Atlan 460 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 460
Název:Trh s otroky
(Der Sklavenmarkt)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Král Atlantidy / Vysazeni na Dorkhu
« AT 459 • chronologicky • AT 461 »
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Král Pthoru v řetězech

Tři zkorumpovaní technosové Siebzaht, Zinrer a Kelfyrt přistávají se svým Zugorem v okolí dolního okrsku Turganu, kde se dnes má konat trh s otroky. Tradičně ji otevírají vyslanci hradu, a proto nikdo netuší, když sami přivedou vězně k prodeji. Jmenuje se Atlan, a když je připoután ke kůlu, brání se tak urputně, že ho lze jen stěží zkrotit. Tím na sebe král Atlantidy upoutal pozornost potenciálních kupců - ale trh s otroky ještě není otevřený. Přistane totiž další Zugor, a zatímco ukradnou další tři Technosy, Konterfert žádá, aby mu bylo dovoleno zmocnit se Atana a přivést ho do ZÁMKU. Ačkoli všichni mají náležitou úctu k PÁNŮM ZÁMKU, tohle už zachází příliš daleko. Turgan je nedotknutelné město a trh s otroky je posvátný. Proto je Konterfert potupně vyhnán a umístěn do domácího vězení v hostinci.

Mezitím začíná prodej otroků a zájemci se objevují i o Atlan. Pokaždé se však před uzavřením prodeje stane nějaká nehoda a kupující opět ztratí zájem. Viníky je šest bláznů, kteří nepozorovaně zasáhnou a jejich mluvčí Seyfft si s nesmrtelným vymění pár vět. Blázni jsou sami otroky města a jsou unaveni svou existencí. Chtějí koupit Atlan, aby na ně dohlížel a později je odvedl z Turganu, aby mohli žít v klidu. Ať jsou jakkoli zkušení a s těmi khamy, které stále kradou dohromady, pravděpodobně uspějí, až všichni ostatní kupci zmizí. V davu si Atlan stále velmi krátce všímá Grizzarda, ale jeho společník nedává ničím najevo, že by ho chtěl osvobodit. Proto večer požádá blázny, aby ho zastínili.

V noci je vstup na trh s otroky zakázán, ale Atlan je stále ostražitý, a to právem. Grizzard se připlíží, zvedne nůž a mrští jím po Atlantovi. Ten je však rychlejší, uhne stranou a přemůže svého společníka. Rychle si uvědomí, že už nestojí proti Sinclairovi Maroutovi Kennonovi, jehož vědomí strávilo posledních několik měsíců v Grizzardově těle, ale proti jeho právoplatnému majiteli. V tu chvíli se Grizzard psychicky zhroutí a nahlas vykřikne, co se děje posledních několik měsíců a že mu Copasallior nařídil zabít Atana. Jinak by se musel vrátit do roztaveného projekčního těla Lebo Axtona, které je na pokraji rozpadu, a to by pro něj bylo horší než smrt. Hlasitý nářek upoutá pozornost obchodníka s otroky, který Grizzarda bez okolků připoutá ke stejnému kůlu jako Atlana; nyní je i indián otrokem.

Mezitím Razamon pronikl do města kanalizací a dostal se do rozsáhlého jeskynního systému, v němž je uloženo mnoho cenností, šperků a tisíce rakví. Přichází do sálu s mnoha modlami a uprostřed stojí socha čtyřruké bytosti ve dvou zkřížených kruzích. Takový obraz už v Cibole viděl, ale stále ho nedokáže zařadit. Když uslyší kroky a zpěv, schová se za sochu a sleduje, jak věřící přinášejí oběti soše Man'Dhu. Kněz Man'Dhu'Ro ho spatří, nechá ho přemoci, ale místo aby ho zabil, prohlásí, že Man'Dhu'Ro ho údajně chce prodat jako otroka a výtěžek nabídnout modle.

Kněz a jeho stoupenci odvedou berserkra na trh s otroky a připoutají ho ke kůlu v Atlantu. Zákaz nočního vstupu se na ně nevztahuje, stejně jako na blázny. Grizzard se také odhalí Razamonovi a vypráví o jejich prvním kontaktu, když byl ještě Upanak z Mračného údolí. Zdá se, že i v Knyrovi se zformuje několik střípků vzpomínek, a když se dozví o jeho smrtelném strachu, že se vrátí do nesprávného těla, i on zrádci odpustí.

Ráno už začíná svítat a trh se brzy znovu otevře; ideální čas na útěk. Během půl minuty se Berserkerovi podaří přetrhnout pouta a osvobodit i oba společníky. Spolu se šesti blázny kolem Seyffta prchají do hostince, kde uvízl Konterfert. Znovu je nemotorný a nechce s sebou vzít Atana, který se chce nechat do ZÁMKU přivést dobrovolně. Blíží se mnoho Turganů vedených Man'Dhu'Ro, kteří chtějí přivést uprchlé otroky zpět. Kněz je ochromen Konterfertovým Waggu; tři společníci se Konterfertovi vydávají za agenty Temného Oheimu a on souhlasí, že se jich ujme. Vyrazili se šesti blázny na Zugor.

Před Turganem je opět vysadí a vysvětlí jim, že zde mohou nepozorovaně začít novou existenci. Protože dvě z nich, Jeffa a Laffy, jsou samice a jsou velmi plodné, jsou optimisticky naladěné do budoucna. Konterfert se mezitím vzpamatuje a neochotně musí souhlasit s tím, že přivede Atlana do ZÁMKU jako svobodného člověka, a ne jako otroka.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Der_Sklavenmarkt_(Atlan_460)« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál