Perry Rhodan 2132 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2132
Název:Mluvčí Saltanů
(Der Saltansprecher)
Autor:Claudia Kern
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Mesiáš Pfauchonů - následuje cestu osudu
Hlavní postavy románu:

Tieger - Pfauchonský věštec trpí na "mikhate"

Lemna - Tiegerova matka dělá vše pro svého syna

Olibec - představený kláštera trvá na pravidlech

Lo - mladá žena se zprotiví prastarým zákonům

Sihame - princezna hledí vstříc svému osudu

Když se mladý Tieger narodil, bylo již po krátké době jisté, že Pfauchon má handicap, který ho bude doprovázet po celý život. Tieger trpí »mikhate«, nemocí, která způsobuje, že se jeho mozek učí pomaleji než u ostatních Pfauchonů. Během dospívání se díky péči své matky může zúčastnit většiny aktivit, které provozují jeho vrstevníci. Když se mladý Tieger, který se jen flegmaticky zajímá o děje v okolním prostředí, poprvé účastní implantace Saltana, probudí se v něm zájem. Tieger cítí potřebu se Saltana dotknout, pohladit ho. Pak následuje rituální vysvěcení, v jehož průběhu dostane Tieger do pití drogu, která Pfauchona učiní vnímavým pro vize. Tieger zažije skutečnou vizi, ve které vidí dva Pfauchony v modrých róbách, kteří se nacházejí v "temném proudu" a tudíž v nebezpečí života. Tiegerův učitel interpretuje podle barev, že by se mohlo jednat o Pána božského dobra. V Tiegerově vizi se tedy nachází Princválečník v ohrožení života, ale nikdo jeho vizi nebere vážně. Přes jeho nemoc, kterou mnoho Pfauchonů srovnává se slabomyslností, existuje jen málo Pfauchonů, kteří mohou vytvářet auru rychleji než Tieger. Díky tomu ho označí za proroka a oznámí mu, že ještě nikdo před ním neměl silnější auru. Zatímco doma zemře kvůli spiknutí jeho matka a otec, odcestuje Tieger na planetu Phitter, aby podstoupil výcvik na proroka. Také v klášteře města Follmonk najde Tieger jen málo přátel. Představený kláštera Olibec bere Tiegera za slabomyslného a méněcenného. Ačkoliv i Olibec pozná chlapcovu mocnou auru, neveří, že Tieger je ten, o kterém hovoří staré spisy. Podle nich má být jednou narozen Mluvčí Saltanů, prorok se silnou aurou, chytrý a moudrý. Olibec odmítá vidět prorokovaného Mluvčího Saltanů v Tiegerovi a zabrání tomu, aby se povědomí o schopnostech chlapce dostalo mimo zdi kláštera. Tieger dostane od Olibeca úkol odebrat se do jeskyní a sklepů pod klášterem a starat se tam o kultivaci Saltanů, což je pro normálního Pfauchona životu nebezpečné, protože paraziti jsou krajně nebezpeční. Mnichové kláštera chovají v jeskyních tisíce zvířat a Tieger to musí přijmout. Olibec nepočítá s tím, že by to Tieger mohl dlouho přežít. Všechno ale proběhne jinak, než představený kláštera plánoval. Tieger si vyvine těsný vztah ke zvířatům a nemusí se už Saltanů bát. Žádný jiný Pfauchone se nemůže tak volně pohybovat v životní oblasti Saltanů jako Tieger. Saltanové se stanou Tiegerovými přáteli, spojenci, a dokonce s ním mluví! S tímto vývojem nikdo nepočítal a Olibec je krajně překvapen. Když se přidá to, že se Tieger náhodou seznámí s Pfauchonkou Lo a zplodí s ní syna, dochází k definitivní rozmíšce mezi Olibecem a Tiegerem. Představený kláštera vtrhne se svými přívrženci do jeho obydlí a překvapí Pfauchonku s Tiegerem a jejich dítětem. Olibec obviní Tiegera, že porušil nejdůležitější zákon, protože prorokové se mohou rozmnožovat jen mezi sebou. Lo je obyčejné rolnické děvče a tím je pro Olibeca moc nízkého původu. Olibec chce dítě zabít, ale Tieger, který jen stěží rozumí tomu, co se kolem něj děje, se mu postaví. Dochází k souboji. Aniž by to věděl, poruší tím Tieger další tabu, protože se ještě nikdy žák nepostavil představenému kláštera. Tieger svou smělou akcí sice zamezí smrti svého syna, ale mladý Pfauchon je těžce zraněný. Po uzdravení ze souboje, je Tieger obžalován Olibecem. Jako trest jsou mladému Pfauchonovi useknuty obě ruce. Tieger se poté skrývá a tráví hodně času se Saltany, kteří ho často zahřívají a lezou mu po těle. Saltanové vyprávějí Tiegerovi události z daleké minulosti a Tieger jim celé hodiny naslouchá. Začíná s nimi mluvit a Saltanové ho poslouchají. Když má Tieger znovu vizi, nevěří nejdříve tomu, co vidí, protože on sám v událostech hraje důležitou roli. Tieger vidí sám sebe, jak osvobodí Sihame, ženu Princválečníka Sonera, ze zajetí na planetě Kazién. Sihame, která od pokusu o vraždu Princeválečníka žije ve vězení, sehraje důležitou úlohu pro budoucnost galaxie Wassermal! Tieger nerozumí celým souvislostem, ale cítí, že se nad jeho domovinou snáší temný stín, který ohrozí celou galaxii. Přednese svou vizi Olibecovi, který ho ale odmítne a vizi ignoruje. Tieger se rozhodne jednat. Otevře mříže Saltanů a osvobodí zvířata z jeskyní. Tisíce nebezpečných parazitů se stanou jeho armádou. Když se mu představený kláštera postaví na odpor a znovu odmítá, že Tieger je očekávaný mluvčí Saltanů, napadnou Saltanové Olibeca a na místě ho zabijí. Tieger má zřejmě nad zvířaty kontrolu a může se s nimi dorozumívat. Teď poznají i ostatní prorokové v klášteře, že Tieger je dlouho očekávaným Mluvčím Saltanů! Na Tiegerovu žádost je připravena loď, se kterou se Mluvčí Saltanů a jeho armáda vydá na Kazién. Tieger je pevně odhodlaný následovat svou vizi a rozhodne se osvobodit Sihame ze zajetí. Protože Princválečník Soner ve stejné době obsazuje planetu Vize, najde Tieger planetu téměř nechráněnou. Nechá svou loď přistát přímo před palácem Princeválečníka a pronikne do Sonerova paláce. Několik asssassinů, kteří se Tiegerovi a jeho armádě postaví, Saltanové zabijí. Tieger osvobodí překvapenou Sihame a brzy na to opustí planetu. Na otázku o "důvodu", nenajde Mluvčí Saltanů žádnou vhodnou odpověď. Byl to přímo "gozin". Ještě ve vesmíru zachytí Tiegerova loď důležité vysílání. Je od Sihamenina bratra, Princeválečníka ze Sabalu a Pána rána! Princválečník vyzívá Sihame, aby co nejrychleji odletěla na planetu Zoun v Špici Kmi. Objevil se tam cizinec z jiné galaxie a vypráví o zajímachých událostech na planetě Vize. Sihame si vzpomene na Tiegerovu temnou vizi a nebezpečí, které Mluvčí Saltanů prorokoval pro Wassermal. Když Sihame na Tiegerovu žádost odpoví a Mluvčí Saltanů se Saltany opět dosedne na planetě Phitter, vydá se žena Princeválečníka okamžitě na Zoun.
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál