Perry Rhodan 2167 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2167
Název:Pro Helioty neviditelní
(Für Helioten unsichtbar)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Dva nesmrtelní na cizí půdě - na světě prstencovitých měst
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere - muž s maskou je svědkem gigantické stavby

Monkey - Oxtorňan se nechá nalákat do zvláštní pasti

Ogla'Tan - domovník národa Cannibů má dodatečný úkol

Dokončené městské části jsou transportovány pryč z planety Ord Agenda. Monkey a Alaska přitom málem podlehnou smrti z podchlazení, protože budova, ve které se ukrývají, je sice více či méně neprodyšná, ale zcela nevytápěná. Obzvláště Alaska, který nedisponuje oxtornskou kompaktní konstitucí, zimou velice trpí. Město je odtaženo na planetu Ord Regimen, naštěstí se jedná o kyslíkový svět. Zřejmě se tu městské části dále upravují. Na Ord Regimen panuje takový zmatek mezi pracovníky z různých národů, že si Terrance a Oxtorňana nikdo nevšímá. Zdá se, že tu nejsou vůbec žádné pořádkové síly, kontrolní zařízení nebo něco takového. Naši dva přátelé si opatří stravu, obydlí a holografickou kartu, se kterou se zde mohou orientovat. Všechno je samozřejmě zdarma.

Oba se dovtípí, že jsou zřejmě uvnitř PULSU. Panují tu ale úplně jiné poměry, než v ostatních PULSECH. Všechny PULSY jsou totiž zcela zbaveny hmoty, ale tady se uvnitř nachází celá hvězdokupa. Monkey a Alaska se nechtěně seznámí s domovníkem svého věžáku. Je vlastně něco jako hlídač. Dokáže mentálně vypátrat vetřelce, kteří na Ord Regimenu nemají co pohledávat. Bytost z národa Cannibů naláká oba galaktiky do pasti, zapřede je a chce je sežrat. Ale díky silám Oxtorňana a osudnému vyzařování fragmentu Cappina se mu to nepodaří. Před svou smrtí spustí ještě alarm a svede na stopu naši přátel Kattixu.

Během této mezihry učiní oba galaktikové několik důležitých pozorování: na Ord Regimen se zdržuje několik Heliotů a dohlíží na stavební práce. Světelné bytosti kupodivu vysílají záření tak nabité agresivitou, že se k nim Alaska a Monkey nemohou přiblížit. Nepokusí se o to ani potom, když se záření změní a stane se mírumilovným a harmonickým, takovým, na jaké jsme u Heliotů zvyklí. Helioti zřejmě oba galaktiky nemohou zpozorovat. Maskovací náhrdelníky, které jim dal Chiffa Phi, zřejmě skutečně fungují. Alaska a Monkey také přihlížejí tomu, jak jsou městské části přivážené z Ord Agenda společně s dalšími, podobně obrovskými částmi, montované na gigantický prstencovitý segment, který se vznáší nad planetárními městy. Z prstenců se na oběžné dráze sestavuje hřibovitá hlava Mega-dómů.

Pak znovu zaútočí klínovitý kluzák Kattixů, Monkey a Alaska musí utíkat a zas a znovu se schovávat. Pak nečekaně a užasle přihlíží tomu, jak je SOL dvěma tahači tažena k Ord Regimen. Monkeyův Lamuuni pták, který se marně pokusí infiltrovat do generační lodi, předá svému pánovi zvláštní pozorování: v SOL to vypadá jako by tam zmrznul čas...

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!