Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2082
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2082
Název:Zcela normální hrdina
(Ein ganz normaler Held)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:17.7.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Je poloarkonidan - a musí si vybrat mezi úspěchem a smrtí
Hlavní postavy románu:

Banther Richsen - technik je pověřen extrémně choulostivou úlohou

Tia de Mym - mladá žena se pohybuje po horách na Altiplano

Plato - jeho lidé si jméno starého poustevníka nechávají pro sebe

Kinda Apfer - majitelka loděnice APFER se dostane do potíží s Besat-zern

Kraschyn - Mascant se musí vyrovnat s houževnatým odporem na Teře

Zatím co zuří bitva o Sluneční soustavu1), nachází se Banther Richsen, nedůležitý technik malé loděnice APFER na Maltě, na svém člunu ANTJE. Z rozhořčení nad arkonskou okupací zůstává pětaosmdesátník na širém moři, než ho bouře 17. února 1304 NGL donutí zajet do přístavu Valetta.

V loděnici APFER potká arkonského vládce Baranona, který ho konfrontuje se skoro už zapomenutou skutečností, že jeho otec byl Arkonidan. Ačkoliv Richsen svého otce, kterého jeho matka potkala na dovolené, nikde nepoznal a sám se cítí být Terrancem, vysvětlí mu Baranon, že jako poloarkonidan je nucen stát na straně Božského impéria, a udělá z něj správce loděnice. Baranon požaduje, aby do 15. března dodělal space-jet MILANO, zaměřovací a strážní loď typu APF-II-91, a hrozí Richsenovi že v opačném případě bude odvezen na imperiální soudní planetu Celkar2).

Sto padesát dosavadních kolegů Richsena, šéfka firmy Kinda Apfer, která patří ke Skupině mírných rebelů, se k poloarkonidanovi chovají odmítavě a cíleně zpomalují montáž space-jetu. Také dodavatelé sabotují zásilku šedesáti howalgoniových krystalů se specifikací RT-0066, které jsou nezbytné pro vysoce citlivé navigační přístroje série APFER-II. Čím víc ale popohání členy loděnice, tím jejich odpor vůči němu narůstá.

Mascant Kraschyn, který marně čeká na vyslání Tata pro Sluneční soustavu, pozoruje mezitím se vzrůstající nelibostí přibývajícíc ekonomický úpadek obsazeného světa. Solární těžký průmysl pracuje mezitím na necelých pět procent svého výkonu. Lraschyn proto nechá na důležitá místa NATHANA připevnit miny a 21. února oznámí Terrancům, že nechá Měsíční mozek odpálit, pokud těžký průmysl Země do 15. března nedosáhne produktivity třicet procent.

Noviel Residor bere hrozbu Arkonidana vážně, vyzve Roi Danton členy Skupiny mírných rebelů, aby na neurčitou dobu minimalizovali svůj odpor.

Také zaměstnanci loděnice APFER zintenzivní své úsilí, ale protože Richsen dává technikům neustále nová nařízení, aniž by měl potřebné kompetence, montáž space-jetu nepostupuje kupředu. Nakonec se vedoucímu technikovi Lew Czelnikowi podaří uzavřít dohodu s Richsenem za zády robota, který ho hlídá. Bojový robot je neutralizován a přeprogramován.

Když Baranon 15. března dorazí s deseti člennou budoucí posádkou MILANA, aby si odvezli space-jet, přihlásí se syntronický specialista Vincenzo Fama dobrovolně, že bude Arkonidanův radit při zkušebním letu. Jako jediný ví, že Kinda Apfer howalgoniové krystaly RT-0066 vyměnila za krystaly menší jakosti, takže zaměřovače MILANA nemohou splnit požadovanou přesnost. Protože kvůli smrtelné nemoci může žít už jen dva týdny, nepojí se Fama očekávaných trestních opatření Arkonidanů.

Jako reakci na Baranonův požadavek do 15. července vyrobit další space-jet typu APFER-II, chce Banther Richsen loděnici a se svou ANTJE se schovat před Arkonidany, ale Kinda Ampfer ho přiměje k setrvání a prozradí mu tajemství své sabotáže.

Mezitím uzavřou Arkonidané 26. ledna hermeticky prostor kolem Para-City3). Nad bývalým mutantským městem visí neustále tři korvety. Protože ani špiónským sondám se tam nepodaří proniknout, vyšle SPL 17. února pětapadesátiletou agentku Tia de Myn do Altiplano. Přibližně dvacet kilometrů západně od Para-City narazí na sto samotářských Plato, kteří se zde věnují včelařství a pěstování zeleniny. Přijmou jí mezi sebe. Mladá žena se spřátelí s poustevníkem a naučí se od něj cenit si přesností prostého života. Nebezpečné opojení z drogy, která se získává ze starých kaktusů, zvládne díky svému výcviku.

Zas a znovu vybavuje Tia de Mym platoské včely maličkými záznamovými zařízeními, nedosáhne s nimi ale žádného úspěchu. Poustevníci si toho sice všimnou, akceptují ale, že jim jejich návštěvník nepodá žádné vysvětlení.

Teprve 16. dubna přinesou včely první obraz z Para-City. Poděšeně vyzve Tia de Myn Platoan, aby Antiplano okamžitě opustili, protože hrozí jeho bezprostřední zničení. Starý muž to ale odmítne. Tia de Mym okamžitě odletí do La Paz, aby obrazy okamžitě odeslala do Alfa-Kartágo.