Usuth

Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:3
Soustava:Usuthan
Obyvatelé planety:
Akonané

Horký a pustý svět, gravitace v normálu, jen pouště. Základna Akonanů.

třetí planeta soustavy Usuthan, Akonané zde mají vybudovaný opěrný bod - velitelem je Ablebur. Horký a pustý svět, podmínkami vyhovující Akonanům.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál