Usuth

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:3
Soustava:Usuthan
Obyvatelé planety:
Akonané

Horký a pustý svět, gravitace v normálu, jen pouště. Základna Akonanů.

třetí planeta soustavy Usuthan, Akonané zde mají vybudovaný opěrný bod - velitelem je Ablebur. Horký a pustý svět, podmínkami vyhovující Akonanům.