Atlan 414 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 414
Název:Volání vyšších světů
(Ruf der höheren Welten)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Král Atlantidy / Průzkum Černé galaxie
« AT 413 • chronologicky • AT 415 »
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Beztělý se probouzí

Leenia se probouzí v malé jeskyni na západě Údolí ztracených duší, kam ji přivolaly Vyšší světy. Wommser, Kolfiřin "syn", s ní duchovně splynul. Vydává se tedy do pevnosti, kde se podle jejího podezření nachází vesmírná loď GOL'DHOR. Leenia se totiž chce vrátit ke svému druhu, do kolektivu Vyšších světů. Pthorův klenotnický plášť jí však brání opustit fragment světa.

Na svém pochodu je zajata třemi Topsidery, kteří jsou ubytováni ve Skleněných palácích, a odvezena do Mod-Poluuru. Jedná se o dalšího bývalého spícího agenta, který však patří k poměrně nebezpečným druhům. Má paraschopnosti, které mu umožňují nejen mentálně ovládat jiné tvory. Může z nich také vysávat životní energii, protože se tím živí. Leenia je schopna odrazit první útok a zabít Rheka-Moyna díky svým nadpřirozeným schopnostem, ale pak se pustí do Mod-Polura. Rozvine se několikadenní duševní souboj, který Leenia přežije jen díky Wommserově pomoci.

V pevnosti se tři Odinovi synové hádají, jak už to v poslední době bývá. Zatímco Heimdall obviňuje Atlanta ze zrádcovství, který pravděpodobně již dávno uzavřel smlouvu s nepřítelem, Balduur se domnívá, že král Atlantidy pouze přeběhl. A Sigurd zase ani jedno. I on však pochybuje, že se Arkonid někdy vrátí. Proto se Sator Synk objeví v nevhodnou chvíli, když navrhne hledat Atlan s GOL'DHOR. Přesto dostane rozkaz podniknout se zlatou vesmírnou lodí průzkumný let, který by ho měl dovést maximálně 50 světelných let do bezprostřední blízkosti. Na palubě by však byli robotičtí sluhové z Wolterhavenu, to by byla podmínka.

Sator Synk stále velmi trpí tím, že se za něj lord Bediennark na Wolterzielu obětoval i se svými služebníky (viz Atlan 393), a vyrovnává se s tím téměř abnormální averzí vůči všem robotům. Jelikož je však uchvácen svou ctí, souhlasí s tím, že se s novou posádkou osobně setká ve Wolterhavenu. Tam se s Kromyatem okamžitě řádně opije, aby zapomněl na svůj smutek, zatímco budou dokončeny všechny přípravy. Společně s pěti robotickými služebníky odlétá zpět do pevnosti se Zugorem. Už opilý jako skunk se vydá špatným směrem a okamžitě se zřítí mezi Dešťovou řekou a Údolím ztracených duší. Poté je napadne několik Technosů, kteří zničí čtyři z jeho pěti společníků a zajmou ho. Je odveden k Mod-Polurovi, který v něm vidí vítanou svačinu během souboje s Leenií/Wommserem.

Zpehk je jedním z technos, kteří ho zajali. U něj je však mentální nastavení již poněkud narušeno; když jde o ničení robotů, může se s plným nasazením netrefit. Díky tomu Keiselpoll stále existuje a je schopen osvobodit Synka i Leenii. Vydává se do blízkosti Mod-Poluuru, aby tam zahájil svou sebedestrukci. Po probuzení to pro Satora Synka znamená další šok, protože opět zabil celkem pět robotických služebníků.

Leenia se s ním teleportuje do pevnosti, kde jí synové Odina nechtějí GOL'DHOR nechat. Teprve když unese Heimdalla a vydírá ostatní bratry, ti souhlasí. Sigurd ji doprovází s Dello Jarsenem a poté, co vesmírná loď pronikne pláštěm klenby, beze stopy zmizí; vrací se do Kolektivu, aby podala zprávu.

Mezitím se Atlan a Thalia na lodi KNIEGEN ocitnou v zoufalé situaci, protože je pronásledují tři scuddamorské lodě. Jeden z nich může být zničen, ale pak je pro loď s orgány konec. Štít se zhroutí, první zásah a náhle se přenese do roviny Vyšších světů. Leenia zasáhla, aby je zachránila, ale má velké potíže s tím, aby je uložila jinde, kde jsou v bezpečí před pronásledovateli. Dorkan Moht, vůdce, byl smrtelně zraněn. Jen s velkými obtížemi ho lze stabilizovat pomocí léků, dokud to Leenia nebude schopna udělat. Nakonec však nemůže pohnout celým KNIEGENEM, ale pouze Atlanem a Thalií. Oba se ocitnou na neznámé planetě.

Sator Synk se mezitím vrátil do Orxeye, kde se ho chvástal okamžitě vyptává na jeho dobrodružství s GOL'DHOR, což ho přivádí k zuřivosti. Opět se opije v hospodě. Když se vrátí do svého domu, čeká ho největší noční můra: robot Soltzamen mu daroval svého robotického sluhu Diglfonka.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Ruf_der_höheren_Welten_(Roman)« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál