Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 427
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 427
Název:Koordinátor věčnosti
(Koordinator der Ewigkeit)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Král Atlantidy / Buněčný aktivátor a extrasmysl
« AT 426 • chronologicky • AT 428 »
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Slíbil nesmrtelnost...

Artinovi se podaří utéct ze Säggalla v miniaturní vesmírné lodi, připojit se k jedné z hvězdicovitých vesmírných lodí Koordinátora věčnosti a nepozorovaně s nimi opustit sluneční soustavu. Atlan a Scuddamore tuto vesmírnou loď samozřejmě zkoumají, ale je bez posádky. Krátce nato přistane na bažinaté planetě Ghyx a v noci se král Atlantidy se svým společníkem vplíží do nejbližšího města. Zatímco Artin sleduje neznámé cíle, Atlan zkoumá toto město a Ghyxany, kteří v něm žijí.

Ghyxané, kteří se podobají ropuchám, žijí v primitivní společnosti. Je zde několik velkých měst a výrazná rivalita mezi nimi. V současné době probíhá každoroční durlanský útok na Kudonaber. Válka tohoto národa je zcela zvláštní a nekrvavá; nepřítel je pokud možno poražen, ale nikdy zabit, protože jinak by se již nemohl účastnit války. Tentokrát se však zdá, že se věci mají jinak než v předchozích staletích. Durlané vynalezli obuv, v níž mohou bezbolestně přecházet přes sklářská písková pole rozesetá před hradbami města Kudonaber, a žebříky, po nichž mohou překonávat až 20 metrů vysoké městské hradby. Starý Kniesterbeiner, vůdce Kudonaberů, nařídí veliteli obranných oddílů, aby tentokrát Durlany zabil. Därwellsknull a jeho společníci netuší, jak něco takového provést, a chystají se odmítnout, když se objeví Koordinátorovy lodě a přistanou před městem. Durlané jsou zklamaní, že si Koordinátor opět vybral Kudonaber, a stáhnou se do Durlu.

Když Atlan prozkoumá Kudonaber, zjistí, že všichni obyvatelé města šílí radostí. Čeká ho opojná hostina, ale starý kolenovrt mu ochotně vše ukáže a vysvětlí, co je to Velký slib. Podle toho Koordinátor věčnosti přináší Ghyxovi jednou za generaci Věčné požehnání, které slibuje nesmrtelnost. Požehnaní Ghyxané se dostanou do extáze a pak jsou uloženi v Síních věčnosti, dokud je Koordinátorovi služebníci nevyzvednou a neodnesou do jeho vesmírných lodí. Ty pak Vyvolené zavedou k Hvězdě očištění, kde zažijí nesmrtelnost. Žádný z nich se samozřejmě nevrátil.

Atlan je zděšen, protože za tímto náboženstvím cítí zlo. Spolu se sesazeným Därwellsknullem, který si dovolil před hradbami města posměšně plácnout s povýšeným Niddengranem, sleduje Arkonid požehnání robotů Koordinátora Tolfexe. Ghyxanům je aplikována injekce, která je po několika vteřinách uvede do stavu beztíže. Ostatní obyvatelé města je pak promyšleně odnesou do atria, odkud je později roboti odnesou nepříliš důstojným způsobem. Därwellsknull se nechá Atlanem přesvědčit, že se zde děje velká nespravedlnost, a Hellendhurr, jeho milenka a zároveň dcera starého Kniesterbeinera, mu nakonec také uvěří. Starý muž se však nedá přesvědčit. Zradí Atana Koordinátorovi a Arkonid je odvezen kluzákem na jednu z Koordinátorových lodí. Zde se již zdánlivě mrtví povalují na chodbě jako odpadky; jsou vykloubení, převrácení a rozhození, a už vůbec ne "vytržení". Než Atlan stihne odletět, vesmírná loď odlétá.

Därwellsknull a Hellendhurr byli mezitím vykázáni z Kudonaberu, protože byli považováni za svatokrádežníky. Jejich jedinou šancí je najít útočiště v Durlu. Když už jsou téměř u města, zaslechnou, že příští den má být Kudonaber přepaden a všichni obyvatelé pobiti. Podle nepsaných zákonů Ghyxanů by nyní město bylo po celou generaci zapovězeno všem útokům, ale časy se zřejmě změnily. Utíkají, jak nejrychleji mohou, vracejí se do rodného města, vyhledají starého kneelerbona a Därwellsknull vynadá tvrdohlavému starci tak, že to slyší půlka města. Stařec je ohromen, jmenuje Därwellsknulla správcem a zbývající statní lidé se ještě téže noci pustí do práce. Ráno útočící Durlané s údivem zjistí, že velká část kudonaberských hradeb byla zbořena. Därwellsknullovi se podaří přesvědčit durlanského vůdce o nesmyslnosti každoročních válek a vyvolat pochybnosti o Velkém slibu. Obyvatelé Durlu a Kudonaberu se od nynějška budou společně snažit připravit na budoucí návštěvy Koordinátora věčnosti.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Koordinator_der_Ewigkeit_(Roman)« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)