Atlan 458 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 458
Název:Oba bohové
(Die beiden Götter)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Král Atlantidy / Vysazeni na Dorkhu
« AT 457 • chronologicky • AT 459 »
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Dobrodružství v zapomenutém městě

Razamon a Grizzard cestují na severovýchod po okraji Hordy. Jejich cílem je Turgan, kde doufají najít Atlan. Berserker netuší, že Grizzardovo tělo již neobsahuje vědomí Sinclaira Marouta Kennona, ale skutečného Grizzarda alias Upanaka. Výměna vědomí proběhla před několika hodinami s pomocí mágů z Pthoru a ti dali Grizzardovi rozkaz zabít Atlana. Jinak by ho vrátili do Kennonova hnijícího těla. Grizzard je z toho vyděšený a postupně začíná v Razamonovi vidět nepřítele. Přesto dokáže udržet své pocity na uzdě.

Úplně žízniví dorazí oba poutníci k malé soutěsce s průzračným potokem. Zatímco se občerstvují, napadne je smečka bestií. Razamon se vyrovná statnému vůdci Kočičímu uchu, boje ustanou a oba jsou pozváni zpět do svých obytných jeskyní. Smečka Kočičího ucha, čítající 24 dospělých šelmiček, utekla z ohrady hordy, aby zde našla klidný život, a stále se obává, že ji najdou a přivedou zpět vyslanci KASTRU. Jsou primitivní a neumějí ani rozdělat oheň, proto považují Razamona a Grizzarda za bohy. Rychle si uvědomí, že se od těchto bohů mají co učit, a nenechají je odejít.

Proto oba ve vhodnou chvíli uprchnou. Sledují rokli, která je stále vyšší a vyšší a proud stále mohutnější. Když dorazí na skalní stěnu, musí vyšplhat do úzkého komína a dostat se do neobydleného města ukrytého ve velké jeskyni. Zdá se, že špičaté kuželovité stavby vysoké až 10 m byly vytesány přímo do skály. V zarostlých zahradách rostou ovocné stromy, skrytý ráj, který byl opuštěn. Když Razamon objeví jeskyni s nástěnnými malbami, vstoupí do ní a najde v ní příběh obyvatel města, které nazývá Cibola, podle jednoho ze sedmi bájných zlatých měst dobyvatelů. Pokud malby interpretuje správně, vypadali obyvatelé jako Terrani, kteří bojovali se čtyřrukými nepřáteli a poté se fyzicky změnili. Knyr si to vykládá tak, že došlo k mutaci za použití jaderných zbraní a z tehdejších lidí se stali dnešní bestie. Najde také psací tabulku s následující rytinou:

Moje armáda přišla do tohoto jeskynního města. Byl však prázdný a mrtvý. Když jsme opouštěli město, někteří z nás byli napadeni a odvedeni. Mým cílem však zůstává Turgan. Tam se setkám s (nečitelné), já, Lauder Čtyřnásobný bojovník ze Železné..... Grizzard mezitím spustí skalní řícení, které zasype celé ústí jeskyně. Tím se navždy zbaví Razamona a může se vydat hledat Atana a zabít ho. Vzniklý oblak prachu však spatří smečka Kočičího ucha, která se vydala hledat své bohy. Společně odklízejí trosky a osvobozují Razamona, který Grizzarda nepodezírá. Oba nesourodí společníci se na několik dní ubytují u Rotteho z Kočičího ucha v Cibole, který jim vysvětlí, jak zde mohou žít mnohem bezpečněji a pohodlněji než ve svých starých jeskyních.

Zvířata postupně pochopí, že je jejich bohové musí opustit, a nakonec je nechají jít. Kočičí ucho je doprovází kousek cesty a narazí na kamennou hrobku s napůl zrezivělými kusy zbroje, která musela být vyrobena pro čtyřrukého muže; zřejmě patřila jednomu z Lauderových bojovníků. Také nepoškozenou, dobře vyváženou sekeru, kterou Razamon vezme.

Cestují ve dvojicích a brzy jsou napadeni turgany, kteří na ně útočí na svých chreeanech. Z velké části díky nové sekerce se jim podaří odrazit tři útočníky a zahnat je na útěk. Dalšího dne dorazí do Rokle smrti, mohutného kaňonu, přes který vede jediný most na sever od nich.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Die_beiden_Götter« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál