Perry Rhodan Neo 106 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 106
Název:Hněv Bestie
(Der Zorn der Bestie)
Autor:Kai Hirdt
Cyklus:Liduuriové / Metanové
Vydáno poprvé:9. října 2015
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 20. března 2049
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Fancan Teik

Gucky

Reginald Bull

Belle McGraw

Avandrina di Cardelah

Masmer Tronkh, Bestie, která má na svědomí zničení pevnosti TASCHVAAL, je na cestě ke KELFHUURU, další pěstící stanici, v níž chce dokončit vývoj svého bratra. Jeho loď po průletu slunečním transmiterem materializuje v soustavě Refek, gigantická maahkská flotila z ní má však respekt a drží se dále, proto má průlet volný. Než se dostane k místu, kde se ukrývá několik vědců, zdecimuje Bestie část stanice a zabije mnoho členů posádky. Po vědcích požaduje, aby pomohli jeho bratru Balladovi. Ti nemají na výběr, protože vědí, jaký osud je čeká. Na stanici pak Tronkh objeví ještě čtyři další Bestie, o nichž vědci tvrdí, že jsou defektní – stejně jako on, přesto je však osvobodí a chce, aby se k němu přidaly. Zaznamená také přílet lodi Guckyho a Haluťan Fancana Teika, kteří ho transmiterem sledovali, odletí ale pryč dříve, než je kontaktuje.

Perry Rhodan, Tuire Sitareh, Cel Rainbow a Tim Schablonski byli Maahky uvězněni v cele naplněné kyslíkem, což znamená, že přišli i o své maskovací obleky MAKOTO. Snaží se ze svého vězení uprchnout a podaří se jim otevřít dveře, smíchání kyslíku s vodíkem má ale za následek několik explozí, proto se musí vrátit zpět. Objeví se však dva nečekaní zachránci: Gucky a Fancan Teik i s náhradními skafandry a unikají v bestijské lodi, kterou myšob mezitím pokřtil PEARL. Během letu zpět na MAYU Gucky obrazně vypraví, co se stalo od doby, kdy pronikli na TASCHVAAL, včetně setkání se agresivním Haluťanem, o nemž Teik tvrdí, že není Haluťan, ale Bestie, o dalších podrobnostech však mlčí. Po příletu do soustavy Refek se rozhodli vyčkávat, protože Teik tvrdil, že Bestie v pevnosti nějakou dobu zůstane. Nakonec proto kontaktovali MAYU a od jejího velitele Orome Tšata se dozvěděli o výsadku na planetu, který pátrá po původu THORAGESHE. Rhodan pak ve zkratce poreferuje o jejich příhodách.

Zpět na palubě MAYI dochází k diskusi o tom, jak dále postupovat, protože se zdá, že jak THORAGESH, tak část maahkské flotily se připravují k odletu. Perry Rhodan zastává názor, že je momentálně nejdůležitější pronásledovat THORAGESH, protože má stále větší obavy o bezpečí své ženy. Nemesso se naopak přiklání k tomu, aby se loď vrátila zpět do soustavy Taktis a byla vyslána varovná zpráva na Arkon. Na druhou stranu Fancan Teik chce co nejdříve odletět zpět na svou domovskou planetu a poté se vrátit s dalšími až 40 Haluťany, kteří by snad mohli na Bestii stačit. Než se ale stačí rozhodnout, THORAGESH náhle zmizí a cesta ke koordinátoru je blokována nepřátelskými válcovými křižníky. Je tedy nutné vymyslet alternativní plán. Nejdříve chce však Rhodan od Teika zjistit více o Bestii – a Haluťan mu nakonec vypráví o jejich původu. Bestie jsou uměle stvořené vražedné nástroje, které Aliance vyvinula již před 50‘000 lety. Z genetického materiálu Haluťanů byly tenkrát vytvořeny rychlejší, silnější, brutálnější, bezohledné a submisivní válečné stroje. Po konci velké války Aliance přestala Bestie pěstovat a Haluťané se po tisíciletí snažili všechny z nich zneškodnit, protože jejich existenci sami cítili jako své selhání. Protože momentálně nemají na výběr, je rozhodnuto, že menší skupina odletí v PEARL do soustavy Violet a podívá se, co Bestie momentálně provádí. Rhodan stále věří, že by bylo možné se s ní mírumilovně dohodnout, Teik ale tvrdí, že dělá velkou chybu.

Protože bestijské lodě mezi sebou neustále komunikují, neujde Masmeru Tronkhovi přílet příbuzného plavidla do blízkosti KELFHUURU. Domnívá se, že se na palubě nachází také Bestie. Rhodan vydá příkaz, aby se PEARL opatrně přiblížila k pevnosti a pokusila se o kontakt. Když však Tronkh spatří Haluťana, začne na loď bez varování střílet. PEARL je poškozená a Tronkh předstírá havárii na jednu z planet soustavy, která disponuje řídkou kyslíkovou atmosférou. Bestie usoudí, že je loď zničená, a proto ji prozatím nechává na pokoji. Na palubě zůstává Teik, Tuire Sitareh a mladá mutantka Tani Hanafe, kteří mají za úkol loď opravit. Rhodan, Gucky, Marshall, Rainbow a Schablonski se vydávají na průzkum planety, protože nutně potřebují doplnit zásoby. Teik s pomocí Hanafe zjišťuje, že velká část hyperkrystalů nutných pro nadsvětelný let lodi vyhořela. Rhodan a jeho tým jsou během výsadku na planetu napadeni pštrosům podobnými dongy, kteří své jméno získali díky zvukům, které vydávají. K Dongu, jak Gucky planetu nazval, se ale blíží i loď Bestie, která nemá na mysli nic jiného, než zabít Teika i ostatní. Dojde ke strašlivému souboji, v němž Fancan Teik nemá proti Tronkhovi šanci a umírá. Gucky se snaží svého přítele pomstít, souboj je však také nad jeho síly. V tom momentu si ovšem Tuire Sitareh rozpomene na zásadní informace ohledně Bestií a s pomocí mutantů Johna Marshalla a převážně Tani Hanafe, která je dostane dovnitř Tronkhova těla, ji Tuire zneškodní. Alespoň prozatím, protože Bestii nezabil úplně. Nyní má Rhodanův tým, otřesený smrtí dobrého přítele a ochránce lidstva, alespoň trochu času na to, aby se dostal na Tronkhovu loď, s čímž pomůže Marshallův dar. Před odletem ale ještě zbývá jedna věc – pohřbít tělo Fancana Teika…

Ve Sluneční soustavě materializuje z Jupiterova transmiteru kosmická loď SHOSHIDA CARDELI. Její velitelkou je Avandrina di Cardelah, nosící titul Anchet, překrásná tajemná žena s temně hnědýma očima a hnědými vlasy. Objeví se ve stanici SAG-ME-GAR, kde je uvězněn Leydenův tým. Považuje je za vetřelce, naopak s kocourem Hermesem, který se znenadání objevil živý a zdravý, má velmi přátelský vztah. Po čtveřici požaduje, aby ji spojila s Pharunem Země, tedy jejím vládcem nebo králem, dle překladu Luan Perparimové, a odvede je na svou loď. Je zřejmé, že žena je příslušnicí velice vyspělého národa, design její lodi ale Terrancům není až tak cizí. Avandrina sama loď pilotuje a zdá se, že na palubě není přítomen nikdo další. Poté Belle McGraw kontaktuje Reginalda Bulla, který souhlasí, že jí zařídí schůzku s hlavním představitelem Země. Požaduje ale, aby mu nejprve poslala všechny čtyři vědce. Ti ze space-disku, s nímž přilétají zpět na TERRANII konečně vidí, jak loď vypadá zvenku – připomíná rozbouřené neustále se pohybující vody oceánu uzavřené v kouli.

Přísně střežená konference s neznámou návštěvnicí z vesmíru se koná v luxusním hotelu Maurice Carlton Golf, Spa & Conference na ostrově Mauricius. Účastní se jí Homer G. Adams, administrátor Terranské unie, šéfka tajné služby General Human Organization of Security and Trust (neboli GHOST) Megan Lynford, systémový admirál Reginald Bull a v roli jeho poradce nyní již penzionovaný Allan D. Mercant, Její excelence velvyslankyně Velkého impéria Thora Rhodan da Zoltral a již zmíněná čtveřice vědců – Eric Leyden, Luan Perparim, Abha Prajapati a Belle McGraw. Po představení všech zúčastněných znenadání Leyden v rychlosti odbíhá s tím, že zapomněl nakrmit Hermese, Belle ho následuje, diskuse ale pokračuje. Avandrina di Cardelah poté sděluje, že Zemi hrozí velké nebezpečí a je nutné, aby byli všichni její obyvatelé evakuováni, s čímž je ochotna pomoci. Dále musí být varováno Arkonské impérium, protože na něj směřuje obrovská flotila Aliance.

Eric svěří Bell, že Megan Lynfordová od něj a několika mutantů požaduje, aby během konference nenápadně infiltroval Avandrininu loď a zjistil další informace. Belle s tím nesouhlasí, protože to byla právě ona, kdo je na Jupiteru zachránil. Leyden také zmíní, že ve Sluneční soustavě objevil podivně velké koncentrace náhodně rozmístěných prachových částic.

Pro účastníky jsou slova Avandriny di Cardelah šokující, chtějí se od ní dozvědět podrobnosti a důvod, proč by měli k tak drastickému opatření přistoupit. Anchet však víc prozradit nemůže. Lynford, Mercant i Adams navíc diskusi zbytečně nápadně prodlužují. Skupina se poté s Avandrinou dohodne, že jí odpověď ohledně evakuace lidstva sdělí ráno. Bull a Thora se dozvídají o akci, kterou naplánovala šéfka tajné služby a systémový admirál zuří, protože nedovede pochopit, jak si někdo mohl dovolit špehovat loď potencionálního spojence. Thora konferenci opouští, aby mohla kontaktovat Atlana a Thetu na Arkonu a informovat je o hrozícím nebezpečí ze strany Aliance. Vzápětí se ale vrací zpět, protože je kvůli stále se zhoršujícím slunečním bouřím přerušen veškerý hyperrádiový provoz. K velkému překvapení pak Bull a Megan Lynfordová nachází Leydena, Belle a mutanty Olfa Stagge a Betty Toufryovou v hotelovém baru. K Bullově radosti, a naopak nelibosti Lynfordové, její rozkaz neuposlechli, ale raději se rozhodli, že ochutnají všech 936 kombinací ginu s tonikem, které bar nabízí.

Ráno následujícího dne Bull Avandrině di Cardelah sděluje, že se zástupci lidstva společně dohodli její varování prozatím neuposlechnout. Nato Avandrina i se svou lodí odlétá k Jupiteru a opět zmizí. Bull odlétá společně s Thorou na palubě TERRANIE pryč ze Sluneční soustavy, aby konečně mohla kontaktovat Arkon. Thořino volání neochotně přijme Arkonidan Erotal Kralas, který ale velvyslankyni tvrdí, že ani Atlan, ani imperatrice nejsou k zastižení. Thoře je situace podezřelá a domnívá se, že se hovor na Arkon vůbec nedostal, protože se na síť vysílačů napojil někdo cizí. Je tedy nutné, aby byla do Velkého impéria co nejdříve vyslána loď nesoucí varovnou zprávu. Thora se nakonec rozhodne, že osobně nepoletí, protože by to znamenalo nechat svého syna půl roku samotného na Zemi. Proto se vrací zpět na ambasádu do Terranie. Reginald Bull poté od Megan Lynfordové dostává zprávu, že byl Thomas, syn Thory a Perryho Rhodana, pravděpodobně unesen.

Aktuální data:
2.12.2021
1566 před NGL
32. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459550.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!