Perry Rhodan 2527 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2527
Název:Hvězdička z Chatrie
(Kleiner Stern von Chatria)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:22. ledna 2010
Vydáno v češtině: -
Čas děje: březen 1463 NGL
Úděl Tefrodů – Frekvenční monarchie ukáže svou pravou tvář
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Atlan – Arkonidan spatří skutečnou moc Frekvenční monarchie.

Šaline Pextrelová – Šéfka oddělení radiokomunikace a zaměřování interpretuje podivné výsledky měření.

Eloa Nobili – Tefrodská matka se snaží provést rodinu těžkým obdobím.

Satol Nobili – Tefrodovo obtížné rozhodnutí bude mít následky.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2527 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Na Zemi a četných lidmi obydlených planetách Mléčné dráhy se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Především Liga svobodných Pozemšťanů (LSP), v níž Perry Rhodan stále zastává úřad Rezidenta, se koncentruje zejména na výzkum a vědu. S nalezeným polyportdvorcem jménem ITHAFOR se do rukou lidstva dostává nový, tajemný transportní systém. Skrze polyportdvorec vpadne do Galaxie nebezpečná Frekvenční monarchie, její úder je však prozatím odražen.

Zatímco se Reginald Bull snaží ochránit Mléčnou dráhu, Perry Rhodan následuje nouzové volání Pozemšťanů ze vzdálené soustavy Stardust. Zde obdrží poselství od starého přítele – superinteligence ID je zjevně v akutním ohrožení. Současně se Atlan vydá na pouť Andromedou, kde chce zasáhnout proti činnosti Monarchie. V bezvýznamné soustavě dojde ke zcela nečekanému vývoji – na scénu přichází HVĚZDIČKA Z CHATRIE...


Atlan sleduje odkaz, který mu poskytl admirál Meruv Tatur. Podle toho v oblasti kontrolované Gaidy během krátké doby vznikala a znovu zanikala podivná slunce. K tomu došlo také v soustavě Sicatemo u okraje hvězdokupy Bengar. V tomto systému se před lety objevila malá červená hvězda, která však nijak neovlivnila gravitační strukturu soustavy. Chatria, Tefrody obydlená třetí planeta, byla o něco později obsazena Gaidy. Protože Chatria platí navzdory nalezišti altritu za bezvýznamný svět, nepovažoval doposud Virth z Tefrodu za nutné proti okupantům jakkoli zakročit. Nikdo netuší, co vlastně Gaidi v systému Sicatemo hledají. Atlan nyní plánuje útok, který má být první společnou akcí Tefrodů a svobodných Gaidů.

Eloa Nobili, na planetě Chatria žijící Tefrodka, porodila v den, kdy se zjevilo rudé slunce, zvlášť vysokou sagh-kvótou požehnanou dcerku Sativu. Od příchodu Gaidů trpí Nobiliové – stejně jako všichni ostatní chatrijští Tefrodi – velkými útrapami: Gaidi zničili kosmické stanice a vesmírné lodi, jejichž posádky se protivily proti Gaidy prosazovaným pravidlům. Veřejný život je stále více omezen, zásahy proti civilnímu obyvatelstvu jsou na denním pořádku. Nakonec se Tefrodi stáhli do podzemních měst, avšak ani tam Gaidům na dlouho neunikli. Stále větší počet Tefrodů se proto přidává ke hnutí odporu. Učiní tak i Satol, Eloin manžel, a jejich syn Tokul. Jednoho dne potká Sativa otce při tajné noční procházce, avšak něco nesouhlasí. Otec se k ní chová, jako by byli cizí – a je doprovázen dalšími muži, kteří vypadají stejně jako on. Tak se chatrijští Tefrodi dozvědí, že Gaidi berou zajatce a tyto buď naklonují, nebo namnoží za pomoci multiduplikátoru. Jak se ukáže, nalezli Gaidi v jednom pohoří to, po čem pátrali, neboť převrátili celou oblast vzhůru nohama.

Dne 22. března 1463 NGL zaútočí Atlan s asi 5000 plavidly. Gaidi opustí planetu a stáhnou se ze soustavy, aniž by kladli za zmínku stojící odpor. Pak se vrátí osamocený gaidský válec a zavolá na JULESE VERNA. Frekvenční monarchie, stojí v poselství, už nebude trpět další vměšování Galaktiků. Co se teď stane, se může stát znovu a to na kterémkoli místě, například ve Sluneční soustavě. S tím kosmická loď odlétne – a o chvilku později zmizí také červená hvězda. Atlan předvídá, co se bude dít, a přikáže ústup loďstva ze systému. Krátce poté se Sicatemo změní v novu.