Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2073
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2073
Název:Svět Kralasenů
(Welt der Kralasenen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:15.5.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Pakt proti SEELENQUELLOVI - Rhodan přechází do ofenzívy
Hlavní postavy románu:

Starostlivý Kucurrt - Dryhan považuje nouzi kolem smrti svého vládce téměř za zradu

Perry Rhodan - v boji proti SEELENQUELLOVI musí Pozemšťan spolupracovat se svými dosavadními nepřáteli

Bostich I. - přes všechny problémy se z bývalého imperátora stane důležitý spojenec

Reginald Bull - Rhodanův nejstarší přítel varuje před přílišnou důvěrou

Mooruut - asi nejzvláštnější bytost na planetě Trumschvaar

V poledne 10. února 1304 NGL odvysílá Rezidenční vysílačka pakt mezi Perry Rhodanem a Bostichem I. do celé Mléčné dráhy a poté krátký proslov Terranského Rezidenta a Arkonského imperátora.

Gucky a Reginald Bull ale otevřeně svazek neschvalují, a nechtějí akceptovat, že se Bostich může nyní volně pohybovat na palubě LEIFA ERIKSSONA a dokonce může nosit zbraň. Ale Rhodan mu jako hlídače a osobního strážce přidělil TOMCAT a SHECAT. S velkou nevolí zareaguje Bostich když mu Perry Rhodan prezentuje robota Enzona, který se při dobíjení Trůní flotily sám zničil. Navzdory svému hněvu se ale imperátor ovládne a zřekne se definitivního zničení zbytků robota.

15. února sdělí Zheobitt Rhodanovi, že vyvinul kombinovaný preparát Multi-Zheosin, který může ochránít SEELENQUELLOVY »ruce« před srdeční zástavou při navlečení PsIso-sítěk. Rezident bez váhání akceptuje přemrštěný požadavek Arase, který za sto kilogramů léku žádá pět milionů galaxů a sto milionů za výrobní vzorec.

17. února se setká v sektoru Červánky1) LEIF ERIKSSON a tři tendry s Trůnní flotilou na palubě s VASCO DA GAMA a DAVIDEM LIVINGSTONEM, v jejichž hangárech je namačkána posádka ARK'IMPERIONu. Ti ale Bostiche považují za Terrancemi sehnaného dvojníka. Mínění se ale radikálně změní, když je Vere'athor Gerom ter Wayames, velitel ZHYM'RHANTONu po injekci multi-zheosinu s pomocí PsIso-síťky zbaven vlivu SEELENQUELLA. Ráno 18. února je ukončená »Akce pád duše«. Dvanáct »rukou« je osvobozeno od diktátu SEELENQUELLA, a všech 1100 členů posádky ARK'IMPERIONu nyní nosí terranské PsIso-síťky. Bostich I., jehož pravost nyní ověří individuální čidlo ZHYM'RHANTONu, přijme nyní oficiálně zpět velení nad svou trůnní flotilou.

Předkládá Perry Rhodanovi návrh, že sám vyhledá planetu Trumschvaar, aby získal také Kralaseny pro boj proti SEELENQUELLOVI. LEIF ERIKSSON doprovází ZHYM'RHANTON do okrajové oblasti galaktického centra, a Bostich se s TOMCAT a SHECAT odebere transmiterem na Kralasenský svět, který jako druhá planeta obíhá své slunce Trumsch2).

Skoro dva tisíce z celkem pěti tisíc Kralasenů je umístěno v hradu Tin Tissmany na Trumschvaaru3). 35.000 obyvatel města Al Tripigh podporuje Kralaseny především jako plánovací a informační specialisté, technici, medikové, analytici a logistikové.

Kralasen Trumschvaar má špatnou náladu z malé pozornosti, kterou mu nový imperátor Bostich II. věnuje. Zvlášť naplněný bolestí z údajné smrti Bostiche prvního je ale starostlivý Kucurrt, jediný Dryhane na Kralasenské planetě. Kucurrt na vyrostl na »ostrově sloužících«, který je ve vnitrozemním moři Sha'Shulik na Arkonu I. Tam žije pět tisíc Dryhanů. Převážná část z deseti milionového obyvatelstva se nachází na Gorianově planetě, 132 světelných let od Arkonu mimo Thantur-Lok.

Jen 1.60 metru vysocí, neduživí Dryhané jsou tělesně degenerovaní potomci arkonidských osadníků, disponují ale zvláštním psionickým talentem Dryhanosmyslem. Ten umožňuje Dryhanů vcítit se do jiné osoby a číst stav její mysli. Schopnost bezeslov plnit imperátorova přání udělala z Dryhanů již před tisíciletími osobní služebníky arkonských vládců.

Proto je Kucurrt osobním ubytovacím mistrem Bostiche Prvního v hradu Tin Tissmany, a ačkoliv Imperátor se v Kralasenském hradu zastavil pouze dvakrát, hluboce ho zasáhla smrt vládce, kterému dal celou svou neomezenou úctu.

Se svým Dryhanosmyslem cítí Kucurrt v jádru Dračí skály, na kterém stojí nálevkovitý hrad se svými věžemi, prezenci mocné psionické bytosti, kterou pojmenoval jako »drak«. Když chce své pozorování vylíčit svému představenému Thantan Vogus ter Morgun, pozná, že Tří planetární nositel je »rukou« SEELENQUELLA.

Kucurrt nyní vstupuje do kontaktu s psí-bytostí, kolektivem rozdílných bytostí, kteří sami sebe označují jako Mooruut. Mooruut vypráví, že kdysi byli humanoidní a že v neznalosti svého skutečného jména se nazývá »sensitivy«, a před dávnými časy se pokoušeli pomocí howalgonia zvýšit svůj parapsychický potenciál. Když si vyvinuli samostatnost a Sensitivové cyklickým parapolem zmizeli v nicotě, postavili se svému úpadku. S tvrzením, že se dostanou na vyšší formu existence, je naláká do své howalgoniové sítě v dračí skály, kterou již nemohou opustit.

Protože Kucurrt jako jediný může s »Drakem« komunikovat, tlačí na něho Kralaseni, aby je podpořil při Mooruutově zničení. Také šéf zaměřovačů Venor Vetenis, který akci vede, se ukáže jako »ruka« SEELENQUELLA. V mylné domněnce, že »ruka« De-Keon'athor Colteyn on Jartis, velitel Tin Tissamany, zavraždil a Kralaseny nyní prodal Bostichovi II., rozhodne se Dryhane ukázat Mooruutovi cestu ke svobodě a sním zničit celý hrad a jeho obyvatele a nakonec se sám stát Drakem.

Tajnou chodbou vstoupí imperátor do pokoje, ve kterém se nacházejí cenné poklady, jako intarzie se zkamenělými zbytky obyvatel planety Zyonaku, Rodonna-Psychod Zwotter4) a zrcadlo z khygišského krystalu.

Zrcadlo je ale skrytý transmiter, ze kterého vyjde Bostich a oba Katsugo. Se svým Dryhansmyslem identifikuje Kucurrt božství Imperátora, změní své plány a pošle Mooruuta do smrtelné pasti Venor Vetenise. Kucurrtově zapřísahávání, že Begam je asi zvrácený, většina Kralasenů nevěří. Dojde k boji, ve kterém je Vogus ter Morgun zastřelen TOMCATem. Když Colteyn on Jarti, který v žádném případě není vrah, ale »ruka« SEELENQUELLA, chce dálkově ovládanou zbraní zabít Bostiche, Dryhane ho zastřelí.

S vědomím, že nyní PsIso-síťkami vybevení Kralasené za ním opět stojí, vrací se Bostich se signaskými roboty do ZHYM'RHANTONu, který společně s LEIFEM ERIKSSONEM 19. února znovu odletí na stanoviště Trůnní flotily poblíž Kalupovy Brány. Tam se Perry Rhodan dozví, že žádný další národ není ochoten vstoupit do aliance proti SEELENQUELLOVI.