Perry Rhodan 2059 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2059
Název:Astronautická revoluce
(Die Astronautische Revolution)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:6.2.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 9421304 NGL = 45294891
Sambarkin následuje volání hvězd - a přivádí tím svůj lid do velkého nebezpečí
Hlavní postavy románu:

Ruben Caldrogyn - Sambarkin následuje volání hlasu hvězd

Vismar Elonkun - Diagonální myslitel podporuje Caldrogyna zvláštním způsobem

Ydene Caldrogyn - Rubenova matka namáhá všechny své schopnosti

Trim Marath - mladý mutant se dozvídá víc o cizí galaxii

Startac Schroeder - Terranec se zúčastní smělé operace

Ve člunu RIMBA jsou Trim Marath, Startac Schroeder, Keifan Sogho Nirwai'Mangolem a Hermigo přijati Ruben Caldrogynem, hlavou státu Astronautické revoluce. Táhlá, hranatá hlava 2.30 metru vysokého humanoidního Sambarkina, který nosí anti-psí obroučku, je mramorovitě žilkovaná. Vejčité oči, jejichž bulvy se mohou nezávisle na sobě pohybovat, jsou postaveny vertikálně. V protáhlých ústech bez rtů jsou vidět dvě řady trojhranných zubů. Čelist je chráněna rozložitým kostním štítem. Dlouhé, rozštěpené ušní lalůčky jsou velmi pohyblivé a mají velký podíl na mužově gestikulaci. Na hlavě mají ze šelem pocházející Sambarkinové dva perleťovitě lesklé, jako prst dlouhé a palec tlusté rohy. Pravý si Caldrogyn zkrátil ostrým řezem. Sambarkinové jsou v sedmi Dommech (sotva sedmnáct let) pohlavně zralí a dosahují stáří dvě stě Dommů (475 let).

Vůdce revolucionářů povařuje oba terranské mutanty za špióny Rytířů z Dommrathu a chce je poslat na smrt. Protože ale Keifan za svého průvodce ruší, rozhodne se Caldrogyn odvézt je minovým polem na Yezzikan Rimba, třetí planetu Rimbaovy hvězdy. Během dvouhodinového letu vypráví svým hostům historii Astronautické revoluce.

Ruben Caldrogyn prožil své dětství ve »škole řezbářů z Letního pahorku«. Protože už nemůže déle snášet její provincialiát, ve věku osmi Dommů (devatenáct let) se svou matkou, která ho sama vychovala, přesídlí zpět do hlavního města planety Kozmo Yezzik. Tam nastoupí do akademie Tashun Reba, která je v celé Zemi Dommrath známá jako poklad vědomí. Zde se kromě jiného naučí zacházet s holografickým Gambia-polem, se kterým lze tvořit sochařská díla a umělé živé tvory. Díky svému velikému talentu dosáhne mladý Caldrogyn rychle velkého úspěchu.

Jednoho dne už dlouhý čas se skrývající nejvyšší učitel Tashun Reba Diagonální myslitel Vismar Elonkun naváže kontakt s Ruben Caldrogynem a odvede ho do své tajné laboratoře. Ačkoliv je teprve 185 Dommů starý (440 let), je Elonkun tělesně již velice zesláblý. Je to výsledek riskantního experimentu na překonání Neuro-Transmuter-Paketů (NTP), díky kterým mají všichni Sambrakiné zábrany myslet na kosmické lodě a kosmonautiku. Caldrogyn, která sám v sobě cítí nevysvětlitelnou touhu po hvězdách, je nadšený zájmem starého Diagonálního myslitele.

Od berku'tamaiského údržbáře Yos'Erlocka dostane Ruben Caldrogyn tajný datový nosič, ze kterého získá informace o pra-astronautikovi Yos'Habegovi. Dále zjistí, že Berku'Tama Anu'Cibust, Anu'Tockleia, Yos'Kartoll, Yos'Wucins, Anu'Siko a Yos'Pellegan v Dommu 433.389 od zjevení Pochodně Kohagen-Pasmereix (85 NGL) na Arnaffu, centru sektoru 05 v Do'Chekaluru 0178 postavili a otestovali kosmickou loď IOL'BERK. Byla ale okamžitě zničena dvojtyčovými roboty Legie. Vzpomínka na tuto Astronautickou revoluci Berku'Tamaův zřejmě stejně odebrána jako Sambarkinkům při jejich prvním kontaktu s Rytíři Dommrathu před pěti tisíci Dommy (skoro dvanácti tisíci lety).

Informace, že Berku'Tama při stavbě IOL'BERKu částečně použili sambarkskou technologii, zatvrdí Vismar Elonkuna a Ruben Caldrogyna ještě více pracovat na mentální blokádě svých národů, kterou zřejmě vyvolali Rytíři. Diagonální myslitel chce využít nebezpečných NTP vyvinutých z halucinogenů Kaillanských Donnerlorků, obojživelníků žijících v dommrathské Westside, které mohou způsobit trvalé změny míchy a centrálního mozku.

Když Ruben Caldrogyn pochopí, že Elonkun již roky tajně NTP dováží, opustí pln nevole Diagonálního myslitele a postará se o to, aby byl odvolán z postu nejvyššího učitele akademie Tashun Reba. Tím že sám sebe nechá zvolit jako Elonkunova nástupce, si udělá nepřátele z klanu Dominantního výzkumníka Balubs Ugankera, ministerského předsedy Yezikkan Rimba, protože jeho člen Urururenkel Dirmel sám chtěl získat pozici nejvyššího učitele. Když následně navštíví svou matku Ydene, zjistí Caldrogyn, že Elonkun byl ten, kdo jí kdysi přivedl do jiného stavu a ihned potom zmizel. Protože jeho neznámý otec k tomu použil transmiterový portál, rozhodne se Caldrogyn nikdy takový portál nepoužít. Zvláště ho rozhněvá, že jméno Ruben, které mu Ydene dá podle písemného přání zmizelého Elonkuna, ve Staroyzzikaništině znamená »školáček«.

Po svém návratu na Kozmo Yezzik se Ruben Caldrogyn pustí s Vismar Elonkunem do řeči, protože je po dalších pokusech s NTP blízko smrti. Přitom se dozví, že jeho zvláštní, zase a znovu pohledem na Pochodeň Kohagen-Pasmereix vylováné vzpomínky na pojmy »kosmická loď« a »astronomie« jsou způsobeny genetickou manipulací Elokuna, který si tak chtěl zajistit vzpomínku na »pravdivé vědomí«. Navzdory tomu všemu prozradí umírající Elonkun svému synovi, že svou práci rozvedl dále.

Společně s Patamedičkou Carnial Bo Heed začíná v roce 433.784 Domm (1019 NGL) s vývojem NTP, který by měl konečně zrušit duchovní blokádu Sambarkinů. Ačkoliv Balubs a Dirmel Ugander novému vrchnímu učiteli všemožně překážejí, podaří se Rubenu Caldrogynovi a Carnial Bo Heed v první osmině roku 433.800 Domm osvobodit se z duševní bariéry společně se studenty Binte Urydil, Reseta Daliin Amin Domboj, Pali Hutebau a Landro Gerishar. Z úcty ke stavitelům IOL'BERK se pojmenují svůj kroužek »Astronautické lóže«. Poznají, že sambarská technologie navzdory tomu, že většina Sambarkinů jsou výzkumníci, už pět tisíc Dommů (skoro dvanáct tisíc let) neudělala žádný pokrok, protože se nové poznatky zas a znovu ztrácely. Členové Lóže jsou přesvědčeni, že Rytíři z Dommrathu nasadili psionické metody1), aby obyvatelé jejich galaxie nepoznali nebo neprolomili »galaktickou stázi«. Kromě toho museli Rytíři Sambarkiny jako vědychtivý národ opatřit touto speciální geneticky fixovanou blokádou.

Mezitím co oficiálně rok 433.810 Domm (1081 NGL) připravují pro přehlídku sambarkijské vědy, začnou členové Lože s tajnými aktivitami. Amin Domboj a Reseta Daliin vyvinou program kosmických letů. Pali Hutebau a Binte Urydil navrhnou psí-analyzátor a anti-psí-přístroje. Landro Gerishar zkoumá vesmír a konstruuje výkonné zaměřovače a navigátory. Současně se Ydene přesune do Kozmo Yezzik, kde je jako bardka proslulejší než její syn jako vrchní učitel. Ze strachu, že by mohl nepozorností zradit Astronautickou lóži, si vezme homosexuální Amin Domboj život. Carnial Bo Heed, který má osobní potíže s Caldrogynem, zmizí jednoho dne beze stopy.

V roce 433.802 Domm (1064 NGL) vpadnou cizí invazoři s válcovitými loděmi do Země Dommrath. V rozhodující bitvě v clusteru v halu Do'Gwinyru, které se na každé straně zúčastní třicet tisíc lodí, zvítězí nakonec Legie2). Přeživší cizinci jsou usídleni v životním prostoru Vnějšosvěťanů, kteří jsou zřejmě také potomky bývalých vetřelců. V tom znovu poznají členové Lóže typický způsob jednání Rytířů z Dommrathu, kteří pokaždé zvolí nejmírnější cestu s nejmenším množstvím obětí.

Technologická převaha, které mu »pravdivé vědomí« Astronautické lóže propůjčuje, dovolí Rubenu Caldrogynovi, zlomit nadvládu Ugankerova klanu, takže se 433.808 Domm (1076 NGL) sám stane Dominantním výzkumníkem. Opatrně začíná navazovat diplomatické kontakty s jinými světy, aby připravil Astronautickou revoluci, a dozví se přitom, že Vnějšosvěťané již mají vlastní a dokonce ozbrojené kosmické lodě.

Na Murkolas, sedmém Crozu v pátém Kado čtvrtého Rhynu roku 433.897 (16. dubna 1288 NGL) vyhlásí Ruben Caldrogyn konečně Astronautickou revoluci. IOL'BERK II, ANU'TOCKLEIA, YOS'KARTOLL, ELONKUN, AMIN, CARNIAL BO HEED a TASHUN (svoboda) odstartují a provedou transici. Lokální portál Kozmo Yessik uzavřou revolucionáři červeně svítící štítovou kopulí. Aby Yezzikan Rimba zachránil od přímého útoku Rytířů, udělá ze svého světa »planetu duchů«, zatímco v celé soustavě Rimba vypustí bezpočet prostorových min. Jsou hyperrádiově zesíťované, takž při přiblížení cizích lodí synchronně provedou krátkou transici, což by mohlo jako reakci způsobit rázovou vlnu z Rimbaovy hvězdy, které by padlo za oběť celé obyvatelstvo Yezzikan Rimbas.

Rytíři zareagují na Revoluci nejdříve je tak, že uzavřou všechny portály zúčastněných světů. Jak se počet připojených k revoluci zvětšuje, jsou portály znovu aktivovány. Jen proti planetám, kteří se zúčastňují přímo produkce kosmických lodí, zaútočí Legie přímo. V neposlední řadě kvůli tomuto mírnému počínání Rytířů se Revoluce dostane do útlumu, a několik světů se od ní opět odpojí.

433.903 Domm (1302 NGL) dostane Rembatta-O-E, náčelník Vnějšosvěťanů, dojem, že revoluce potřebuje oběti a zášť, a projeví požadavek, aby se Země Dommrath zapojila do krvavé války. Zatímco Pali Hutebau tuto pozici bere alespoň v úvahu, Caldrogyn jí rezolutně odmítne. Jeho posel, mladý Sambarkin Gondar Me Lanfe, je zmrzačen Vnějšosvěťany a zavražděn. Vnějšosvěťané rozdmýchají nemilosrdnou válku a nakonec zpustoší Druidský svět Couxhal3). Dvě stě lodí Revoluce, které planetu hájí, nemá proti tisícovce lodí Vnějšosvěťanů žádnou šanci. Jako následek vyvolá oficiální hlasování o nedůvěře sám proti sobě. S dvaceti devíti ku dvaceti třem hlasům a se třemi zdrženými je potvrzen ve svém úřadu Dominanta rady Akademie, přičemž Pali Hutebau vystoupí proti němu.

Když se Ruben Caldrogyn vydává na RIMBA, aby navštívil objevivší se cizí mutanty v CIKEBO, je napaden neznámým, který se skrývá v masce Gambia. Se svou šavlí mu útočník usekne kus pravého rohu. Nakonec ho Caldrogyn po těžkém boji zabije pomocí Kerr-Winnuck, tradičního zapíchnutí rohem. Pozná, že útočníkem byla jeho matka Ydene, která svého syna chtěla zadržet od toho, aby na sebe strhnul ještě větší podíl viny.

Astronautická revoluce nedisponuje žádnou ryze dálkovou kosmickou lodí, ale Ruben Caldrogyn nabídne Trimu Marathovi a Startacovi Schroederovi let s CERRANGY, který disponuje doletem 28.000 světelných let4) a tak může dosáhnout Rytířské planety Crozeiro. Jako protislužbu požaduje Caldrogyn, Binte Urdyll, Pali Hutebau a Landro Gerisha, aby Startac Schroeder prozkoumal nepřístupné jeskyně pod lokálním portálem. Několik hodin poté, co se Schroeder s Caldrogynem teleportují do podzemí pod portálem, zjeví se 08C.06K.10 v roce 433.903 Domm, 1. ledna 1304 NGL, 1800 kosmických lodí Vnějšosvěťanů na hranicích systému Rimba. Schroeder a Caldrogyn zůstanou zmizelí.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál