Perry Rhodan Neo 221 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 221
Název:Nový nepřítel
(Ein neuer Feind)
Autoři:Michelle Stern, Susan Schwartz
Vydáno poprvé:6. března 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: konec prosince 2089
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Askhan Kuur

Lawwassatt

Perry Rhodan

Gucky

Somsat Meykara

Theta

Od doby, kdy se Perry Rhodan před více než padesáti lety setkal na Měsíci s Arkonidany Thorou a Crestem, vydalo se lidstvo ke hvězdám a terranské kolonie se rozvíjí na mnoha světech. Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše.

Na konci roku 2089 se Rhodan vrací na Zemi z dálkové expedice. Protože porušil výslovný zákaz terranské vlády, ztrácí svou pozici protektora. I přesto je vyslán do arkonského impéria. Tajemní »prastaří vládci« tam chtějí převzít moc. Nikdo zatím nemůže odhadnout, jak důsledky by to mělo pro lidstvo.

Na Křišťálovém světě je svědkem toho, jak arkonidská šlechta svrhne imperátorku. Perry Rhodan a jeho přátelé se rozhodnou zjistit, kdo stojí v pozadí této vzpoury. Cestují na Aarakh Ranton, kde se ocitají uprostřed vojenských manévrů – lidé zde probudí NOVÉHO NEPŘÍTELE…


Askhan Kuur, jeden z posledních loajálních Celistů imperátorky Emthon V., se koncem prosince 2089 na planetě Aarakh Ranton, druhém domově Arkonidanů v soustavě Dor, snaží vypátrat, kdo stojí za povstáním proti bývalé vládkyni. Je neustále pronásledován nepřátelskými roboty a agenty, přičemž umírá i jeho společnice Delynn da Rankal, a jeho pokus spojit se s imperátorkou je přerušen. Přesouvá se tedy do města Deburiah, kde se v masce Arbtana Garreta vydává na oslavu pořádanou Issandir da Haagolon, která slouží jako Keon'athor v arkonidské flotile, a zasloužila se o krvavé potlačení vzpoury na koloniálním světě Kammuroh. Kuur má v plánu Issandir svést, aby od ní získal nové informace. Issandir chce na svého nového milence také zapůsobit a ukáže mu hologram zobrazující skutečné autory převratu na Arkonu. Nakonec se Kuurovi za pomoci Mehandorky Jannikah podaří dostat na mehandorskou stanici, která krouží kolem planety. Zde se má opět pokusit o setkání s Emthon V.

Fantan Lawwassatt cestuje s mehandorským klanem Meykara na jedné z lodí tzv. Fannoniny karavany na Aarakh Ranton. Zde chce najít svůj ultimátní besun – neví sice, o co se přesně jedná, ale ví, že je to jistá technická věc, na jejichž sbírání se celý život specializuje. Po příletu do soustavy Dor se mu pod ochranou zrcadlícího pole podaří proklouznout na palubu bitevního křižníku ASH-FORKH, kde objeví svůj besun. Protože je moc velký, začne ho rozebírat, přičemž je ale samozřejmě přistižen. Bezpečnostní důstojník Celis ho odsoudí za údajnou sabotáž ke smrti ve vesmíru, smí si ale ponechat ochranný oblek, aby měl čas přemýšlet o svých činech, než mu dojde vzduch.

CREST II a MAGELLAN přilétají na Aarakh Ranton. Doufají, že zde konečně zjistí, co stojí za pověstmi o »prastarých vládcích«. Okamžitě zaznamenávají rozsáhlé manévry arkonské flotily a detekují obrovské množství zničených arkonidských křižníků, včetně lodí, které patřily k původnímu Regentovu doprovodu, bývalé flotile regenta z Arkonu. K místu, kde se terranské lodě právě schovávají, se blíží jedna z arkonidských lodí, vypustí do vesmíru bytost ve skafandru a opět odlétá pryč. Perry Rhodan přikáže Guckymu, aby dotyčného zachránil. K překvapení všech se jedná o Fantana. Lawwassatt vypráví o svých příhodách, nejvíce ho však trápí ztráta besunu. Nakonec Terrancům jako dík za záchranu nabídne pomoc dostat se bez problémů na mehandorskou stanici.

Rhodan, Thora, Theta, Gucky a Sud se v přestrojení za Mehandory nalodí na jeden z křižníků patřících klanu Meykara. Matriarcha Thrione tuší, že se pod maskami skrývají Terranci a Arkonidané, nechce se však více zaplétat do cizích problémů, ale souhlasí, že skupinu na stanici dostane jako součást svého doprovodu. I přes četné hádky, které Theta vyvolává svým povýšeným chováním, se nakonec skupině podaří setkat se s pronásledovaným Celistou. Askhan Kuur imperatrix informuje o svém objevu: opravdu se zdá, že z hrobu povstali tři prastaří arkonidští vládci – Tutmor VI., Grishkan XII. a Gonozal VII., tedy Mascudar da Gonozal, Atlanův otec. Perry Rhodan i Theta mají podezření, že se jedná o duplikáty, i přestože si byl Rhodan jist, že byly všechny již dávno zničeny. To ale nic nemění na faktu, že nyní tajemná trojice shromažďuje obrovskou flotilu, kterou vybavuje transformačními děly – což byl i Lawwassattův ztracený besun. Tyto hrozivé zbraně jsou pravděpodobně dodávány přímo z Archetzu, tajné domovské planety Mehandorů, o níž si všichni dosud mysleli, že již dávno neexistuje. Archetz se tedy pro Perryho Rhodana a jeho společníky stává dalším cílem.