Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 497
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 497
Název:Magický dědic
(Das magische Erbe)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Král Atlantidy / Dutá planeta
« AT 496 • chronologicky • AT 498 »
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: srpen 2650
Žebrák se stává vládcem

Po zničení mnoha Quorků a zneškodnění Temného jádra Pthoru Malem je Copasallior schopen odhodit zbývající kotníky s negativním obsahem mysli Mocného do hyperprostoru, kde již nepředstavují hrozbu. Temná jádra fragmentů světa umělé duté planety také začínají pomalu odumírat a Temný Oheim se také cítí stále více oslaben dlouhou cestou do Mléčné dráhy. Atlantovi stále chybí sedm fragmentů k dokončení rekonstrukce Parraxyntenova stříbrného prstenu, který lze použít k probuzení Mocného Jefena.

V Moondragu se většina obyvatel potýká s přízemnějšími problémy. Obnově města, které před rokem zpustošila invaze Kroloců, brání válečníci a prosební velmoži. Vzhledem k tomu, že se zhroutil i vnitřní obchod a všichni, kdo mohou, opouštějí město, dochází k hospodářské krizi, masové nezaměstnanosti a stále většímu nedostatku základních potřeb pro obyvatele. Na rozdělování práce dohlížejí vojevůdci podle svých osobních zájmů. Samostatná nebo dokonce dobrovolná práce maloměšťáků je zakázána. Dokonce i samozásobování potravinami z vlastních zahrad je obyčejným občanům Moondragu zakázáno, pokud si vůbec mohou ponechat svůj pozemkový majetek a nemusí ho přenechat válečníkům a jejich stoupencům. Týdenní trhy přetékají potravinami, ale protože už málokdo má dost peněz, hrozí kolaps cen nebo hromadná bída. Aby zabránila nejhorší krizi, rozhodne se městská vláda zaručit zemědělcům pevnou cenu a zničit přebytečnou produkci potravin. Osud milionové armády zbídačených lidí na pokraji hladomoru nikoho z moondragské vyšší třídy nezajímá. Hlad a mor se už dávno staly běžnou součástí života obyvatel města. Mezi těmito ztracenými dušemi, jejichž životy už nemají žádnou cenu, jsou i Sconnos a jeho přítelkyně Angy. Sconnos po smrti rodičů vyrůstal se starým Alpexem, a přestože je mu nyní přes čtyřicet let a pro lidi zvenčí vypadá jako stařec, stále s ním žije, protože nemá práci, a proto se nemůže sám živit a dovolit si vlastní byt. Poté, co Alpex zemře na zápal plic, hrozí Angy a Sconnosovi smrt hladem.

V tu chvíli se situace prudce změní. Před několika dny zemřel v pevnosti také mág Valschein, ale počet mágů Othu je stále stejný. Kdykoli zemře mág, objeví v sobě Pthorian nové schopnosti a zaujme jeho místo. Osud tomu chtěl, že nový mág je totožný s žebrákem Sconnosem. Když Sconnos objeví své nové schopnosti, použije je zpočátku jen k tomu, aby ukončil své a Angyino bezprostřední trápení. Po krátké době však situaci v Moondragu přestává snášet. Začne využívat své schopnosti, aby zlepšil život i běžným obyvatelům města. Tím vzbudí odpor válečných velitelů a vyšší třídy města, která z masové bídy bohatě profituje. Podcenili však nového mága. S každým zachráněným životem získává stovky příznivců, až se on i jeho stoupenci cítí dostatečně silní na to, aby se pustili do otevřeného boje o moc. Sconnos vyzývá k revoluci Moondragu.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Das_magische_Erbe« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)