Perry Rhodan 2043 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2043
Název:Povstání mutantů
(Rebellion der Mutanten)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:17.10.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Volaný z nekonečnosti - slibuje záchranu zasvěceným smrti
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranský Rezident pronikne jako nemutant do Para-City

Koo Parkinson - Para-kníže připravuje sebe a město mutantů na blížící se konec

Trim Marath - mladý mutant působí v opozici proti Parkinsonovi

Yonder K'rigan - telekinet si stále více uvědomuje svou hroznou minulost

Startac Schroeder - teleportér se pokouší přežít strašlivý útok

Když je objevena krádež fúzní bomby nevypočitatelnými monochrom-mutanty, vidí Perry Rhodan jen jednu možnost. 24. prosince 1303 NGL projde v ochranně svého modrého galornského obleku paratronový štít Para-City1). Navzdory své mentální stabilizaci dostane při tom těžký duševní šok a může se už jen dokymácet, skoro poslepu, přímo ke stěně nejbližšího obytného kontejneru, kde se v bezvědomí zhroutí. Pozoruje ho přitom Nara, která se ihned vydá informovat Trima Maratha. Na cestě ale potká Yonder K'rigana, který pátrá po Startacovi Schroederovi a řekne jí o smrti jejího milého.

K'rigan sám je znovu navštíven vzpomínkami na minulost na Lepsu. Nyní ví, že jeden z policistů, kteří ho po vraždě zatkli, byl i Jacques Byleur. K'rigan zjistí, že ho Rune Karuga do vraždy nastrčil, aby z něj mohl udělat gladiátora. K'rigan si vzpomene, že ho během osmi měsíců strávených v gladiátorské škole chtěj jiný bojovník tajně zavraždit, protože kvůli své převaze v aréně představoval smrtelné nebezpečí. Byl ale tehdy zachráněn sotva šestnáctiletým Koo Parkinsonem.

Mezitím Manterlan objeví spícího Perryho Rhodana. Protože před očima vidí geneticky naprogramovanou smrt, chce Rezidentovi odebrat buněčný aktivátor. Odtáhne ho proto do svého kontejneru. Mezitím co s pomocí dezintegrátoru začíná otevírat galornský skafandr, překvapí ho genová smrt.

Trim Marath ve stejné době ukrývá svého přítele Startac Schroedera, který je díky nepodařenému instalačnímu pokusu Koo Parkinsona zcela omámený. Poté ho Nara odvede ke kontejneru, ve kterém zanechala Rhodana. Oba nesmrtelného nakonec najdou společně s mrtvým Manterlanem a odnesou ho ke Schroederovi do zrcadly chráněného kontejneru. Zde Rhodanovi a Schroederovi lékařsky pomůže mutant Galthas Baltar.

Díky intenzivnímu kontaktu s Parkinsonem a Lucky se Startac Schroeder dozví, že zdánlivá panenka je ve skutečnosti Psi-sběrač z planety Bluut. Parkinson byl na tento svět kdysi vysazen, poté co se s patnácti dalšími mladými mutanty pokusil unést kosmickou loď. S pomocí psí-sběrače, který nasává parapsychickou energii a může jí vysílat na jiné, vyslal Parkinson psí-energii svých druhů na sebe a na jednoho teleportéra, čímž mohl skočit na velmi vzdálenou kosmickou loď. S Luckyho pomocí se Parkinson stal psí-neutralizátorem.

Jacques Byleur oznámí Trim Marathovi, Startac Schroederovi, telekinetu Josao Jagrettymu, hypnu Shoan Allitrokkovi a dalším opozičním mutantům, že Koo Parkinson má fúzní bombu a chce jí odpálit. Ačkoliv Byleur sám žádnou kopii Lucky nemá, je mutant para-knížeti beznadějně oddán, protože může ovládat jak jeho nervovou soustavu. Jako psí-neutralizátor je Parkinson schopen kontrolovat tyto nervy a Byleurovi způsobit smrtící křeče. Aby zabránili panice, mutanti bizarní informace utají.

Ve stejné době se Yonder K'rigan vydává do Parkinsonova paláce a vidí, jak se téměř nahý para-kníže od do kůže dominy oblečené Engel nechává bičovat. Nyní pochopí, že Parkinson Engel jako jediné z okruhu svých přátel nenainstaloval žádnou kopii Lucky. Zároveň je mu jasné, že para-kníže ho s pomocí Lucky zotročil a zablokoval paměť, a že kvůli Parkinsonově vzrůstající slabosti se mu vzpomínky nyní vracejí.

Kvůli hrozícímu nebezpečí zaútočí Trim Marath a jeho přátelé přímo na Parkinsona a Lucky. Josao Jagrettym přesně vržený kámen mu strhne panenku z ruky. Drogami nadopovaný Parkinson se ale rychle vzpamatuje a zpět vrženým kamenem rozdrtí Jagrettymu čelo. Kaplize se pokusí Trima Maratha zastřelit, je ale Startac Schroederem hozen ze střech kontejneru a zlomí si vaz. Parkinson, který kontrolu nad Para-City pomalu ztrácí, se rozhodne fúzní bombu předčasně odpálit.

Mezitím pozoruje Reginald Bull z LEIFA ERIKSSONA jak vzniká čtyři sta metrů veliké pole temnoty2) a posunuje se k Para-City. V poledne 25. prosince dosahuje města mutantů. Monochrom-mutanti se dostanou do společné rezonance. Z bezvědomí se probudivší Perry Rhodan vidí, jak se lidé svázaní k loutkám shromažďují v Parkinsonově paláci v centru města, a cítí současně mocný mentální tlak.

Telepatickým hlasem sděluje »Volaný z nekonečnosti« monochrom-mutantům:»Já sám vás mohu zachránit. Já sám mohu přemoci vaší smrt. A teď budu s vámi. Připravte se na mě!«

Pod vlivem pole temnoty vytvoří mutanti para-blok, a Lucky, který zachycuje značnou část nahromaděné psionické energie, začíná hořet.

Ve stejném momentu si Yonder K'rigan vzpomene, že Koo Parkinson byl ten, kdo jeho sestru Lauru na Lepsu mučil a nakonec uškrtil. Ačkoliv K'rigan tehdy nožem zohyzdil Parkinsonův obličej a zničil mu při tom levé oko, podařilo se para-knížeti telekinetovi nainstalovat kopii Lucky. Plný nenávisti zatlačí K'rigan po tomto poznání Parkinsonovi jazyk do krku. Se svým zvláštním darem změní Jacques Byleur současně svalovinu v ruce, se kterou chce Parkinson s posledními silami aktivovat pozitronický vysílač k zažehnutí fúzní bomby. Ještě před tím, než para-kníže zemře, jeho prsty ztuhnou.

Blesk nyní prorazí paratronovou kopuli a stabilizuje se do extrémního kužele světla kolem Trima Maratha a Startac Schroedera. Před očima Perryho Rhodana oba mladí mutanti zmizí3). Na jejich místě se materializuje něco jiného4), a strašlivý psionický tlak donutí Rhodana klesnout na kolena.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál