Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2083
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2083
Název:Ohnisko v Para-City
(Brennpunkt Para-City)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:24.7.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
V Jižní Americe má vzniknout druhé mocenské centrum galaxie
Hlavní postavy románu:

Monkey - šéf Nové USO jde do zvláštní akce

Markhero Seelenquell - Bytost ze Země Dommrath se připravuje na svou proměnu

Julian Tifflor - nositel aktivátoru působí jako nosič Seelenquella

Kraschyn - Mascant se podřizuje všem povelům superinteligence SEELENQUELL

Tia de Mym - agenta SPL podává zajímavou zprávu

Perry Rhodan - Terrance musí provést rozhodnutí

Poté co se Morkhero Seelenquell usadí v Para-City1), nainstalují tam arkonidští Celisté 29. ledna 1304 NGL rozsáhlé antizaměrovací zařízení a na strategická místa přidělí bojové roboty. Vedle radnice založí zbraňový arzenál.

15. března je Morkherovo vědomí SEELENQUELLEM přesunuto na Arkon III. Tam mu superinteligence oznámí, že si z něj chce udělat své dítě, svou odnož. SEELENQUELL doufá, že se tak bude moci napojit na šesti rozměrná silová pole, kterými je obklopena Sluneční soustava a které zřejmě slouží ID jako zřídlo sil2). Přes vývoj, který začal, když se Wrehemo Seelenquell s pomocí Obleku přeludů a monochrom-mutantů přeměnil na superinteligenci3), pole síly SEELENQUELLA odráží. SEELENQUELL chce překoná bariéru pomocí toho že jeho jádro druhého vzniku bude v Para-City a tím se narodí uprostřed pole.

Po návratu do Para-City informuje Morkhero svého nosiče Juliana Tifflora, kterému mezitím dal jméno Juti, o nastávajícím vývoji a nezatají mu, že při tom zemře. Tifflorovo varování před houževnatostí Terranců zmizí ve větru.

27. března se pokusí SEELENQUELL poprvé vytvořit most k Morkherovi, ale kvůli třpytivým jiskrám, které se v Para-City materializují, Seelenquella nedosáhne. Ten marně žene Jutiho, aby neviditelnou bariéru překonal. Ačkoliv pohlcením vědomí Galorňanů4) získal nové síly, nepodaří se negativní superinteligenci 8. a 16. dubna překonat šesti dimenzionální klenot Sluneční soustavy.

V psionickém dešti jisker, který obaluje Platovské včely, pozná Tia de Mym shodu s jevem, který Perry Rhodan pozoroval při vzniku SEELENQUELLA na Arkonu I 5). 17. dubna dosáhne agentka SPL čtyři kilometry od bývalého mauzolea Ernsta Ellerta6) skryté podzemní transmiterové stanice a přemístí se na Alfa-Kartágo. Objev Tia de Mym je okamžitě přes CHARLESE DARWINA předán Perry Rhodanovi.

18. dubna vystoupí přivolaný Monkey z transmiteru v Solární Rezidenci na Bráně 3. Rhodan akceptuje návrh Oxtorňana zabít Morkhero Seelenquella a přijme osobní zodpovědnost. Zheobit požádá o vzorek tkáně Morkhera, jehož psionické vlastnosti poukazují na to, že má schopnost akumulovat psí-síly. Chce jí použít k léčbě monochrom-mutantů. Po tomto rozhovoru dochází k diskuzi mezi Monkeyem a Bostichem, který se okamžitě vrací na ZHY'RANTON7).

Velitelem akce, které se zůstatní kromě Monkeyho také tři Kralaseni jakoži i Caaru Vassquosovi podřízení USO-Katsugové TOMCAT a SHECAT, se pro znalost terénu stane Tia de Mym. 19. dubna přesune Gucky agentku SPL a tři Arkonidany do blízkosti Para-City. Aranshokovi a dvěma dalším Kralasenům se podaří speciálním zařízením neutralizovat nainstalované obrané mechanismi Para-City. Tia de Mym a její průvodci mohou přihlížet, jak na Para-City vnikne nový déšť jisker. Tentokrát polomateriální a poloenergetická jiskra projde obranným polem Necrem a vnikne do Morkherova těla.

Zatímco začíná metamorfóza Morkhera v superinteligenci, podnikne Perry Rhodan se šesti OBJEVITELI a deseti tisíci dalšími jednotkami klamné útoky na pozice ve Sluneční soustavě, které zařídí, že Kraschyn rozkáže všem lodím odstartovat. Také tři korvety nad Para-City jsou staženy.

Navzdory mocnému mentálnímu tlaku, který vychází z přeměňujícího se Morkhero Seelenquella, podaří se Monkeyemu přiblížit k Para-City. Vysoce magnetizovanou střelou, která projde Necrem, zabije bývalý příslušník SPL Oddělení Nula mladého Seelenquella. Ale i jeho mrtvola funguje jako katalyzátor pro vznik odnože SEELENQUELA. Monkey proto sleduje Tifflora, který se mrtvého Morkhera pokouší odnést do bezpečí. Aby zabránil vzniku negativní superinteligence na Teře, je Oxtorňan nucen zotročeného nositele aktivátoru těžce zranit výstřelem do břicha. Po té společně s Tifflorem a ostatky Morkhera unikne před vracejícími se Arkonidany. V okamžiku, kdy ho obklíčí bojoví roboti, odnese ho Gucky teleportací k záchrannému transmiteru Excalibur.

Přes průchodem transmiterem vymění Monkey KrIso-síťku Tifflora za PsIso-síťku, a srdce »ruky« SEELENQUELLA selže. V Alfa-Kartágo je Tifflorovi poskytnut multi-zheosin, ale oživení se nepodaří. Společně s kryokonzervovanými zbytky Morkhera pošle Noviel Residor tělo Tifflora, jehož mozek se podrželo udržet na živu ještě asi třicet minut dlouho, transmiterem na CHARLESE DARWINA8).