Perry Rhodan 2019 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2019
Název:Poplach - Mundän
(Mundänen-Alarm)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:2.5.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
Na hlavním světě Galaktické Koruny - jde o existenci planety
Hlavní postavy románu:

Zanecchi - mundänský válečník narazí na centrum Galaktické Koruny

Mautaxh - zvláštní bytost s lidským myšlením

La-Pharoke - nový Principál stojí před novými nesnázemi

Atlan - Arkonidan pomáhá Tharoidonům při lovu na Mondäna

Ronald Tekener - Smíšek působí jako kosmokriminalista

Zeiban Vit-Terous - bývalý Principál jde zvláštní vlastní cestou

Na Orllyndie se Zeiban Vit-Terous1) nemůže vyrovnat s tím, že musel opustit místo Principála Galaktické Koruny. Odhodlán získat ztracené postavení zpět, vstoupí na svou bývalou vlajkovou loď, jejíž kapitán Keister-Hoyar mu je stále ještě oddaný. Ke zděšení posádky paličatý Ex-principál, o jehož vztahu k realitě se dá pochybovat, odletí do Mundäny obsazeného sektoru Xerbon a vyhledá vojevůdce čtvrté třídy Shriftenze2).

Mezitím dobývají Mundäni planetu Hohamcka, na které žije v tharoidonské kolonii s domorodci Amcka. Mun-9 Carrazzo padne se svými vojáky do pasti. Až na Mun-12 Zanecchiho, který náhodně přežije, je celý oddíl zabit. Než ale může použít Mundänský přístroj pro nouzové volání, je mu useknuta pravá ruka. Zachrání se v transmiteru Tharoidonů a dostává se tak na vesmírnou plošinu Galaktické Koruny. Tam má čtyřicet let starý Mun-voják, který je pro svou neobratnost a smůlu neustále terčem posměšku svých kamarádů, příležitost zabít svého prvního Modrého blonďáka. Další transmiterový skok ho přináší na Orllyndie. Když pozná, že se nachází na tajném centrálním světě Koruny a že se tu nachází také SOL, vynaloží všechno na to, aby mohl informovat velení Mundänů, a vstoupí do Pur Straviente.

Zde se stále ještě zdržuje Atlan a Ronald Tekener. La-Pharoke jim oznámí, že temný oblak Auroch-Maxo je identický s temným oblakem Tauu, který je 111.554 světelných let od Orllyndie. V sektoru Tauu, centrálním shromaždišti Mundänů, se nachází i S-Zentrant.

Když zjistí, že se na Orllyndie zdržuje Mundäne, nechá La-Pharoke na radu obou galaktiků odstartovat všechny kosmické lodě a zajistit veškeré přenosné hypervysílačky. Zanecchi se proto vydá na cestu do konventního dómu, ve kterém je instalována hypervysílačka a dá se dosáhnout jen těžce po popínavých rostlinách. Zas a znovu je Zanecchi vyhledán malou, kulatou, červeně zbarvenou bytostí, která se jmenuje Mautsch.

Quantrone pochází z národa, jehož členové se vyvinuly do oduševnělé, energetické formy. Mundänové zničili ale domovský svět Quantronů, a přežil jen Mautsch, protože se nacházel v přechodném stavu. Od té doby bloudí Segafrendem a hledá své odduševnělé druhy a živí se sluneční energií. Mautsch se Zanecchise ptá na jeho nenávist k Tharoidonům a správnost války, kterou Mundäni vedou proti Galaktické Koruně. Quatronovi se skutečně podaří nahlodat pochybnosti Mundänského válečníka, ale jeho kondiciování se ukáže jako příliš silné. Zanecchi vraždí dál a žene své drogami nadopované tělo dál ke svému cíli. Ačkoliv je popíchán rojem agresivního Zitonského hmyzu a jeho tělo je otrávené, dosáhne Mun-12 nakonec po strašné námaze konventního Koncilu. Tady ho uz očekává Atlan a Tekener, kteří ho chtějí zajmout živého. Tomu ale zabrání Mautsch, který na poslední okamžik Mundänovo tělo spálí. Poté se Quantrone vydává na své další putování po Segafrendu3).

Atlan a Tekener se vrací na SOL, které zbývá už jen šedesát Segů (devatenáct dnů) na její úkol a proto okamžitě vyráží k oblaku Auroch-Maxo. Krátce poté přistává Zeiban Vit-Terous opět na Orllyndie. Před zděšeným auditoriem opět svolává 111. Korunní konvent a 944.8741.86-40 Segafu oznamuje, že sjednal s Mundäny okamžité příměří a jako protislužbu jim prozradil souřadnice Orllyndie. Ještě před tím, než La-Pharoke může šílence zatknout, objevuje se flotila Mundänů a zničí centrální svět Galaktické Koruny. Přes paraschopnosti svého syna prožívá Mondra Diamond smrt milionů, než Arystesova odnož4) tento vjem ukončí vypuštěním oblaku pylu5).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál