Perry Rhodan 2042 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2042
Název:Chaos v Para-City
(Chaos in Para-City)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:10.10.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Boj ve městě mutantů - Parkinson hledá svůj osud
Hlavní postavy románu:

Koo Parkinson - mluvčí mutantů z Para-City sleduje neuvěřitelný plán

Yonder K'rigan - telekinet po částech vzpomíná na svou temnou minulost

Startac Schroeder - teleporter založí opozici proti Parkinsonovi

Nara Jallieg - mladá pozitronická komunikátorka se stává obětí bezcitného násilí

Rune Karuga - chování intuitivního mutanta spustí řetězovou reakci

23. září 1303 NGL1) pronikne teleportér Kaplize2) na rozkaz Koo Parkinsona společně s pulzační-moderátorkou Way May, pozitronickou-střihačkou Kersten Woa a z Carneku pocházejícím shlukovým-manipulátorem Jacquesem »le coque« Byleurem do osmdesáti metrového křižníku ROSS, který stojí na astroportu v Santiago de Chile. Mají úkol ukrást paratronový projektor a fúzní bombu. Oběma ženám se sice podaří vypojit pozitronickou kontrolu, ale přílišná horlivost a nedostatečné zkušenosti mladých monochrom-mutantů přivedou operaci ke krachu.

Mezitím se spojuje v Para-City znovu bezpočet mutantů do spontánního parabloku, aby »voláním do nekonečna«3) dostali spojení. Dostanou sice kontakt, ale volaný neodpovídá. V budoucnosti vytvářejí zase a znovu parabloky, ale už nikdy nedostanou odpověď.

O dva týdny později chce Kaplize a jeho skupina provést nový pokus, ale jejich cíl, osm set metrový křižník LASSITER odstartuje, než se do něj můžou teleportovat.

V následujících dnech umírá stále více mutantů, až dvanáct deně. 8. listopadu přistane Zheobitt se svou CENTRIFUGOU před městem mutantů4). Aras dostane od Parkinsona povolení k pobytu v Para-City, nesmí si s sebou ale přivést žádné členy svého medického týmu. Již při prvním rozhovoru nainstaluje para-kníže kopii Lucky5) na Zheobittovo rameno. Ačkoliv se medik okamžitě dá do práce a je podporován mutanty, stále nenechází žádný prostředek proti genetickému smrtícími naprogramování.

Startac Schroeder6) se zřekne svého místa bezpečnostního šéfa. Kolem něj a Trima Maratha, který se rovněž přesunul do Para-City7), se formuje tajné opoziční hnutí proti Koo Parkinsonovi. Náleží k nim Jacques Byleur, sugestor Rihno a slabý telekin Manterlan, a pozitronicko-komunikátorka Nara, která pracuje na radnici v Para-City.

Velký počet instalací Koo Parkinsona očividně zpomaluje. 12. prosince oznámí para-kníže, jehož tělo je nadopované drogami, svým důvěrníkům Yonder K'riganovi, Rune Karuga a Engel8), že jeho den smrti, který mu oznámil Lucky, je asi 26. prosince. Tohoto dne chce celý mentální potenciál 35.000 monochrom-mutantů spojit k »vyšší kolektivní entitě« nebo dokonce v superinteligenci. Za vzor mu slouží přežití osmi staromutantů po krizi Second-Genesis9).

Po částech vypráví Yonder K'rigan vzpomínky na svůj život na Lepsu. Vzpomíná, že byl za vraždu odsouzen k smrti. Z alternativy popravy nebo jednoročního života jako gladiátora, si vybral krvavé a ukrutné, ve trivideu vysílané boje v aréně. Za peníze, které mu boje vynesly, si koupil dům. Nejasnou roli hraje ve vzpomínkách telekineta jeho nemocná sestra Laura.

20. prosince ukradnou Kaplize, Way May, Kersten Woa a Jacques Byleur, podporováni parasílami dalších mutantů, v Santiagu z opuštěné korvety POLARIS fúzní bombu a paratronový projektor, jehož zásoba energie vystačí na deset dnů nepřetržitého provozu. Bombu chce Koo Parkinson 26. prosince odpálit, aby energii mentálního potenciálu při vzniku superinteligence posílil.

Následující noci vytvoří dva tisíce mutantů spontánní parablok a hledají kontakt s Volaným. Protože spojený blok se dostane mimo kontrolu, vybije se jeho psionická energie a v Para-City a okolí způsobí zkázu. Čtyři mutanti přijdou o život.

21. prosince vybuduje Parkinson paratronový štít kolem města mutantů a nechá ho zesílit parasílami Verrrea a Couttera. Protesty mutantů proti svévolnému opatření odmítne para-kníže s poukazem na katastrofu předcházející noci. Kromě toho ohlásí, že všichni monochrom-mutanti 26. prosince se ve společném parabloku pokusí navázat kontakt s Volaným. V rozporu s intuitivním mutantem Rune Karugou se Koo Parkinson domnívá, že Volaný je Morkhero Seelenquell.

Když se Perry Rhodan 23. prosince zastaví nad Para-City s loďmi CHARLES DARWIN, VASCO DA GAMA a LEIF ERIKSSON, obklopí město bojovými kluzáky a začíná oslabovat jeho paratronový štít, předstupuje para-kníže před mutanty s tvrzením, že Rezident chce jejich město rozpustit, ale vyvolaná parabouře donutí Rhodana k ústupu.

Stejného dne znásilní Rune Karuga, ze kterého vzhledem k blížícímu konci jeho tělesné existence spadnou všechny zábrany, mutantku Naru a je přitom ale překvapen Yonder K'riganem a napaden. Přitom si telekinet uvědomí, že i jeho sestra Laura byla znásilněna. Navzdory svému šoku musí Nara jako bývalá žákyně mutantské školy Fellmera Lloyda10) okamžitě potom para-knížeti podat zprávu o přepadení Morkhero Seelenquellem11). Její výpověď posílí Parkinsonovu domněnku, že Morkhero je Volaný z nekonečnosti. K'rigan dostane rozkaz Naru zabít. Ačkoliv má mladou ženu rád, musí Parkinsona jako nositel kopie Lucky poslechnout. Nara je ale zachráněna Manterlanem a Byleurem a ukryta v obytném kontejneru, který její přítel Rihno jako bývalý asistent ilusionisty vybavil zrcadly.

Startac Schroeder si mezitím chce popovídat s Karugou, je ale zadržen Koo Parkinsonem. Ten okamžitě začíná s instalací kopie Lucky, ale spontánní parablock zabrání jeho úmyslu a Schroeder může uniknout teleportací. Přitom mutanti zaslechnou hlas Volaného: »Já sám vás mohu zachránit, já sám přemohu vaší smrt. Neztrácejte trpělivost, čas schůzky se blíží.«

Protože kvůli přerušené instalaci si už nikdy Schroedera nemůže podrobit, poručí Parkinson K'riganovi a Karugovi, aby teleportera eliminovali. Karuga je ale napadnut Rihnem a zabit nohou od stolu. Krátce nato usmrtí Engel sugestora pomocí vrhacího nože.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál