Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan Neo > svazek 282
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 282
Název:Muž z minulosti
(Der Mann aus der Vergangenheit)
Autor:Olaf Brill
Vydáno poprvé:7. července 2022
Vydáno v češtině:-
Hlavní postavy románu:

Georges Jacques »Roi« Danton

Camille Desmoulins

Perry Rhodan

Gayt-Coor

Yammot

Před sedmi desetiletími se astronaut Perry Rhodan setkal s mimozemšťany. Od té doby se lidstvo vydalo ke hvězdám a kolonizovalo cizí světy, zapletlo se však také do mnoha vesmírných konfliktů.

Země a Měsíc již několik let obíhají kolem cizího slunce ve vzdálené kulové hvězdokupě M 3. Supertěžcí pod velením Leticrona navíc obsadili Sluneční soustavu a všechny koloniální planety Země. Mezitím se je podařilo vyhnat.

V roce 2107 je mozek Perryho Rhodana unesen do Naupaumu. Není však jediným člověkem, který se jako ceynach ocitl v cizím hostitelském těle. Druhý Terranec ale pochází z doby před více než třemi sty lety. Aby přežil ve světě, který je pro něj naprosto děsivý, je odkázán na pomoc svého těla. To má však zcela jiné plány než MUŽ Z MINULOSTI…


Georges Jacques Danton, všemi oblíbený syn prostého měšťana a nadaný student práva, vystupuje jako šlechtic, proto mu také někteří říkají Roi Danton. Po ukončení studií se vydává do Paříže, kde se stává advokátem a potkává svého přítele Camilla Desmoulinse. Poté patří k významným osobnostem, které iniciovaly první revoluci ve Francii, jež svrhla krále a předala moc lidu. Podílel se také na vytvoření revolučního tribunálu a byl příznivcem četných poprav gilotinou, nového přístroje, který zkonstruovali jeho přátelé. Nakonec se však dostane do sporu s Robespierrem a sám je popraven na gilotině.

Ale poté, co mu gilotina usekne hlavu, se stane něco neuvěřitelného. Jeho mozek je nějakou záhadou přenesen v čase a prostoru a skončí v mozkové bance v Naupaumu. Aby byl zachráněn, musí být implantován do těla Yaanztroňana. Georges Danton, člověk ze Země 18. století se nyní musí zorientovat na cizí planetě ve vzdálené budoucnosti a v ještě vzdálenější galaxii. Danton se domnívá, že ho celý život pronásledovaly nestvůry se špičatýma ušima porostlé zelenou kůží – Yaanztroňané, jakým se nyní stal i on. Často také snil o muži jménem Perry Rhodan. Od majitele jeho nového těla, Seskatsche, se dozvídá, že nic z toho nebyla skutečnost, ale pouze způsob, jakým se jeho mozek vyrovnával s příchodem do nového těla. Danton si je však jist, že Perry Rhodan existuje a chce ho najít. Poprvé se ocitá v ulicích cizí planety, nespravedlnost a strádání místních obyvatel mu velmi připomíná i jeho vlastní domov a velmi rychle se tak projeví jeho revoluční myšlenky, což ho samozřejmě dostane do potíží. Ukáže se, že dalším zásadním problémem je také to, že tělo ve skutečnosti patří zločinci Seskatschovi, který se Dantonova ceynachu chce co nejdříve zbavit.

Díky své vzpurné osobnosti má však Danton v Seskatschově těle navrch. O Yaanztroňanovi se zvláštním ceynachem v ještě zvláštnějších šatech se dozvídá Gayt-Coor, vesmírný cestovatel z Naupaumu. Neunikne mu ani to, že zřejmě hledá osobu jménem Perry Rhodan. Pomáhá mu při pátrání a naváže kontakt s Caddron-Vaga, protože doufá, že se díky nim dostane z planety. Jeho vesmírná loď mu totiž byla ukradena.

Perry Rhodan je skeptický a obává se, že jeho návrat domů nebude vůbec snadný. Jenže poté se konečně setkává s Yaanztroňanem s podivným ceynachem a ještě podivnějším příběhem. Zjišťuje, že ceynach ve skutečnosti patří Georgesi Jacquesovi Dantonovi, hrdinovi Francouzské revoluce. Dělí je sice několik století, ale uvědomují si, že mají mnoho společného, a proto se rozhodnou, že budou společně pátrat po tom, proč zrovna jejich mozky byly uneseny do Naupaumu.