Atlan 384 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 384
Název:Souboj vyměněných duší
(Duell der vertauschten Seelen)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Král Atlantidy / Invaze Kroloců
« AT 383 • chronologicky • AT 385 »
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2649
V moci pirátů dešťové řeky

Zatímco Thalia diskutuje s Dorguetem o osudu Grizzarda a Kennona, několik jeho familiárů se připlíží k Thaliinu Zugoru a během několika minut ho rozeberou. Součástky schovají v Gorisu, takže Odinova dcera nemá jak odletět zpět do pevnosti. Než se však stihnou vydat na další cestu pěšky, v osadě se ozve poplach. Útočníci se blíží ze severu a všichni bojeschopní muži a ženy, včetně Thalie a Grizzarda, tam spěchají.

Kennon zůstává, protože v chatrči našel část rozebraného Zugoru, s níž může Grizzarda nepozorovaně zabít: Tlaková láhev s jedovatým plynem. Vezme si ji, ale když se chystá vyrazit na bojiště, všimne si, že se od jihu blíží tucet Lamprasů. Útok na severu je tedy pouze předstíraný a on se rozhodne zasáhnout. Zatímco se bývalí spáči chystají uloupit zásoby, otevře láhev a nechá část jedu uniknout. Na Lamprase nemá uspávací účinek, ale vyvolává nekontrolovatelné šílenství. Zneškodní se a Kennon dostane také malou dávku, která ho připraví o smysly.

Když se probere z bezvědomí, boj skončí. Lamprasové byli zahnáni na útěk a těch pár vězňů bylo vhozeno do šachty, která jako by neměla konce. Když Dorguet Kennona spatří, nechá ho zajmout a zároveň ho odsoudí k smrti u šachty, protože byl příliš zbabělý, než aby bojoval po jejich boku. Kennon nedostane slovo, takže nemůže vysvětlit, čeho mezitím dosáhl. Thalia však zabrání výkonu rozsudku a vydá se s ním a Grizzardem pěšky do pevnosti.

Také si myslí, že Kennon je ubohý zbabělec, a proto nebere vážně jeho varování během výletu, že jsou pronásledováni. Jsou napadeni piráty z Dešťové řeky. Ti zabijí pět Dellosů, kteří je doprovázeli, a zajmou Odinovu dceru a Grizzarda. Kennona považují za mrtvého a nechávají ho na místě bitvy.

Oba zajatci jsou odvedeni do jejich tábora v bažinatém prameni Dešťové řeky, kde si jejich vůdce Athefet nejprve prohlédne brnění. S údivem zjistí, že v něm přebývá živý tvor, a vyndá ho ven. Od té chvíle je Grizzard, který uvízl ve znetvořeném projekčním těle Lebo Axtona, vystaven různému týrání a ponižování.

Mezitím se Kennon, který je jen lehce zraněný, probudí a podle stop si uvědomí, co se muselo stát. Následuje je až na okraj tábora, kde pozoruje dění. Jeho naděje se nenaplní, nikoho nenapadne Grizzarda zabít. Atefet, který je jen o málo vyšší než dospělý, si vleze do porquetorské zbroje a provádí s ní několik pokusů; s praxí ji bude brzy schopen ovládat natolik dobře, že se s ní bude moci vydat na nájezdy.

Kennon se nenápadně vplíží do pirátského tábora, když jsou všichni pobavení, nasycení a opilí. Vejde do budovy, kde je Thalia držena v zajetí, svázaná, a chce ji osvobodit. Ale ona mu to nedovolí, protože ho považuje za zbabělce. Z nutnosti jí řekne, kdo je a že Grizzardovo tělo neukradl úmyslně, ale že je sám obětí výměny duší, která mu však velmi prospěla. Než se mu podaří přetrhnout její pouta, překvapí ho Atefet, který na něj okamžitě tiše zaútočí. Doposud se vůdci pirátů žádný protivník nevyrovnal, i kdyby byl o hlavu vyšší, protože jeho bojová technika je velmi vyspělá. Následuje nelítostný souboj, v němž ze specialisty na USO vymáčkne všechny dagorské schopnosti, než se mu podaří Athefeta porazit a svázat. Na Thalii to udělá velký dojem a jde s ním, ale vynutí si od něj slib, že nesmí proti Grizzardovi nic podniknout, dokud nedorazí do pevnosti.

Toho všeho byl svědkem Astrak, který už dlouho touží po pozici vůdce, protože by mu to zajistilo pohodlnější život. Když vidí svou šanci, probodne svázaného Atefeta. Pak vezme Grizzarda na vodítko a naverbuje ho, aby mu sloužil jako otrok v porquetorské zbroji. Pokud dělá potíže, jednoduše ho uškrtí vodítkem. Grizzard souhlasí a jdou do budovy, kde je zbroj uložena.

Thalia a Kennon už tam dorazili, a zatímco Kennon bojuje s nepříliš ostříleným Astrakem, Grizzard si může obléknout zbroj. Okamžitě se vrhne na Kennona, ale ten obratně uskočí a Grizzard je vlastní silou vynesen z chaty. Do té doby tam dorazilo mnoho pirátů a nyní mezi nimi řádí Verwachsenen. Mstí se za všechno to ponížení a trýznění, které mu způsobili. Pak se tři společníci proti své vůli vydali na cestu. Treall, Atefetův nástupce, se jim ještě pokusí zabránit v odchodu z tábora pomocí pasti, ale Grizzard je díky psychické stabilizaci dokáže z pasti vysvobodit.

Relativně nerušeně dorazí do pevnosti o několik dní později a podají zprávu Atlantovi. Nyní se Kennon konečně odhaluje, kým skutečně je. Vypráví, jak se ocitl na Pthoru a že ani on netuší, kdo nebo co je za výměnu duší zodpovědné. Atlan to vezme na vědomí a upřímně lituje, že pro Grizzarda nemůže nic udělat. Bývalý spící agent hraje rezignovaného, smířeného se svou nepříjemnou situací. Ve skutečnosti však jeho nenávist ke Kennonovi nesmírně vzrostla a rozhodne se ho při nejbližší příležitosti zabít. Pokud nemůže vlastnit své původní tělo, neměl by ho vlastnit ani nikdo jiný.

Nyní má Kennon konečně čas hledat svou životní lásku Espher. Když ji najde, je zdrcený: právě si vzala ošklivého, tlustého dalazara a odmítá ho. Atletická postava, kterou nyní má, a jeho brilantní mysl mu v milostných záležitostech nejsou k ničemu.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Duell_der_vertauschten_Seelen« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál