Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 482
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 482
Název:Souboj gigantů
(Duell der Giganten)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Král Atlantidy / Temný strýc
« AT 481 • chronologicky • AT 483 »
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650, několik milionů let v minulosti
Souboj o moc v Černé galaxii

Atlan a Razamon jsou nadále v bublině života a v ní se stávají ušními svědky životního příběhu Temného Oheima, který pokračuje ve svém vyprávění.

Kil'Dhun našel opuštěné a zničené vesnice po celém Ritiquianu, ale žádná těla ani přeživší. Jednoho dne spatřil na Vnitrozemském moři loď a byl vzat na palubu. Obsluhovali ji Bledí Alvérové, jejichž vůdcem byl Vaalyn z Armaklyru, a o Jefenovi II se dozvěděli od Rohatého. Velekněžka se proto rozhodla přijmout ho za nového nejvyššího boha a dala mu jméno "Temný Oheim". Vrátili se do Gorgossulu, kde si postupně vybudovala bezkonkurenční mocenskou základnu. Nechala se hromadně obětovat Oheimovi a dokonce chtěla sama spáchat sebevraždu, ale zabránil jí v tom gerský predogg. Kil'Dhun byl nucen přihlížet tomuto šílenství celkem 50 let, a přestože opakovaně budoval odbojové skupiny, neměl šanci šílenství ukončit. Nakonec se dostal na Luckirph na hvězdné lodi Tapheenů.

Na tomto kousku světa už byli všichni ostrované vyhubeni, ale stále zde žilo několik roztroušených Horňanů. Kil'Dhun je sjednotil a přísahal jim, že se postaví Temnému Oheimu. Ne všichni souhlasili, a tak Chemman pronikl do duše Luckirfa, aby ho přinutil vyhledat místo setkání ostrovů. Jeho náboj byl však zvolen příliš velký, duše byla zničena a Luckirph od té doby neochvějně uvízl v riciquijské soustavě. Nyní se Kil'Dhun rozhodl ublížit Temnému Oheimovi jiným způsobem. Vytvořil nástupce, který se Rohatému podobal jen vzdáleně, a vyzval všechny ostatní, aby následovali jeho příkladu. Tyto nové bytosti, které si později začaly říkat Ruxové, se uměly v kosmických lodích skrývat ještě lépe než oni a od nynějška sabotovaly Alvenovy lodě, kde se dalo. Temný Oheim je totiž mezitím naučil cestovat vesmírem prostřednictvím Tapheenů a jeho nový oblíbený pomocný lid si již podmanil první rasy.

V průběhu tisíciletí Temný Oheim zjistil, že právě negativní emoce ras ho takříkajíc živí a brání mu stát se potopou hmoty. Galaxii, v níž se Ritiquian nacházel, považoval od nynějška za své pole, které měl Alven pouze obdělávat. A byly tak úspěšné, že se v určitém okamžiku doslova přesytil a oddělil část těchto negativních energií. Vznikl Černý kruh, prozatím nic víc než naprosto negativní zárodek, a s ním a s mnoha dalšími chtěl v budoucnu ovládnout celý vesmír. To měly umožnit dimenzionální výtahy a první prsten, který poslal na cestu s Pthorem.

Vamyn byl nehmotný, žil ve Vyšších světech, ale byl jedním z nejmladších členů Kolektivu. Proto občas zatoužila vrátit se do doby své tělesné existence, a když byla tato potřeba příliš velká, Larma jí pomohla dočasně přejít do standardního vesmíru. Z Vyšších světů to bylo možné jen na jednom místě, v galaxii, kterou se Temný Oheim chystal dobýt. Protože normální průchody už byly zablokovány jeho negativní aurou, vyšla na Pthor, a to ve své původní tělesné podobě. Kdekoli se objevila, vyvolala paniku, a dokonce se s ní bojovalo a nakonec byla zabita. Teprve když se znovu vrátila, a to už jen jako vědomí, tentokrát v Černém Alvinu Sillirovi, pochopila proč: její původní tělo bylo obrovským pavoučím tvorem velikosti domu. Se svým novým malým tělem už nevyčnívala a vydala se na cestu Pthorem, která trvala několik desetiletí. Byla svědkem toho, jak byl první Černý prsten dopraven na cílovou planetu, ale na konci cesty přestal existovat. Skutečnost, že se Temný Oheim zřejmě přece jen nedokázal rozmnožit, pro ni byla tak radostnou událostí, že začala být nedbalá. Oznámila to kolektivu, byla odhalena a uvězněna v druhém Černém kruhu, který od té doby kroužil kolem planety Ritiquian.

Temný Oheim se však nenechal odradit. Stále odděloval nové prstence a posílal je na cestu, nechával přitom ostrovy připravovat půdu pro existenci a jednoho dne se mu to skutečně podařilo. Protože odštěpil více energie, než mohl poslat prstencům na cestu, postupně ji ukládal i do sluncí galaxie, která se proto jednoho dne začala nazývat "Černá galaxie". Dimenzionální výtahy se staly nástroji teroru a všude rozmetaly semena Oheimu. A dostali druhou roli. Alvarové, kteří nahradili pomalu degenerující Tapheeny jako oblíbenci Temného Oheimu, se po dobytí své galaxie začali stále více zabývat výzkumem. Pokračovali v práci Tapheenů a nakonec se jim podařilo nahradit předměty organickou hmotou. Podařilo se jim vytvořit první varhanní lodě, které však měly jednu zásadní nevýhodu. Potřebovali k tomu vůdce, který je řídil, a ten zemřel, jakmile byli odpojeni od svých vazeb. Mnoho ras osvobodilo své blízké, pokud byli takovými figurkami, protože smrt byla lepší alternativou. Od té doby byli obyvatelé strašidelných planet získáváni prostřednictvím fragmentů světa jako piloti.

Nakonec se Alvenům podařilo vytvořit i rod Nefritů. Zpočátku umírali během několika dní, ale když se zjistilo, že k trvalému přežití potřebují pozitivní energii, byl i tento problém vyřešen. Vamyn se o tom přesvědčil na vlastní kůži, když prsten, v němž byla uložena a který po celou tu dobu absorboval pozitivní energii obyvatel, ji jedním rázem uvolnil a zanechal Temného Oheima v úzkých. Jeho zpětný ráz byl zničující, dokonce i vrozená nesmrtelnost nehmotného byla přitom zničena. Ale od té doby už nebylo nic, co by mohlo otřást jeho mocenskou základnou. Černá galaxie byla dobyta Alvem, synovci se postarali o to, aby byla stále k dispozici nová negativní energie, a prostřednictvím dimenzionálních výtahů se jeho sémě šířilo i po vzdálených světech.

V tomto okamžiku se Oheimovo vyprávění zastaví a nabídne Černému prstenu, prvnímu, který se kdy stal silným, aby byl spolu s úlomkem světa odnesen na jiné místo, kde by založil svou vlastní sféru moci. Jeho odnož však na to ani nepomyslí, ale chce zaujmout jeho místo. Začíná souboj obrů, v němž dlouho není jasné, kdo zvítězí. Atlan a Razamon využijí příležitosti a nechají se Yeersem a Olkenem přenést na Ritiquian, aby odtud unikli.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Duell_der_Giganten« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)