Atlan 451 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 451
Název:Lstivý
(Die Listigen)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Král Atlantidy / Vysazeni na Dorkhu
« AT 450 • chronologicky • AT 452 »
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Dimenzionální výtah v revíru Guftuk

Koratzo sleduje přistání THEISIS před pevností a poslouchá projev Thamuma Gha, synovce guftuckého okresu. Je přívětivý a jako první opatření slibuje, že všichni uvěznění Pthoriané budou okamžitě propuštěni. Pouze spáči budou přivedeni ke svému osudu a odvezeni na lodi s varhany pryč z potopeného světa ztracených duší. Když se to skutečně podaří, nálada na Pthoru se prudce zlepší. V obavě, že by mohli brzy opět ztratit synovcovu milost, zradí Pthoriané sami ty, kteří se stále bouří proti novému vládci. Tak je tomu i v Aghmonthu, kde se orxeyský Hylgär Ompat přidává ke skupině odporu zrazené obávanými Keloty. Ughardi všechny rebely v tichosti a tajně vyřadí z oběhu.

Hlasový mág rychle prokoukne Thamum-Ghovu taktiku a navštíví ho. Poté, co ho přesvědčí o svých schopnostech, chce být jmenován jeho guvernérem. Synovec dá mágům šanci a dovolí třem z nich, aby se vydali do pevnosti jako jeho zástupci, zatímco on se stáhne do Lamuru.

Ve Velké bariéře Othu se nadále diskutuje o rozdělení moci. Glyndiszorn se tajně vydá za Koratzou, aby ho informoval o negativních náladách proti němu a přesvědčil ho, aby ustoupil. Je však napaden a musí uprchnout do Údolí sněhového květu. Tam se vydá ke Kameni Rady, aby nahlásil Koratzovu megalomanii a nebezpečnost. Na rtech mu však zazní úplně jiná slova, než by si přál, a řeč se mu nepodaří přerušit. Všem přítomným je jasné, že donedávna druhého nejmocnějšího mága ovládá Koratzo. Proto jsou zastrašeni, když se mezi nimi objeví hlasový mág a provokuje je. Nikdo se s ním nepouští do boje, protože teprve nedávno porazil Copasalliora, aniž by musel vynaložit větší úsilí. Se zbývajícími členy Rady mágů se dohodne, že ani tři z nich by neměli být jmenováni správci Thamum-Gha. Je dohodnuto, že Odinovi synové budou jejich loutkami, zatímco mágové mohou rozšířit svou vládu nad celým Pthorem.

Tento výpočet však prozatím nevychází. Na hradě Komyr už má Chirmor Flog čekání dost a nechá si podrobeného Trugena odvést do pevnosti. To, že mu cestou utečou dva vězni, bubeník Koy a Kolphyr, ho zastaví jen na chvíli. Mezi oběma synovci dojde k rozhovoru a Thamum-Gha jmenuje Chirmora Floga svým správcem. Plán udržet mágy v napětí tímto okamžitě funguje. Objeví se Copasallior a Koratzo a první z nich uvrhne synovce z marantronerského území zpět do jeskyně na okraji rokle Skleněných skal, která mu předtím sloužila jako nedobrovolný úkryt.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Die_Listigen« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál