Perry Rhodan Neo 105 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 105
Název:Osvětlovač oblohy
(Erleuchter des Himmels)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Liduuriové / Metanové
Vydáno poprvé:25. září 2015
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 19. až 24. března 2049
Hlavní postavy románu:

Orome Tšato

Perry Rhodan

Eric Leyden

Luan Perparim

Abha Prajapati

Belle McGraw

Neznámé plavidlo, které materializuje v soustavě Taktis, je k údivu všech – až na Perryho Rhodana – další maahkský křižník. Rhodan ale dobře ví, že se nejedná o nepřátelskou loď, nýbrž o dvousetmetrový křižník MAYA, přísně tajný terranský projekt.

MAYA, která byla z iniciativy Atlana da Gonozal a Terranské unie vyrobena na Měsíci v tajné loděnici Moon Area 41, má sloužit pro špionážní účely a infiltraci mezi Maahky. Dle Atlanových důvěrných informací a z analýzy dat bývalého regenta se totiž předpokládá, že by Maahkové mohli rozpoutat druhou »metanovou válku«. 19. března 2049 je válcovitý křižník poprvé nasazen do služby, jeho velitelem je zkušený podplukovník Orome Tschato. Protože Terranci ani Arkonidané nedisponují technickými údaji o moderních maahkských lodích, byla MAYA postavena dle údajů dostupných z doby před deseti tisíci lety, tudíž je na dnešní poměry zastaralá. Uvnitř však disponuje nejnovějším arkonským a terranským vybavením. Mezi něj patří i speciální maskovací oblek MAKOTO (neboli Maahk Atmosphere Kinetic Oxygen Transfer Overall), vyvinutý původně na Arkonu III, který humanoidům umožňuje vypadat a chovat se přesně jako Maahkové.

MAYA je téměř okamžitě kontaktována dosud neaktivními Scortoohky. Tšatovi v obleku MAKOTO se úspěšně podaří přesvědčit Scortoohka Iskaartraka, že je loď s krycím jménem SARQUOSCH, pouze regulérní jednotkou maahkské flotily a prozatím jsou jimi ponecháni na pokoji. Po setkání s CRESTEM se na palubu nalodí protektor Perry Rhodan, Tuire Sitareh, profesor Ephraim Oxley a několik dalších vojáků. Součástí posádky MAYI je také starší Arkonidan jménem Nemesso, Ceslista a Atlanův důvěrník, který zde slouží jako konzultant. Společně s profesorem Oxleyem mají za úkol nainstalovat transpondér, který byl ukořistěn na THEERIOSU. I přes drobné překážky je jejich snažení úspěšné a MAYA se tak odvažuje k průletu koordinátorem.

Terranská loď se ocitá po průchodu transmiterem v soustavě rudého obra Refek. Po Guckym a Fancanu Teikovi nejsou žádné stopy, to, co však posádka spatří, je šokující. Soustava, která je obydlena Maahky, se jen hemží obrovským množstvím různě velkých válcovitých lodí. Zaměřovačům se podaří napočítat celkem 100 000 jednotek, přičemž největší měří 2000 metrů. Nyní je tedy jasné, že Maahkové opravdu připravují gigantickou invazní flotilu – jež se zdá být připravena vyletět do boje. Proti takovému množství plavidel, navíc vybavených HD štíty, nemá ani arkonská flotila sebemenší šanci. Proto se Rhodan rozhodne získat co nejvíce informací. Přílet MAYI ale samozřejmě nezůstal nezpozorován. Loď je kontaktována hlídkovým křižníkem TUUHVOK. Tšato však jejich velitele dokáže opět obratně přesvědčit, že je scortoohkský velitel Khuk'Khok a jeho loď FEESTAK byla do soustavy Refek vyslána Marlackskorem, velitelem ASQUORU. Nabízí zde své služby pro potřeby přípravy války proti oxidům. Velitel TUUHVOKU však FEESTAK považuje za značně archaický, proto jim pouze rozkáže, aby v soustavě alespoň hlídkovali. Protože o ně nikdo další nejeví zájem, pokračuje posádka ve svém zkoumání. V doslova mraveništi lodí pak objevují na orbitu Refek V ještě jedno další plavidlo, které do celkového obrazu ale vůbec nezapadá. Jedná se totiž o osmi set padesáti metrový arkonidský kulovitý křižník jménem THORAGESH. Nemesso předpokládá, že loď, která patří obchodní společnosti Kanth-Yrrh, patrně náleží Essoyům. Když se ho Rhodan zeptá, co v překladu znamená její název, Arkonidan vyhýbavě naznačuje, že nejpřesnějším významem bude »Thořina poprava« nebo »Pomsta Thoře«1). Rhodan je viditelně rozrušen, protože tuší, že by toto zjištění mohlo mít něco společného s jeho ženou, Thorou da Zoltral. Proto chce co nejdříve vypátrat, co zde arkonidský křižník vlastně dělá a co společného má s Maahky.

Nemesso také připomíná, že se pravděpodobně může jednat o přívržence Alor Tantor, tajné organizace za »záchranné osvobození«, která se během metanových válek pokusila prodat Velké impérium Maahkům. Skupina arkonských šlechticů tehdy navázala kontakt s metany, jejich zrada nakonec vyvrcholila spiknutím vedoucímu až k pokusu o vraždu imperátora. Tajná služba Turacel ale Alor Tantor včas objevila a organizaci zneškodnila. Imperátor sám pak zabránil ve zveřejnění informací a všechny dostupné údaje zmizely v archivech. Teprve v roce 2041 na ně znovu narazil Atlan. Posádce se podaří odposlechnout část rozhovoru mezi THORAGESHEM a Maahky. THORAGESH má přistát na Refeku V, kde jeho velitel, který se představil jako Maghan'athor domluvil setkání s Grekem-1 Zhurkaanem. Perry Rhodan poté, k nelibosti podplukovníka Tšata, rozhodne, že osobně povede výsadek mezi Maahky. Doprovázet ho bude Tuire Sitareh, Cel Rainbow a Tim Schablonski, všichni oblečeni do maskovacích obleků MAKOTO. Přílet na planetu probíhá bez nejmenších problémů, čtveřice se dostává až na místo, kde se má konat schůzka s Maghan'athorem. Jeho slova budí dojem, že je pravděpodobně tím, kdo má celou invazi na Arkon na svědomí. A podle všeho nezbývá moc času. Rhodan a ostatní se tedy vydávájí na cestu zpět, znenadání jsou ale obklíčeni Maahky, kteří prokoukli jejich maskování…

Eric Leyden, Luan Perparim, Abha Prajapati a Belle McGraw jsou z nenadání napadeni. Leyden se snaží promluvit se strážcem SAG-ME-GARU, tzv. halatonovou inteligencí, která si říká Me-Sechem. Ten po dlouhých letech očividně vykazuje poruchy a je v konfliktu sám se sebou. Na jednu stranu považuje Terrance za oprávněné ke vstupu, na druhou stranu je má za vetřelce a chce je zneškodnit. Čtveřici vědců se podaří dostat ke space-disku JUNO II, ten je ale nakonec zničen dříve, než se jim podaří ze stanice uprchnout. Vědci doufají, že zde existuje záložní pozitronika pro právě takový případ, kdy strážce selže, proto se rozdělí na dvě skupiny a pokusí se najít místo, ze kterého ji lze aktivovat. Vypadá to ale, že je celá stanice před kolapsem. Eric a Luan nakonec záložní pozitroniku úspěšně zprovozní. Ta ale musí čím dál tím urputněji bojovat proti Me-Sechemovi, který se Terrance snaží i nadále zlikvidovat. Záložní pozitronika duel nakonec prohrává a Me-Sechem odvede všechny čtyři vědce do jedné místnosti, kde má být provedena jejich eliminace. Proces je ale náhle přerušen, strážce má totiž jiné starosti – právě byl aktivován transmiter a prochází jím neznámá loď…

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál