Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Tantalos
hledat
Astronomická data:
Sluneční soustava:Caligula
Další jména:Caligula I
Střední vzdálenost od slunce:90 mil. km
Doba rotace:21h 5min
Průměr:asi 10000 km
Průměrná teplota:+95°C
Atmosféra:kyslíko-dusíková
Obyvatelé planety:
žádní

Planta Tantalos je první ze tří satelitů hvězdy Caligula.

Tantalus byl suchý, životu nepřátelský pouštní svět. Jeho povrch je tvořen převážně pískovými, prachovými a kamennými pouštěmi a rozlehlými horstvy. Voda se zde nevyskytuje. Tato skutečnost a denní teploty nad 100°C zamezují, navzdory kyslíkové atmosféře, vývoj organického života.

Historie

V říjnu 2042 přistanou tři terranští dezertéři se space-jetem na Tantalusu, aby prozradili galaktickou polohu Terry arkonidské flotile stacionované v sousední soustavě Latin-Oor. Před příletem Solární flotily se trojice ukryla v písku. Přes ohrožení života se je vydal pronásledovat jejich bývalý rukojmí Gunter Chellish. Podařilo se mu, bez jakékoliv ochrany před vražedným vedrem začínajícího dne, zrádce vyřadit.