Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 473
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 473
Název:Stopa smrti
(Spur des Todes)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Král Atlantidy / Zánik Dorkhu
« AT 472 • chronologicky • AT 474 »
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Štvanice Černou galaxií

S Koyem, Kolphyrem, Querllem, Opkulem, Taldzanem a Ajyhnou na palubě pokračuje GOL'DHOR po stopách smrti, které zanechal Duuhl Larx na své cestě do středu Černé galaxie; od chvíle, kdy na území Guftuku zabil Thamuma Gha, mu padli za oběť další čtyři synovci. Mágové Copasallior a Koratzo zůstávají pod jeho vlivem a nemohou šíleného synovce nijak poškodit.

Dostanou se do dalšího okrsku, do okrsku Llartas. HERGIEN je zastaven na hranici okrsku a Larx pokračuje v taktice, která byla doposud úspěšná. Nejprve naváže kontakt s centrálním světem. Velmi hlasitý zvuk způsobí, že všichni členové posádky omdlí; jen Larx a dva mágové jsou ušetřeni. Na druhém konci linky je Cydorm, synovec Quellmera Orna z Gersy, a když Larx přinese pozdravy z Kruhu věčného života, je ochotný spolupracovat.

Duuhl Larx nechá HERGIENU zamířit k Ornaronu, centrálnímu světu okrsku. Je jim však poskytnut doprovod lodí s orgány. Synovec nechá prostřednictvím Copasalliora přivést na palubu jednoho z Ornarenů, ale ten je příliš zmatený na to, aby poskytl nějaké informace. Další připravuje Koratzo pro místní transfer. Říká si Rayal a odpovídá na všechny otázky, které mu Larx položí. Mimo jiné uvádí, že sklizeň byla velmi úspěšná a Quellmer Orn si v současné době užívá svou odměnu. Pak je i on uvězněn, a když mu oba mágové tajně položí další otázky, nečekaně zemře. Larxe to pobaví, protože ví, že Ornare nemohl odpovědět; zabránila tomu bezpečnostní opatření. Z pozice jistého vítěze vysvětluje oběma, o čem sklizeň vlastně je:

Temný Oheim netouží po poslušnosti svých poddaných, ale po nenávisti. Na něj i na všechny ostatní, protože to je pro něj jako vzduch, který může dýchat. Protože však také potřebuje potravu, má vědomí umírajícího sklizeného. Negativní část je oddělena, shromážděna synovci a koordinátory věčnosti a poté mu přinesena. Tam, kde je příliš málo nenávisti, strachu, závisti a dalších negativních pocitů, pomáhají synovci tím, že vyvíjejí takový tlak, že se utlačované národy vzbouří, nebo sami tajně podněcují revoluce.

Jakékoli negativní vědomí, které je přeneseno, se ukládá ve hvězdách Černé galaxie a tvoří jejich temná jádra. Nejenže jsou v něm obsažena pouhá negativní vědomí, ale mění se v něm, dospívají a stávají se mnohem intenzivnějšími.

Po tomto odhalení Duuhl Larx nařídí Koratzovi, aby zničil ornaranské hvězdné lodě. Vzhledem k tomu, že hlasový mág už v posledních týdnech překročil své možnosti a je na seznamu sledovaných osob, bylo by pro něj odmítnutí příkazu nyní osudné. Kdyby naopak příkaz vykonal, trpěl by do konce svého nesmrtelného života. Proto zasáhne Copasallior a sám zničí ornaranské lodě, čímž Koratza ušetří konfliktu svědomí. Larx se kvůli tomu velmi rozzlobí, ale okamžitě se uklidní, protože v Ornaranech je také uloženo mnoho negativní energie, která je obvykle vlastní pouze synovcům a Gersa-Predoggům. Je opilý a zapomene na svůj trest.

O několik dní později dorazí na Ornaron a přistanou na zakázaném kontinentu Argalph. Synovcův palác je obklopen kuželovitými horami, které jsou všechny umělé. Koratzo a Copasallior jsou vysláni, aby je prozkoumali a zjistili, zda jim nehrozí nějaké nebezpečí, ale zjistí jen to, že se zde děje něco bestiálního. Humanoidní bytosti sem přinášejí dosud živé ornáty, aby je pak rozčtvrtili. Kosti se ukládají do dutých hor, dokud se nepromění v prach, a orgánová hmota se odváží do hvězdy očisty. Než se vrátí, je Quellmer Orn zabit a Duuhl Larx vysává negativní energii i z Cydorma. Než vzlétnou, objeví se nad Ornaronem GOL'DHOR, ale Copasallior se nedokáže přenést na loď Mágů. Koratzovi se alespoň podaří předat zprávu. A dva nehmotní Yeerové a Olken se také spojí se Zlatou hvězdnou lodí: požádají ji, aby získala zpět Velkou plejádu.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Spur_des_Todes« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)