Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2050
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2050
Název:SEELENQUELL
(SEELENQUELL)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:5.12.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12991303 NGL = 48864890
Rozhodnutí na Arkonu - Perry Rhodan je svědkem kosmického zázraku
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec je svědkem kosmické události

Bostich I. - Imperátor z Arkonu dává zelenou svému Božské Impériu

Morkhero Seelenquell - uprchlík Země Dommrath bojuje v Mléčné dráze o vliv

Wrehemo Seelenquell - starý strážce Hvězdné komory Rytířů hledá následníka

Aktakul da Ertrus - arkonský šéfvědec prožívá vrchol svého života

Po materializaci v Para-City1) získá Wrehemo Seelenquell s hypnosugestivními silami, které mu propůjčuje Sepzonský pás, všechny monochrom-mutanty města pod svou kontrolu. Protože se jeho stříbrný nosič zhroutí mrtví, použije Seelenquell Yonder K'rigana2) jako provizorního symbiontického nosiče a zakotví háky svých noh do jeho čela. Aby se mohl dostat k Morkherovi a Obleku zmaru, donutí monochrom-mutanty odejít na palubu CENTRIFUGY3), a odpojí dokonce i palubní gravitaci, aby se všech 34.000 ve vrstvách navršeno vešlo do malé medolodi.

Perry Rhodan4) je díky mentální stabilizaci a svému Galornskému skafandru před mocným psionickým tlakem chráněný. V mylné domněnce, že před sebou má Morkhero Seelenquella5), se Terranec skryje společně s dezorientovaným Arasem Zheobittem6) v CENTRIFUZE, která ještě 25. prosince 1303 NGL odstartuje a opustí Sluneční soustavu. Reginald Bull7), který medoloď nejdříve pronásleduje s LEIFEM ERIKSSONEM a dvěma dalšími křižníky třídy OBJEVITEL, musí pronásledování ale zanechat, protože mu Wrehemo hrozí, že zabije monochrom-mutanty.

26. prosince 1303 NGL, 1. Prago Tarmanu 21.426 da Ark, shromáždí Imperátor Bostich I.8) nevýznamější hodnostáře Arkonské říže na Arkonu I v Gos'Khasurnu, Křišťálovém paláci. Ve svátečním projevu, který se vysílá do celé Mléčné dráhy, vyhlásí v Sálu Imperátorů, »Huhany'Tussan«, Božské impérium. Nechá odstartovat nový Ark'Thektran9) a svému příteli Aktakul da Ertrus10) dá rozkaz zahájit dislokaci Subtoru11).

Tažné paprsky tisíce kosmických lodí a ze sedmi obrovských hyperkonových bloků na Subtoru projektovaný virtuální bod G vytáhne dosavadní dvacátou planetu Arkonu z její oběžné dráhy. Semi-materializační pole se při tom stará o stabilitu planetární kůry. Padesát tři tisíce metrů veliká tendrovitá platforma vybuduje situační transmiter, Kruh ohně, který má v průměru třicet tisíc kilometrů. Aktakul použil progresivní technologii generátoru nárazových impulzů Tefrodů12), kterou kdysi převzali od Lemurů a ti od Slunečních inženýrů13). Generátor nárazových impulzů přemístí Subtor v externě indukovaném poloprostorovém letu během skoro šesti hodin ke svému cíli, který leží na společné dráze Arkonu I a Arkonu II. Aktakulův velký čin vybuduje znovu Tiga Ranton, bývalou tří planetární konstelaci Arkonu skládající se z Gos'Ranton, Krystalického světa (Arkon I), Mehan'Ranton, obchodního světa (Arkon II) a Gor'Ranton, světa války (Arkon III), který byl zničen při zničení planety války Arkon III Bluesany v roce 232914).

Přibližně ve stejnou dobu vyrazí Morkhero Seelenquell s ORDEO MYN k soustavě Arkon. Cítí se s Oblektem přeludů divně, ale ví, že na počátku to bylo úplně jiné:

Když Morkhero Seelenquell transparentní, rosolovitý Oblek Přeludů po opuštění Země Dommrath15) v intergalaktickém prázdném prostoru poprvé oblékl, je jeho mocí překvapen. Dozví se o třídách bytostí, o mocenských oblastech, o kosmické evoluci a o entitách jako Gourdel16) a Jarmithara17). Oblek, jehož úkolem je z normálního smrtelníka učinit vládce mocenské aglomerace, mu sděluje, že se mu toto všechno stane, a zároveň ho nechá pocítit, že ho považuje za nevhodného.

Poté co oblek znovu svleče, vnímá Morkhero ve svém nitru odporující si hlasy, přičemž ho jedny nutí Oblek znovu obléci, ostatní ho ale žádají, aby se vrátil do Země Dommrathu. V neposlední řadě samota v ORDEO MYN způsobí, že si Morkhero nebezpečný oblek znovu nasadí. Přestane proti obleku bojovat a upraví si oděv, který byl původně vytvořen pro bytosti vysoké tři metry, pro svou nepatrnou tělesnou velikost. Přítomnost Obleku přeludů zviklává ale Morkherova ducha, až je Seelenquell zredukován na dětskou bytost, která věří, že se musí nejdříve narodit. Začíná si hrát s Checkalurem, světelnou hruškovitou stavbou, se kterou se pokouší napodobit Zemi Dommrathu.

Oblek mu nakonec poručí odletět do mocenského vakua, které vzniklo v Mléčné dráze opuštěné svou superinteligencí. Protože oblek psionickou energii, kterou Morkhero potřebuje, aby se stal vyšší bytostí, sice umí ovládat, ale není jí schopen vytvořit, odebere se mladý Seelenquell na Morbienne III18), aby tam mohl sbírat Fluut.

Morkhero se nyní pomalu seznamuje s funkcí, za kterou Oblek děkuje svému jménu. Jeho duch získá možnost, jak vysílat přeludové projekce sama sebe a tak ovládat další bytosti. Kromě toho si všimne nenávisti, s jakou oblek reaguje na Perryho Rhodana, na kterém vnímá auru Rytíře Hlubiny. Přímou akci Morkhera proti Rhodanovi ale oblek nedovolí19).

Poté co je z Morbienne III vyhnán20), objeví Morkhero Seelenquell psionické vyzařování Červeného Santilligenze, a konference národů Bluesanů na Santanzu mu umožní zotročením shromážděním vládních zástupců převzít pod svou kontrolu celou galaktickou Eastside21). Morbienne III nechá obsadit velkou gatasanskou bojovou flotilou.

Nyní, protože se cítí dostatečně silný, odlétá Morkhero Seelenquell na rozkaz Obleku přeludů na Arkon, aby svou moc dále rozšiřoval a zahájil transformaci na superinteligenci. Z vlivných Arkonidanů shromážděných v Křišťálovém paláci udělá okamžitě svoje »ruce«. Poté převezme všechny živé tvory v systému pod svou kontrolu, nechá vypnout kvůli své vlastní bezpečnosti všechna automatická obranná zařízení a přistane s ORDEO MYN na Arkonu I, poblíž Křišťálového paláce.

S pomocí Sepzonského pásku zaměří Wrehemo Seelenquell Morkhera v soustavě Arkonu a odlétá tam. Během letu se Perry Rhodan snaží uklidnit klaustrofobií trpícího Zheobitta. CENTRIFUGA přistane kilometr od ORDEO MYN. Mezi loďmi se oba Seelenquellové setkají. Ačkoliv je chráněn obraným polem Necrem, čtyři metry vysokou vejčitou sférou, je Morkhero Wrehemoem povalen, protože ten prostřednictvím Sepzonského pásku na něj vyzáří celý potenciál Monochrom-mutantů. Zatímco Morkhero na zemi bezmocně leží, vezme si Wrehemo jeho stříbrného nosiče.

Wrehemo, který už sotva může rozlišovat mezi vlastní vůlí a vlivem Sepzonského pásku, zavolá mutanty z lodi a nasadí si Oblek přeludů. Pod nátlakem Obleku sladí Seelenquell psionický potenciál mutantů a v ORDEO MYN uložený Fluut. To vyvolá obrovskou parabouři. Perry Rhodan, který vzniku superinteligence SEELENQUELL, chráněný Galornským skafandrem a mentální stabilizací, jako jediný může přihlížet, vidí, jak se všechny mutanti dematerializují a ORDEO MYN shoří v chladném ohni. Zůstane z něj jen imateriální, jiskřící koule o metrovém průměru, která září všemi barvami duhy. Během toho přitékajík k Rhodanovi informace o Wrehemo a Morkhero Seelenquellech, Obleku přeludů a Sepzonském pásku.

Počáteční ochromení mocichtivé mladé superinteligence dovolí Perry Rhodanovi odstartovat s CENTRIFUGOU. Zoufalý Rhodan nabere kurs na okraj ochromeného systému Arkon.

SEELENQUELL si jako domovskou planetu zvolí novou planetu Arkon III, která mezitím zaujala své stanoviště. Superinteligence, která si Perry Rhodanovu existenci během svého vzniku uvědomila, zamýšlí nejdříve operovat utajeně a svou existenci skrývat za fasádou Arkonského impéria. Na její rozkaz zapne Aktakul ráno 27. prosince modrobíle krystalově zářící Křišťálový štít, který soustavu Arkonu obklopuje jako nový symbol Božského impéria v poloměru jedenadvaceti světelných hodin.