Menu
BLUEJAY
BLUEJAY
© Bernd Held

Malá bojová loď Oraganizace Drake

Obecně

BLUEJAY je létající zosobněním síly. Generátory, pohon, zbraňové systémy a prostory pro stíhačky a pomocné čluny zabírají více než tři čtvrtiny objemu lodi. Pro 200 členů posádky nezbývá k pohybu mnoho prostoru.

Loď o průměru 105 m dosahuje maximálního zrychlení 920 km/sec2. Metagrav, hypertropové čerpadlo a Grigoroffova zařízení jsou zastoupeny dvojnásobně, aby se předešlo případným poruchám.

Technická data

 • Rovníkový průměr: 105 metrů
 • Zrychlení: 920 km/sec^2
 • Nadsvětelný faktor: 68 000 000
 • Ofenzivní výzbroj: nová transformační děla; progresivní Safír-Fataro dvojitá děla; vylepšené dezintegrátory; rakety, které ke svému cíli doletí v hyperprostoru a teprve v krátké blízkosti se zhmotní
 • Defenzivní výzbroj: 8 stupňový paratronový štít; virtuální-imager nové konstrukce
 • Pomocné čluny: 18 stíhaček (Hawk-1 až Hawk-18)

Nákres

 1. Hlava Grigoroffova projektoru 1
 2. Transformační dělo
 3. Safír-Fataro dělo
 4. Náhradní hypertrop s příslušnými generátory
 5. Normální a hyperantény
 6. Kulovitá centrála s centrálním výtahem
 7. Hangár pro celkem 18 stíhaček typu Hawk
 8. 13 hypertropových čerpadel (pro rychlejší nabíjení hypertropů)
 9. Navigační zařízení
 10. Ultrasilný hypertrop
 11. Dva metagravové pohony s celkem 14 projektory
 12. Pohonné zařízení s metagravem a podsvětelným pohonem
 13. Projektory přistávacího pole s periferními agregáty jako jsou měniče energie, gyromagnetické spirály, projektory zrychlovacích systémů atd.
 14. Hlava Grigoroffova projektoru 2
 15. Hlava projektoru pro přistávací tlumící pole
 16. Pohled na pohonný systém za odebranými hlavicemi projektorů a bedněním
 17. Hawk-13 v akci
 18. Rozvinutější a vylepšený virtuální projektor
 19. Odpalovač raket, který může být použit i pro sondy
 20. Síť syntronického počítače, který funguje jako kolektivní inteligence
 21. Skladiště se skladovacími příčkami
 22. Dezintegrátory pracující na stejném principu vyzařování jako transformační děla. Prstenec ze 6 dezintegrátorů a 6 transformačních děl umístěných střídavě

Text a kresba: Bernd Held