Perry Rhodan 2024 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2024
Název:Intriky v Mirkandolu
(Intrigen in Mirkandol)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:6.6.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12921303 NGL = 48794890
Terranec a Kralasene - dochází k roztrpčenému duelu
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - Rezidenční ministr pro zahraniční politiku prosazuje na Arkonu zájmy lidstva

Bostich I. - vládce Křišťálového impéria upřednostňující další expanzi

Manklux - muž z Traversanu působí jako Kralasene

Sargor z Progeronu - šéf arkonské tajné služby vydává jasné rozkazy

Daghiera Valldolid - šikovná diplomatka radí Tifflorovi v Mirkandolu

Na Traversanu1) se v roce 1291 NGL sotva padesát let starý invalida Manklux nechává naverbovat do Kralasenen2), podorganizaci Tu-Ra-Celu. Ačkoliv Manklux je kvůli svým prorostlým kolenům a zkřivení páteře silně deformovaný, stává se pro Kralasenenského vůdce Mehona da Sannod kvůli své překvapivé inteligenci krajně cenným. Na začátku léta 1292 NGL narazí Cel'Orbton při rozhodujících pokusech v sektoru chudém na hvězdy nad hlavní rovinou Mléčné dráhy na planetu Prathon a zabije tajně všech sedm protivníků Traversanerů.

26. srpna 1292 NGL3) se vynořuje GILGAMEŠ, který Perry Rhodan před bitvou proti MATERII slíbil imperátoru Bostichovi4), náhle bezprostředně u Arkonu I z hyperprostoru. Již měsíce tajně LSP ukrývaná loď5) se zastavuje třicet kilometrů nad Mirkandolem. V tajně připraveném proslovu, který je zapojen do všech trivideových kanálů Arkonu, odkazuje Rezidenční ministr pro zahraniční politiku Lidi a mluvčí Terry v Mirkandolu, Julian Tifflor, loď okamžitě slavnostně Galaktiku. Současně je Bostich I. posměšně osloven jako Mírokníže. Kvůli tomuto vystoupení proti imperátoru zaujme až dosud s Terrou sympatizující delegáti jako zástupce Fóra Raglund, Cheboparner Gravonizorte Furunadde, zvaný GraF, jasný odstup od Tifflora.

Warno Lenenbri, galaktický rada dvaceti systémové hvězdné říše z Eysalu6), vysloví jako první obavy shromážděných delegátů, kteří v GILGAMEŠI vidí hrozbu, ale Tifflor navrhne, postavit loď postavit pod kontrolu Galaktika a posádku obsadit rovnoměrně příslušníky jednotlivých členských národů. Kromě toho dodá, že GILGAMEŠ je nejspíš odzbrojen. Terranci skutečně demontovali transformační děla a část paratronových projektorů, stejně jako MERLINovi biokomponenty a koktrakomputer, virtuály, zaměřovače maximex a hyperprostorový rezonátor. Kromě toho byly jednotlivé moduly k sobě pevně svařeny. Když se Bostich dozví, v jakém stavu mu Perry Rhodan GILGAMEŠ zanechal, rozzuří se tak, že srazí k zemi všechny své okolo stojící agenty. Tifflorovi spolupracovníci tento nával hněvu zachytí pomocí miniaturních špiónských sond a přehraje ho všem velvyslancům. Tifflor sice dosáhne, že se Galaktikum většinově vysloví o mezinárodní posádku GILGAMEŠE, ale následuje mnoholeté přetahovaní o bývalou loď nositelů buněčných aktivátorů.

V budoucnosti se Julian Tifflor snaží mezi členy galaktika vybudovat tajnou obrannou frontu proti Bostichovi. Podporován je z Beta-Albiero II7) pocházejícími, tulipánům podobnými polospáči8), který byli kdysi převezeny z Marsu na Ledovou planetu9) a potom na koloniální svět Telemach. Tam upadli v zapomnění a dostali se zpět do podvědomí nositelů aktivátorů z Camelotu, když Goeddina Tolkanderská flotila10) Telemach ohrožovala. »Strakatý papoušek«, jak se tichá aliance jmenuje, zahrnuje Akonany, Skokany, Báaloly, Traversanery, Eysalany, Neo-Tefrody ze sektoru Virth, Ekhonidany, pavoukovité Trebolany11), Posbie jakož i Gatasany a další národy Bluesanů.

V létě 1295 NGL dostává Manklux rozkaz, aby odletěl do systému Arkonu. Jeho cílem ale není tajný hlavní stan Tu-Ra-Celu v troskách Arkonu III, naopak je přijat Bostichem I., který mu dá rozkaz postarat se o vraždu Juliana Tifflora. Kromě toho má Kralasane odevzdat Galaktiku traversanské poselství. Tifflor netuší, že nyní mají v řadách Strakatého papouška špióna.

Když Arkonská flotila 19. března 1300 NGL rozdrtí svaz Ark'Tussan12), rozpadne se aliance Strakatý papoušek, protože velká část účastníků se strachuje o existenci svých vlastních národů. Kvůli Upanishadskému výcviku, kterému se musí třikrát do roka podrobit13), navštíví Tifflor 11. června v krápníkové jeskyni ležící moře, aby získal pátý Upanishadský stupeň14) Talosh. Musí ale přerušit svou koncentraci, protože ho jeho pobočnice Daghiera Valladolid informuje o anexi hvězdokupy Hayok15).

11. prosince 1301 NGL velvyslanec Tentrů Qiyünd Trülmüz upozorní Tifflora na Faiind Yarinsa, galaktického radního Santanzů, který patří k jinému národu Bluesanů. Bezprostředně poté spáchá Manklux na Bostichův rozkan s kluzákem útok na Tifflora, aby Terrance zastrašil.

Expanzní politika Křišťálového impéria masově postupuje. Proudy uprchlíků směřují především směrem do East a Southside. V roce 1302 NGL odlétá Tifflor se stometrovým křižníkem AMMENHAK na Lingoru16) a požádá liguidiského strůjce míru Dentrona Hopella17) o podporu. Hopella je přesvědčen, že by Linguidové mohli během dvou měsíců zjednat mír v Mléčné dráze, nenechá ale žádné pochybnosti o tom, že už nechtějí do galaktické politiky více zasahovat. Při návratu do soustavy Arkonu zaregistruje AMMENHAK 27. prosince mezi dvacátou a jednadvacátou planetou čtyři bledé skvrnky, které se zdráhají jakémukoliv pokusu o zaměření, ale jsou oblétány kulovitými loděmi, velkotendry a kontejnerovými loděmi a zřejmě jsou částí nějakého arkonského tajného projektu18). Když Tifflor v Mirkandolu krátce na to navštíví v ústraní žijícího Faiinda Yarinsu.

Po osvobození Reginalda Bulla z Golkanského vězení19) si Julian Tifflor stěžuje u Bostiche 25. července 1303 NGL v amfiteátru Mirkandolu. Přesto shromáždění s většinou 50.7 procentra schválí připojení GILGAMEŠE k arkonské domovské flotile. Když se Tifflor následně v osobním rozhovoru znovu osopí, poručí imperátor Mankluxovi usmrtit terranského velvyslance. Traversanský Kralasen zaútočí na Tifflorův kluzák s těžkými zbraněmi. Tifflor narazí ale na Mankluxův vlastní kluzák, takže se oba zřítí. Navzdory svému zranění Terranec Kralasena díky své Upanishadské výchově přemůže, takže Mankluxovi nezbývá než se zajetí vyhnout sebevraždou.

Večer stejného dne odevzdává Faiind Yarinsa Julianu Tifflorovi pozvánku k tajnému jednání na planetě Santaz, kteří se nachází poblíž sluneční soustavy jeho obyvatel20).

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!