Payntec

(přesměrováno z: Gromo-Moth)
Astronomická data:
Soustava:Gromo-Moth
Galaxie:Catron
Vzdálenost k Vrantonku:6716 LY
Doba rotace:22.76 hod.
Průměr:10‘817 km
Gravitace:0.91 g
Průměrná teplota:28.76°C
Atmosféra:dusík, kyslík, vzácné plyny, vodní páry, oxid uhličitý
Obyvatelé planety:
Pehrtové

Payntec je třetí planeta žlutého slunce Gromo-Moth. Hvězda má celkem šest planet a je vzdálena od centra Catronu 23‘819 světelných let. Při svém objevu v roce 3458 byla soustava zahalena do hypertransového štítu.

Povrch se podobá terranské východní Africe. Převládají stepi, které jsou v blízkosti rovníku přerušovány džunglí.

Historie

Payntec byl jedním z hlavních světů Pehrtů. V roce 3458 už velkoměsta upadala. V hlavním městě Plart se nacházel Dvůr tichých strážců. Payntec představoval jeden z konců Catronské cévy. Na tomto světě byly možné mozkové transplantace pomocí PPT-metody.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál