Materiální kolébka

z Databáze Multiversa

Materiální kolébka Ruhar je druh fiktivního transmiteru, avšak při transmisi je nutno zaměňovat dvě přibližně stejná množství hmoty. Tuto výměnu lze provést po složitém zaměřovacím procesu, při němž je kalibrováno transportní temné pole.

Kolébku vyvinuli Baolin - Ndaové při pracích na projektu Heliotských tvrzí a představuje jakýsi prototyp těchto dálkových transmiterů. Neznámým způsobem se kolébka dostala do Hvězdné komory Rytířů z Dommrathu, kde byla roku 1303 NGL zcizena Wrehemem a Morkherem Seelenquelly. Wrehemo ji nakonec použil k tomu, aby výměnou za barvoslepé mutanty Trima Maratha a Startaca Schroedera následoval Morkhera do Mléčné dráhy.