Perry Rhodan 2188 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2188
Název:Polapení
(Gekapert)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Uvízlí nad Tulacame 2 - SOL v cizích rukou
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener - Smíšek hraje vysoce nebezpečnou hru

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka se občas účastní špatných her

Le Anyante - prastarý Algorrian hraje přímo nesnesitelně

Curcaryen Varantir - Potenciální architekt spouští speciální počítačovou hru

Alaska Saedelaere - jeho fragment Cappina hraje přímo bláznivě

SOL je v Prvním Thoregonu na cestě k planetě Tulacame 2, který je zahalen do stázového pole. Tam čeká národ Algorrianů, aby byl Curcaryenem Varantirem a Le Anyante probuzen z dlouhého spánku. Oba "milenci věků" mají vůči posádce SOL jen žalostně málo respektu. Nemůžou překousnout to, že galaktikové svá rozhodnutí činí na základě diskuze mezi rovnoprávnými členy. Jsou názoru bez odporu následovat rozkazy nejsilnějších a nejinteligentnějších - a to jsou samozřejmě Curcaryen a Le Anyante, jejichž technické schopnosti degradují zcela moderní zařízení SOL na nefunkční zmetky. Solánci nejsou pro ně nic jiného než neschopní pochopové, které mohou komandovat, jak se jim zlíbí. Proto požadují velení nad SOL. Aby v nich probudili více pochopení pro galaktiky, pokouší se Ronald Tekener a Dao-Lin-H'ay s pomocí triků, fíglů a argumentů proniknout k oběma Algorrianům. Nedá se říci, že by to bylo jednoduché, neboť arogance kentaurů je bezpříkladná. Největší problém mají s Atlanem, kterého kvůli jeho arkonidskému původu označují za "ufňukánka"... Že zrovna on je nositelem aktivátoru a byl na druhé straně materiálních zdrojů, přesahuje jejich chápání. Teprve když se Curcaryen důkladně porozhlédne v SENECOVÝCH pamětech, začínají Algoriani galaktikům tyto věci pozvolna věřit.

Teprve když se dostanou k Tulaceme 2, dochází k pravému obratu ve vztazích mezi Algorriany a Solánci. Něco totiž s časovým polem nesouhlasí a prostor kolem soustavy je zcela opuštěný. Algorriani se doprovázení Ronaldem Tekenerem a Dao-Lin-H'ay odeberou ke kosmické stanici STÁZE 01 a odpojí časové pole, které stanice vytváří. Pak přistanou na planetě. Ta je ale bezezbytku vylidněná a neobyvatelná, nejsou tam skoro žádná zařízení Algorrianů a dokonce i atmosféra se jako sníh srazila na povrchu planety. Helioti zřejmě STÁZI 01 zmanipulovali a účinek časového pole obrátili. Na Tulacame tedy uplynulo mnoho miliard let a Algorriani vymřeli. Poznatek, že jsou poslední ze svého národa, je pro Curcaryena a Le Anyante takovou ranou, že jsou připraveni v budoucnu partnersky spolupracovat s Terranci.

Mezitím se Alaska Saedelaere potýká se zcela jinými problémy. Jeho fragment Cappina kvůli neznámému vlivu zvyšuje aktivitu, což mu působí těžké potíže. Alaska věří, že se záchvaty zhoršují, když se přiblíží k prostřední části SOL a vydá se proto na expedici do těchto stále ještě tajemných a neprozkoumaných oblastí. Cestou narazí na Dookie, kteří mu vnutí ruce plné mikrosond, aby mohl všechny neobyčejné věci, které spatří, mohl zaznamenat. Když je časové pole nad Tulacame 2 deaktivováno, utrpí Alaska šok a upadne do bezvědomí. Když přijde zase k sobě, zjistí, že minikamery něco zachytily. Na krátký čas je vidět konstrukce z pěti světle žlutých kopulí. Každá kopule je asi deset metrů vysoká a má průměr šest metrů. Jsou k sobě svázány jako pětiúhelníky stěnou ke stěně, pohromadě drží díky čtyřem půl metru tlustých obručí. Je na nich patrného něco jako dveře nebo přepážky. Alaska informuje velení lodi a Atlan už nemá na výběr, než vyprávět o své podobné události v prostřední části SOL. Aby neznámého vylákal z úkrytu a pokud možno vypudil z lodi, rozhodne se sáhnout k drastickému opatření: buňky SOL jsou odpojeny od prostřední části, jejíž posádka je evakuována, a prostřední část je s vypnutými ochrannými štíty navedena na kolizní kurz s nejbližším sluncem. Atlan chce se zbytkem velení lodi zůstat na palubě až do posledního okamžiku. Než ale akce zajde do krajnosti, zasáhne SENECA. Tvrdí, že dostal nadřazený příkaz (od koho neprozradí, respektive neví) a vyletí s prostřední částí zpět ze slunce. Hořké zjištění pro Solánce: hádka s Algoriany o otázku, kdo by měl SOL řídit, byla nesmyslná, protože ve skutečnosti je generační loď už dávno v cizích rukou. Pokus, s pomocí vyvinutější Algorrianské techniky proniknout do virtuálního nitra SENECY, nepřinese žádný úspěch. Objeví se neznámý avatar a vyhodí Curcaryena, Atlana, Teka a Dao zpět.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál