Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2084
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2084
Název:Instinktivní válečník
(Der Instinktkrieger)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:31.7.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Křišťálový háj se rozbují - stanice 11-KYR pod cizím vlivem
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se chce dozvědět víc o centru ZENTAPHERU

Icho Tolot - Haluťan narazí na velmi nebezpečného protivníka

Golton Rover'm Rovaru - Instinktivní válečník se vidí jako ochránce 11-KYR

Shantanuu - rostlinná bytost sleduje zcela osobní životní plán

Lakahna - Instinktivní válečnice svádí nejtvrdší boj svého života

Z-Atlas nesplní očekávání, které do něj Atlan, Icho Tolot, Myles Kantor, Mondra Diamond, Dao-Lin-H'ay, Trim Marath a Startac Schroeder1) vlkládali. Přístup ke Kintradimově výšině, MOHANDRA nebo Box-ZENTAPHER jim neumožní. Atlas sice může zobrazit holokoule se všemi 612.000 kabinety a informace o v nich žijících národech, ale cílené hledaní není možné. Některé kabinety mají přístup jen pro zvlášť privilegované osoby.

Zatímco se Atlan a Icho Tolot s gondolou přibližují ke kabinetu 11-KYR, který leží daleko od mračného obalu ZENTAPHERU, pátrá Mondra Diamond s Trimem Marathem a Startac Schroederem v Herkoven-Lu, kabinetu, kterému sousedí kabinet s omezeným přístupem »Kintradimův domov«.

Atlan a Tolot najdou v osmdesát kilometrů velké mrakové dutině kulovitou kosmickou pevnost o průměru osmi kilometrů, z jejíhož rovníku vybíhá osm dvanáct kilometrů dlouhých radiálních vzpěr. Na nich jsou ukotveny hrozny kosmických lodí. Když si prohlížejí dvou kilometrovou, diskovitou velící centrálu, která se nachází na horním pólu pevnosti, narazí na výhonky agresivních rostlinných bytostí a proto se nedobrovolně vracejí ke vstupní stanici.

Po objevení obou cizinců vzbudí ZenKYR, centrální počítač 11-KYRS, Instinktivní válečníky v jejich hibernačních nádržích. Ve svém snu si Golton Rover'm Rovaru vzpomněl před svým probuzením na nesčetné boje, které z pověření Kintradim Cruxe musel zažít. Tvor naklonovaný a zduševnělí k Instinktivnímu válečníkovi je vysoký 3.70 metru. Tmavěhnědou kůží pokryté tělo má dvě dlouhé hlavní ruce na prsou a na zádech a disponuje dodatečnou zbraňovou rukou o délce dvaceti centimetrů. Dvě oči má na přední, dvě na zadní a páté na horní straně kuželovité hlavy2).

Colton Rover'm Rovaru zjistí, že skoro všechny hibernační nádrže obsahují jen mumifikované mrtvoly. Také Norm Ross'k Davoter, pod jehoz velením 11-KYR jako první důstojník vedl do bitvy tisíce vojáků, je mrtvý. Nádrže a celá pevnost vykazují škody, které odpovídají desetitisíc letému úpadku. Golton Rover'm Rovaru začíná tušit, že doba rozhodující bitvy už leží daleko zpět3). Nalezne pouze žijícího Marun Auki'var, který má už jen jednu ruku a přišel o bojový oblek Tanshuk. Když Marun Auki'var na něj zaútočí, zabije ho Golton Rover'm Rovaru nekompromisně.

Ačkoliv je jediným Instinktivním válečníkem v Tmakahu, cítí se povinný chránit 11-KYR a vyzbrojí se Skymmenem, kombinovaným dělem, jakož i dvěma těžkými kombinovanými paprskomety.

Brzy potká Instinktivní válečnici Lakahnu, poslední pozůstalou Tmakahu 654‘733. Oba jsou přepadeni chapadly inteligentní masožravé rostliny Shantanuu, která se z Krystalického háje, tréninkového areálu ve velitelském disku, rozšířila do celé pevnosti. Instinktivní válečníci se s celým svým arzenálem postaví proti vraženým částem rostliny a jen stěží uniknou rafinovaným pastem stále inteligentnějšího rostliny. Když ho Lakahna vyzve, aby se s ní spářil, Golton Rover'm Rovaru, který zná jen své povinnosti, rozhodně odmítne. O něco později padne Instinktivní válečnice rostlině za oběť.

Mezitím se Atlan a Icho Tolot vrátí zpět do 11-KYR a proniknou do velitelského disku. Také zde jsou napadeni výhonky Shantanuus, jejíž sekret může dokonce poškodit i rudý bojový oblek Haluťana, který až dosud platil za nezničitelný. Nakonec dosáhnou velitelské centrály, ve které ale nenajdou žádné vysvětlení o osudu 11-KYR. Tolot je napaden Golton Rover'm Rovaru, který rovněž pronikl do centrály. Chapadlo Shantanuus, které během boje nepozorovaně pronikne do centrály, zapustí pouzdro se semenem hluboko do těla Instinktivního válečníka. Golton Rover'm Rovaru okamžitě uteče. Chce odletět do jiného kabinetu a nalézt tam pomoc, pozná ale že je pod vlivem vůle Shantanuus, která se takto chce dále rožířit.

Vraci se proto do centrály, aby jako poslední se sto milionů Instinktivních válečníků odstranil z 11-KYR vycházející nebezpečí. Aktivuje dvanáct katapultačních stanic, osmdesát metrů velké koule, kterými obklopí kabinetovou propusť, namodrale zářící, dvaceti kilometrový disk v mračné kapsli kabinetu. Plášť ZENTAPHERU může být proraženo pouze dimenzionálním tunelem, jehož počátek vytváří pseudo-černou díru. Vzniklá černá díra strhne do sebe 11-KYR, zdeformuje pevnost a zničí jí.

Atlan a Icho Tolot uniknou ve své gondole gravitaci jen díky tomu, že se černá díra rychle zase uzavře. Pak odlétají zpět ke svým druhům. Mondra Diamond, Trim Marath a Startac Schroeder se ale ještě do vstupní stanice nevrátili. Z názvu 11-KYR vydedukuje Atlan, že existují další takového pevnosti, a že ZENTAPHER tudíž disponuje mocným vojenským potenciálem.