Usuthan

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:Eastside
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:8
Známé hvězdy v soustavě:
Usuthan
Známé planety v soustavě:
Usuth, Usuthron
soustava ve sféře vlivu Bluesanů. Rudé slunce soustavy Usuthan obíhá osm planet a na třetí a čtvrté z nich si vybudovali Akonané opěrné body. Ableburův hlavní stan byl na Usuthu, třetí planetě. Čtvrtá planeta nese jméno Usuthron. Další planeta je Belarg.
Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál