kdekoliv se objeví bezohledný Iratio Hondro, zůstává hrozbou i temný život. S cílem stát se výhradním vládcem lidstva se Plophosan nyní zaměřuje na Sluneční soustavu.

Hondro využije Jessicu Tekenerovou jako svého nedobrovolného pomocníka. Žena infiltruje NATHANA, umělou inteligenci na Měsíci, takzvanými technosporami.

Mezitím Arkonidan Sofgart, Oxtorňan Omar Hawk se svým okrillem Watsonem a myšob Gucky vstoupí do časové studny na Marsu. Chtějí se tak dostat co nejrychleji na Měsíc, ale jsou přeneseni na místo plné vesmírných tajemství – do SVĚTA NA DRUHÉ STRANĚ ČASU…


Jessica Tekenerová vypustí Hondrovy technospory v NATHANOVU srdci. Umělá inteligence je však na tuto skutečnost připravena a vyšle Posbiho jménem Oriel, který technospory pochytá. Iratio Hondro však Jessice stále přikazuje, aby udělala vše pro jeho zastavení, ale je proti němu nakonec bezmocná. Oriel i s technosporami mizí v časové studně, kde jsou zneškodněny. Jessica zjišťuje, že jich několik zůstalo v jejím vlastním těle, kde se množí. NATHAN s ní soucítí, protože ví, že jedná pod cizím vlivem, aby se ale sám zachránil, nakonec hodí do studny i Jessicu.

Gucky, Omar Hawk, Watson a Sofgart se po průchodu časovou studnou probudí na cizím světě, který ale v žádném případě není pozemský Měsíc. Vládlo zde neustálé pološero, protože světlo nebylo vyzařováno sluncem, nýbrž světelným pásem, který se táhl přes celý horizont. Všude na zemi se nacházel třpytivý prach. Gucky zjišťuje, že nemůže používat své paraschopnosti a selhává i veškerá dostupná technika. Když se chce skupina vydat na průzkum pěšky, je napadena neznámými červovými bytostmi. Ústup zpět není možný, protože studna najednou zmizí. Když zjistí, že se Krikriové, jak je pojmenují podle zvuků, které vydávají, vyhýbají místům, na nichž není stříbřitý prach, objeví se nové nebezpečí v podobě rytíře na černém koni, který jim cválá vstříc.

Jessica Tekenerová se také probouzí na neznámém místě, které pokrývá třpytící se prášek. Nějakým způsobem se jí očividně opět povedlo přežít průchod studnou. Když prohledává okolí, je i ona napadena obřími červi a spatří Iratia Hondra, pak ztratí vědomí.

Černý rytíř se k údivu všech nechová nepřátelsky, naopak je přivítá na světě, kterému říká Echo-BRÁNA. Požaduje po nich ovšem Sofgartovy tři kapky, což Arkonidan naprosto odmítá. Rytíř se tedy obrátí a odjíždí pryč. Za krátko se však vrací, nesedí však na koni, ale obřím okrillovi a již není tak vstřícný. Čtveřici se ho s obtížemi podaří přemoci, záhy ale přijíždí další rytíř, který je prosí, aby mu dali kapky, protože musí zachránit dámu v nesnázích, kterou unesl drak – a tou je k Hawkově údivu jeho mrtvá žena Yael.

Jessica je zachráněna ženou jménem Renaya, mimozemšťankou s modrou kůží, která na planetě očividně žije již dlouho. Prozradí jí něco málo o místě, kde se nachází a také ji nasměruje na cestu, kde by měla potkat své přátele.

Hawk se s ostatními vydává po drakových stopách, ten ale někam mezitím zmizel. Gucky chce vědět, kdo byla ona dáma v nesnázích, protože si všiml Hawkovy reakce a Oxtorňan mu nakonec musí povědět svůj příběh. Poté náhle narazí na Jessicu Tekenerovou, která jim vypráví, co se stalo na Měsíci. Zvlášť Hawk ji ale podezřívá, protože ví, za co všechno, i když pod Hondrovou kontrolou, je zodpovědná. Vypadá to, že NATHAN ji hodil do studny přesně v momentu, kdy jí procházeli i ostatní, a tak i Jessica byla pod ochranou F’Atkoru. Když se opět vydají na pochod, všimne si Gucky a Hawk, že je někdo sleduje a Hawkovi se bytost, která vypadá jako vzdálená příbuzná pozemské kočky, podaří zajmout. Představí se jako Dao-Lin-H'ay, Kartaňanka, která byla také vtažena do časové studny a ocitla se na tomto světě. Tvrdí, že je tu již nějakou dobu a chce se dostat s jejich pomocí pryč. Slyšela totiž, že za tzv. Velkou zdí by se mohla naskytnout šance k opuštění planety.

Po několika hodinách ke zdi opravdu dorazí. Dao-Lin-H'ay se však marně snaží otevřít průchod na druhou stranu. Kartaňanka jim mezitím vypraví legendu, která se na tomto světě traduje. Říká se, že není dobré se bát, protože strach je zde schopen nabrat reálnou podobu. Hawk tuto teorii již pravděpodobně potvrdil v podobě své ženy, Jessica v podobě Hondra, ale Sofgart tvrdí, že se ničeho nebojí. Skupina se rozhodne pro odpočinek a Jessica drží první hlídku. Během ní ji opět navštíví Renaya a přizná jí, že ji chtěla nejprve vyzkoušet, zda jí může věřit. Tvrdí, že Hawk všechny ostatní ovládá a chce získat F’Atkor. Renaya Jessice slíbí, že pokud ho Sofgartovi ukradne dřív, zajistí, že už ji nikdo nebude moct ovládat, ani Iratio Hondro.

Zatímco pokračují dál kolem zdi a hledají možný vchod, vypráví Gucky o svém největším strachu. Tím jsou vzpomínky na kolonii Iltů na Elysejském světě, který zničili Maahkové, přičemž zde všichni myšobové zemřeli. K jeho hrůze se na nebi opravdu objeví maahkský křižník a proti němu do boje vyráží stovky Iltů. Přitom je zasažena a rozbořena část zdi a skupina má volnou cestu na vrchol. Odtud vidí, co se nachází na druhé straně. Za Velkou zdí se rozprostírá pustina posetá tisíci šedými monolity, stélami, které sahají až do nedohledna.

Naskytne se jim možnost úniku ve vlaku. Když už se zdá, že jsou mimo nebezpečí, jsou znenadání napadeni přízraky ve starodávných brněních s meči. Sofgart je identifikuje jako Kumacht-Kor, neporazitelné démony z arkonských bájí, kteří jsou protivníky legendárních heroenů. Dokážou nabrat jakoukoliv podobu a porazit je lze jedině tak, že je vysloveno jejich jméno. O Arkonidanovu tvrzení o jejich neporazitelnosti se brzy přesvědčí na vlastní kůži, nemají proti nim totiž nejmenší šanci. Je jasné, že jejich cílem je F’Atkor. Guckymu s Dao-Lin-H'ay se podaří teleportovat pryč, pro ostatní se myšob už ale vrátit nedokáže. Ocitají se mezi stélami a Gucky chce konečně vědět, co se zde doopravdy děje. Místo toho mu Dao-Lin-H'ay pouze řekne, že se pokusí na pomoc povolat své Sestry. Zatímco medituje, zkoumá Ilt nejbližší stély. Když se nějaké dotkne, pokaždé se objeví nějaká bytost. A na třetí pokus se mu překvapivě zjeví Quiniu Soptor, která zemřela Perrymu Rhodanovi v náručí. V tom procitne i Kartaňanka, která až nyní zjišťuje, že Gucky je Rhodanovým přítelem, naopak Gucky se konečně dozvídá, že Dao-Lin-H'ay je také jednou ze Sesterstva Hlubiny a Perry jí kdysi zachránil život. Vysvětlují mu, že Hlubina je místem, odkud pochází všechny chronofáze. Stále zde také existují všechny chronofáze, které v realitě zanikly – i proto se mohla objevit Soptor. A šedé stély jsou památkou na všechny padlé Sestry. Domnívají se, že sem Gucky a jeho společníci byli vtaženi proto, že někdo – pravděpodobně jedna z nich, která se dostala na scestí – chce získat F’Atkor, a tomu musí zabránit.

Když se Kumacht-Korové dostanou až k Sofgartovi, znenadání zmizí bez dalšího boje. Pravdu však zná pouze Jessica Tekenerová, která Arkonidanovi kapky ještě před příchodem démonů ukradla.

Gucky a Dao-Lin-H'ay se dostávají k budově, jejímž středem prochází ohromná díra. Je to Avyssor, jak vysvětluje Kartaňanka, šachta, jež vede středem celé planety, na jejímž dnu je velká časová studna. Zjišťují, že Sofgart, Tekenerová a Hawk byli umístěni do cel. Na pomoc v boji proti Kumacht-Korům jim bylo na pomoc z jiné chronofáze vysláno jedenáct arkonských heroenů. Ale i proti nim mají démoni navrch, a nakonec se podaří vysvobodit pouze Sofgarta, Hawka s Watsonem a také Yael, která byla uvězněna v další cele. Sofgart až nyní zjišťuje, že u sebe nemá F’Atkor a předpokládá, že ho někde ztratil.

Opuštěnou Jessicu opět navštíví Renaya. Ví, že má kapky u sebe a slibuje jí, že pokud jí je předá, zbaví ji nadobro vlivu ostatních. Jessica souhlasí, Renaya s ní provede rituál, po němž se opravdu cítí lépe a mnohem silnější. Pak jí mimozemšťanka kapky vrátí a řekne jí, že se mýlila, že její přátele neovládá Hawk, ale Dao-Lin-H'ay, kterou musí zabít pomocí zbraně, kterou Jessice věnuje. Předá jí také papír s několika podivnými jmény.

Gucky, oba Oxtroňané, Sofgart a zbytek heroenů prohrávají boj s Kumacht-Kory. V tom přichází Jessica a začne číst jména z Renayina papíru, čímž démony konečně porazí. Jessica je přesvědčená, že Dao-Lin-H'ay je zrádkyně a Gucky s ní teleportuje k Avyssoru, kam měla namířeno. Když se Kartaňanka dozví, že Jessicu proti ní navedla Renaya Alfuur, je jí najednou vše jasné. S F’Atkorem má zrádná Sestra namířeno k časové studni, kterou chce utéct. Jessica jí však stále nevěří, ale pak zjistí, že byla zdrogována, Renaya jí ve skutečnosti nijak nepomohla a předala jí i kapky.

Hawk se s Yael vydává Avyssorem ke studni, kde už je i Renaya. Oba Oxtroňané jsou připraveni ji zastavit. Renaya však Hawkovi nabízí, že zajistí, aby Yael, která je smrtelně zraněná, mohla žít dál. Oxtorňan však moc dobře ví, že to není jeho skutečná žena, která, když se dozví pravdu, jeho rozhodnutí také sdílí.

Jessica je rozhodnuta ženu, kterou se opět nechala zmanipulovat, nemilosrdně zabít. Dao-Lin-H'ay ji však varuje, že pokud k tomu dojde, bude mít Renaya naopak navrch. Když zemře, bude na Echo-BRÁNĚ existovat v dalších realitách. Jessice se v poslední chvíli podaří ukrást zpět F’Atkor. Pak Renaya spadne do časové studny. Dao-Lin-H'ay poté konečně může nastavit časovou studnu tak, aby všechny přenesla zpět na Měsíc. Jessica se rozhodne zůstat na Echo-BRÁNĚ, protože nechce, aby s ní někdo další manipuloval. Nakonec ji bohužel přesvědčí, aby šla do finálního boje proti Hondrovi i s ostatními. Kartaňanka také Sofgartovi sdělí, že se bude snažit nad ním společně s jejími Sestrami držet ochrannou ruku. Varuje ho ale, aby se nesnažil najít ostatní kapky, jimž se také říká Atorakta, kterých by mělo být celkem devět. Společně totiž dokážou být velmi nebezpečné.