Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Tai Than
hledat
Tai Than, tedy Velká rada, představuje rozšířenou exekutivu v arkonidanských říších, a to jak ve Velkém impériu, tak pozdějším Krystalickém impériu. Skládá se ze 128 jmenovaných členů. Předpokladem pro členství v Tai Than je vědecké vzdělání. Příslušníci rady se volí zejména z okruhu vysoké šlechty. Berlen Than je do určité míry výborem Tai Than.