Atlan 415 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 415
Název:Vládce prstenové brány
(Herrscher von Ringtor)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Král Atlantidy / Průzkum Černé galaxie
« AT 414 • chronologicky • AT 416 »
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Tajemství posledních Obedů

Atlan a Thalia se ocitnou v podivném prostředí, konkrétně v Kidgarských horách. Skalnaté pohoří bez jídla a dokonce i bez vody, které s velkým úsilím opouštějí na severu. O dva dny později dorazí do stepní oblasti, kde se nachází budova podobná pevnosti obklopená kruhem o průměru 100 m a šířce 20 m. Před ním je stanové městečko, z něhož se k nim okamžitě blíží kočovníci na podivných koních. Oba nesmrtelní jsou překvapivě zbiti a přivedeni do tábora jako vězni.

Mezi kočovníky, kteří jsou zcela humanoidní (až na šest rukou), žijí poslední Obedové, bývalí vládci území Marantron. Zbývá jich jen pět a všichni jsou vražední. Zvláště mladý Tehtleyn, který se zoufale snaží podříznout břicha Atlantovi a Thalii. Místo toho jsou přivázáni ke kůlu naproti studni, z níž ovšem oba žízniví nedostanou nic k pití.

Protože Atlan i Thalia mají zjevně větší fyzickou sílu než Obediané, jsou schopni v noci přetrhnout pouta, vybavit si pár Tinktrů (koní) a utéct s nimi. Jejich útěk je však brzy odhalen, protože Tehtleyn je nakonec schopen prosadit svou vůli oba hned zabít. Z této zábavy však nic nevzejde a chlapec zůstane jako jediný Obed s ostatními kočovníky, zatímco Kuron, Carnat, Drumuuhl a Santhillia se dají s několika kočovníky do pronásledování.

Noční útěk neznámým územím představuje velké nebezpečí a jako první na něj zaútočí K'Phariané. Jsou to předloktí dlouhá létající hadovitá stvoření s ostrými zuby, která se ve velkém roji prohánějí po zemi. Atlan a Thalia se útočníkům s velkými obtížemi ubrání v jeskyni. Jejich pronásledovatelé jsou napadeni na otevřeném prostranství a ztratí několik svých kočovných společníků, než se jim podaří zahnat dravé potvory ohněm. S východem slunce strašidlo rychle pomine, všichni K'Phareři se zahrabou do země a zanedlouho vyrostou stromky, které brzy přerostou v trávu vysokou až po pás.

Pak se rozpoutá obrovská bouře, která zuří několik hodin a zaplaví zemi na mnoho centimetrů vysoko. Trávy pohlcují většinu vody a dorůstají výšky malých stromů, které rychle rozkvétají. Následující noc se květy otevřou a uvolní plyn, který se vznítí. Z plamenů, které připomínají losí ohně, vystřelují malé jiskry a z nedaleké hmyzí nory se na ně vrhají miliony drobného hmyzu. Hmyz přitom hyne a zůstává po jednom malém modrém drabble.

Obedové vědí o hrozícím nebezpečí, protože při této podívané se u země obvykle spotřebuje tolik kyslíku, že se všichni živí tvorové udusí. Obcházejí proto oblast a dohánějí uprchlé zajatce. Už dávno je jim jasné, že oba míří na Yöhnerladon, kde leží havarovaná varhanní loď LARZIER (o které ti dva samozřejmě nic nevědí). Sami by ji dávno dobyli, nebýt ochranného štítu, který ji obklopuje. Když tam Atlan a Thalia dorazí, posádka vyjde ven a okamžitě je vezme pod palbu. I přes několik úskoků se je podaří zneškodnit, ale Scuddamorům se je nikdy nepodaří zabít. Jsou unášeni primitivními, ale smrtícími zbraněmi Obedů.

Protože Scuddamorům se podařilo deaktivovat štít, mohou nyní společně vstoupit a prozkoumat ho. Atlan se od umírající arachnoidní figurky dozví, že ještě dokázala vyslat volání o pomoc, a pak zotročená bytost zemře. Vetřelci uprchnou z vesmírné lodi, která o chvíli později zahyne při atomovém výbuchu. Aniž by byli vystaveni jakémukoli dalšímu nebezpečí, dostanou se v rekordním čase zpět do Ringtoru. Králi Atlantidy se podařilo přesvědčit mluvčího Obedů Carnata, že brzy dorazí pátrací výprava, která bude nejspíš nejdřív střílet a pak se ptát.

Když dorazí do Ringtoru, napadnou je Obediáni, které Tehtleyn podnítil. Ačkoli jsou ve velké přesile, jsou schopni se udržet. Když se Atlantovi a Thalii podaří rozbít bránu pevnostní budovy, vraždící chlapec uteče a Nomádi se vzdají. Jeho příbuzní se ujímají pronásledování, ale nejsou obeznámeni s technickým vybavením pevnosti. Atlan naopak rychle zjistí nejdůležitější funkce a pomocí antigravitace se dostanou do podzemní centrály. Tam je Tehtleyn konfrontován, ale není zabit. Zatímco se Atlan snaží zprovoznit ústřednu, nad Sinkle-Eehlem se objeví malá flotila a začne střílet. Než se mu podaří Ringtor zničit, podaří se mu aktivovat v něm zabudovaný vysílač. Spolu s Thalií se vydává do neznáma a pět Obedů je následuje.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Herrscher_von_Ringtor« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál