Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2085
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2085
Název:Kintradimův domov
(Kintradims Heim)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:7.8.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Zajatci Draka - tři lidé chtějí k architektovi
Hlavní postavy románu:

Inkaty Chirpagnon - obchodí kancléř Kergorahů je nejhorší sketou svého národa

Mondra Diamond - bývalá agentka SPL vede akci, která směřuje do Kintradiova domova

Trim Marath - para-defensor se bojí zjevení svého »temného dvojčete«

Startac Schroeder - teleporter nasazuje úspěšně svůj talent

Wircen La'm Uvaru - Instinktivní válečník hledá správce domu pro Architekta

Při jejich prvním letu k Herkoven-Lu, při kterém neopustili gondolu, zjistí Mondra Diamond, Trim Marath a Startac Schroeder pouze to, že kabinet má hornatou, rajsky působící krajinu.

Když po návratu do vstupní stanice zjistí, že neexistují žádné odchylky v toku času, vletí do Herkoven-Lu a vstoupí na devět set metrů vysoký kopec. Tam jim ukáže ještěrkovitý Hypoorer Gelgenein cestu k městu Brunyaga na severním okraji kabinetu velkého čtyřicet krát čtyřicet kilometrů. Osm čtyři metry tlustých, oranžových energetických svazků ho spojuje s kabinetem Kintradimovův domov, který jako čtvercová plošina s délkou hrany deset kilometrů a tloušťkou sto metrů visí pět set metrů nad severní částí.

V Brunyaga se nachází bezpočet poutníků, kteří do Herkoven-Lu přišli, aby navštívili Kintradimův domov. Od velkého zpustošení není Ektapa1) schopen, je znovu odvést. Kromě toho platí Herkovenův výměník, oranžové energetické roury k domovu Architekta, od té doby za nefunkční. Zvědové, které Herkan, starosta Brunyaga, Keyrettler2), vyslal, aby nalezli v Kintradimově domově jeho ztracenou milovanou sestru-dvojče, se nevrátili. Velkou úctu mají mezi poutníky pavoukovití Fylanové. K nim patří básnířka Gulgiid, která zastavuje své přívržence, přemlouvá je k pomoci s veršovacím strojem Mojk, ačkoliv tím riskují život.

V noclehárně poznají Mondra Diamond, Trim Marath a Startac Schroeder Woyncha Troktona, Belyrena z kabinetu Aporkokh, který se podobá malému Haluťanovi a na prsou a na zádech má jemně článkovanou ruku. Vypráví, že před několika lety se humanoidovi s modrou kůží, kterého Pseutarové označovali za zloděje3), podařilo přes Herkovenský výměník dostat do Kintradimova srdce. Tři Terranci jsou přesvědčeni, že se jednalo o Mohodeha Kaschae.

Protože Startac Schroeder byl při pokusech proniknou do Kintradimova srdce vrácen zpět, volí Mondra Diamond cestu přes výměník. Teleportací překoná Schroeder Keyrettlerské pořadatele, které na rozka Herrkana energetické roury uzavřeli. Pak jsou tři Terranci transmiteru podobným systémem přesazeni do Kintradimova domova a protnou přitom strangeness-bariéru.

V centru kabinetu stojí budova, která připomíná zámek Neuschwanstein, který, jak Trim Marath ví, kdysi posloužil Stalkerovi jako vzor pro jeho školu hrdinů v Himalájích4). Zámek je oklopen chatrčemi uvízlých poutníků, jednou z nich je Herrkana sestra-dvojče Herrkana z Brunyaga. Ukáže Terrancům Mohodeha Kascha, která společně se svými jako pěst velkými dvojtyčovými roboty už roky stojí bez pohybu třicet metrů nad zemí ve stázovém poli. Kimbaner je otěží Inkaty Chirpagnon, Draka.

Dlouhou dobu před tím zaútočili Instinktivní válečníci 1-KYR a 7-KYR na hvězdnou říši Kergorah v normálním universu. Dříve než agresoři mohli vypátrat jeho centrální svět, utekl obchodní kancléř Inkaty Chirpagnon ze strachu o svůj život s dalšími pěti Kergorahy s malou kurýrní lodí. Šestice ale již brzy padne Instinktivním válečníkům 1-KYR do rukou. Čtyři Kergorahy zabije Wircen La'm Uvaru, velitel 1-KYR, okamžitě, pátého pitvá za živa před očima Inkaty Chirpagnona, dokud se obchodní kancléř nezhroutí a neprozradí Instinktnivnímu válečníkovi souřadnice svého domovského světa. Válečníci ZENTAPHERU zničí Kergo se všemi jeho obyvateli.

Protože Inkaty Chirpagnon se se svými křídli podobá mystickému Vershaovi, protože na základě svých schopností mimikry může měnit vzhled a pigmentaci, protože má jedinečný pocitový a čichový smysl, a v neposlední řadě je pokorný a prost morálních pochyb, zvolí ho Wircen La'm Uvaru za nové správce domu pro Kintradim Cruxe.

Kergorah je přesunut do zámku Kintradimova domova a potká tam Architekta, 2.50 metru vysokého humanoida s modrou kůží a hadovitou hlavou. Kintradim Crux oznámí Inkaty Chirpagnonovi, že se jmenuje »Drak«, opatrovník jeho »Miláčka«, Věčného, který v nekonečných řadách plave roztroušen do velkých transparentních životních nádrží. Strašlivě znetvořená stvoření musí být zas a znovu stimulováni bolestivými impulzy, aby mohli zůstat na živu5).

S návštěvníky, žadateli, potřebnými a obchodními partnery, kteří navštěvují Architekta v jeho útočišti, nepřijde Inkaty Chirpagnon nikdy do kontaktu. Také samotného Architekta potkává jen zřídka. Pobyt v Kintradimově domově mu prodlouží život. Stále více proniká do své úlohy a svým chráněncům dává jména z mytologie svého národa jako Bobabesh, Ikuume, Smashaska, Lishped, Ninkabb, Allogava, Zershte, Ashaver, Zizibee, Pampfenefra, Sabelisk, Shebemozz, Terkjaya, Limgeiden, Wunztara, Zwesch, Kuittus nebo Nosfratu.

Jednoho dne se ale nechá unést a Bobabeshe tak prudce stimuluje, že plackovitě působící bytost nakonec bolestí upadne do komatu. Současně se objeví Kintradim Crux a uzavře Inkaty Chirpagonona přechodně do nádrže a spojí ho s Bobabeshem, který se díky životní energii Kergoraha znovu zotaví. Poté se Architekt se svým správcem domu už nikdy nesetká.

Když Mohodeh Kascha později tajně pronikne do zámku, aktivuje Inkaty Chirpagnon past, která cizince zakonzervuje do stázového pole mimo pevnost. Drak ho chce použít jako záruku proti Architektovi.

Aby Rytíře z Dommrathu osvobodili, teleportuje Startac Schroeder s Modrou Diamond a Trimem Marathem do zámku. Ihned pocítí bolestivé mentální vyzařování Věčného. Podobá se tomu, které znají z Legionářů na Chirittu6) a Annuze I 7). Protože se automatická automatika postará o to, že se zdroje energie v jejich oblecích začínají tavit, musí se oba Terranci stáhnout zpět.

Zatímco Mondra Diamond zůstane před Zámkem, aby zachytila pád Mohodeha Kaschase, teleportují se oba monochrom-mutanti znovu do nitra, aby vypnuli stázové pole. Proniknou do kontrolní místnosti Architekta, kde hologram zobrazuje systém Clurmertakh a SOL. Když dosáhnou řídící místnosti pro stázové pole, připlíží se k nim Inkaty Chirpagnon v ochraně své mimikry-schopnosti. Protože ho Startac Schroeder ale zaměří, zřekne se Kergorah své kamufláže a postaví se vstříc Terrancům jako černošupinatý drak. Trim Marath potlačí vyvolání Mlhového válečníka8), napadne draka svým monofilamentovým mečem Chakra a zabije ho.

Poté mutanti odpojí stázové pole a společně s Kimbanerem v bezvědomí a Mondrou Diamond se přenesou do vstupní stanice. Když se vzbudí, zjistí Rytíř z Dommrathu ulehčeně, že jeho osvoboditelé vzali s sebou také dominovým kostkám podobné předměty, které označuje jako Kód.