Atlan 689 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 689
Název:Tajemství Llodalů
(Das Geheimnis der Llodals)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 688 • chronologicky • AT 690 »
Vydáno poprvé:10. prosince 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3818 = 231 NGL
Na planetě Horror B

Atlan a Zkoumači stepi cestují dále na palubě ANIMY po Sluneční stepi, dokud ANIMA najednou ve vesmíru nezaměří asi 30 kulovitých bytostí různé velikosti, které se pohybují ke kosmické lodi. Nejen, že se mohou zdržovat ve vesmíru a volně se pohybovat, jsou vybaveny také všemi možnými paraschopnostmi. Duun, Almergund, Dhonat a Kolport jsou vyzářeni pomocí paralyzátorů, Atlan a Wasterjajn Kaz jsou imunní. Několik kuliček se materializuje také uvnitř ANIMY a zaútočí na přítomné, jakož i na zařízení telekineticky. Potom zase zmizí. Jedna z kuliček se materializuje, nezaútočí a informuje Atlana, že je živý tvor s dvěma vědomími (jako téměř všichni jejího druhu); momentálně má převahu mírumilovné vědomí, ale že zanedlouho podlehne, a potom koule zanikne v mohutném výbuchu. Právě včas dokáže Atlan dopravit kuličku z paluby, ta exploduje uprostřed ostatních kulových bytostí a několik z nich zničí. Nemá to ale žádný účinek a ANIMU zbytek bytostí odvleče k blízké planetě. Bytosti se nazývají Llodalové a jsou vybaveni rozdílnou inteligencí, nemají ale žádné vzpomínky na minulost. Mnozí Llodalové jsou průměrně inteligentní, ostatní jsou sotva vyvinutější než zvířata. Jejich velitel Kulumhart dokáže sebe a další Llodaly dopravovat kosmickým prostorem a disponuje hypnotickými schopnostmi. Chce se pomstít Osvícenému, aniž by věděl proč.

Po nuceném přistání na planetě, která se jmenuje Zemina (a kterou Atlan později nazve Horror B), mohou výzkumníci utéct s KORÁLEM. ANIMA se promění ve skalní hroudu a nereaguje, ačkoliv se Llodalové intenzivně snaží. Při tomto útěku vyvolá pohled Wasterjajna Kaze u Llodala Fultrak-Tesona šok. Llodal si vzpomene, že kdysi byl jiným živým tvorem, nemá na to ale žádné konkrétní vzpomínky. Wasterjajnův pohled mu trochu uvolnil vzpomínky; musel být kdysi Jarad. Llodal začne hledat Wasterjajna, který se svými druhy skrývá v propasti.

Před několika dny, dříve než byla ANIMA zavlečena na Zeminu, unesli Llodalové MYGUL-981 a přinutili ho k přistání. Jen 30 Jupterů pod velením Pleffzara přežilo - schovali se v lese poblíž propasti. Pozorovali jak přílet ANIMY, tak útěk KORÁLU a teď se chtějí zmocnit lodi. Když dorazí k propasti, vrhnou se na Stepní zkoumače. Fultrak-Tenosa ale také již ke skupince dorazil a ochromí Stepní piráty svými schopnostmi. Po jednom rozhovoru s Wasterjajnem si Jarad, který jinak nemá žádné vzpomínky na svůj původ, vzpomene jak na Tenosu tak i na Fultraka.

Mezitím se Llodalové rozhodli k hromadnému útoku na bytosti nacházející se v propasti. Atlan a Stepní piráti uzavřou dohodu o vzájemné (hospodářské) pomoci. Zatímco Fultrak-Tenosa ochromí větší část útočníků, dostanou se Zkoumači stepi s KORÁLEM na ANIMU, která odlétne na Jarad vypátrat Fultraka a Tenosu a přivézt je na Zeminu. Fultrak-Tenosa se pokusí zpětně metamorfovat ve své původní tělo, oba Jaradové se ale rozpustí a Llodal přijde o rozum. Loark, slídič, který Fultrak-Tenosu doprovázel, informuje výzkumníky, že moudrý Modart ochraňuje vědomosti, které je ochoten předat jen cizincům. Najdou Modarta, a ten jim vysvětlí, že Llodalové jsou vedlejším produktem, který vzniknul při stvoření EVOLO. Proto Osvícený potřebuje velké množství psionického potenciálu, protože velká většina se mu nehodí. Zbytek je vsazen do plazmatických těl a vysazen na Zeminu.

Útočí Llodalové dorazí k ANIMĚ, do které se stáhli Zkoumači stepi a Stepní piráti. Jeden z telekinetů zničí Modarta. Krátce před jeho smrtí zmíní Modart, že se všechny otázky vyjasní, když Atlan najde MEMORIUM, které se nachází na hranici mezi Sluneční stepí a Jádrem.

Podle svého přání jsou Jupterové vysazeni na neznámé a neobydlené planetě. ANIMA se vydá s neurčitým cílem dále do Sluneční stepi.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A689« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál