Neoaminodysprosionat

Neoaminodysprosionat je účinná látka, která byla objevena Arasy.

V zárodečných buňkách Psimostromů nacházející se neoaminodysprosionat je komplex účinných látek, který působí na mozkové funkce inteligentních humanoidů. Neznámým způsobem potlačuje volnou vůli postižených a podporuje u nich rebelantské povahové rysy.

Zárodečné buňky se získávají z korálů. Nuceně je sklízí Ephogerové na okraji psimolesů a odvážejí je pomocí ponorek. Další extrakce a úprava probíhá v laboratořích Arasů.

Konečným produktem je čirá kapalina. Ukládá se do malých tlakových nádrží. Pokud se kapalina uvolní jako aerosol, mohou se molekuly vdechnutím nebo kontaktem s kůží dostat do těla inteligentní bytosti. Jen kompletně uzavřené systémy, jako skafandry, poskytují efektivní ochranu. Protože se látky brzy bezezbytku dostanou do živých tvorů, nedají se ve vzduchu po určité době vůbec zachytit.

Jediným známým protijedem je ozáření pacienta termickými neutrony. To způsobí změnu v chemické struktuře neoaminodysprosionatu. Tím zanikne vliv a účinné látky jsou vyloučeny z těla.

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!