Perry Rhodan Neo 243 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 243
Název:Tři kapky nekonečna
(Drei Tropfen Unendlichkeit)
Autor:Rainer Schorm
Vydáno poprvé:8. ledna 2021
Vydáno v češtině:-
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Sofgart

Omar Hawk

Bernárd Lahaie

Laura a Sophie Bull-Legacy

Reginald Bull

Rok 2090: Půl století poté, co se lidstvo vydalo do vesmíru, tvoří Solární unie základ mírumilovně rostoucí hvězdné říše. Bezpečnost lidí je však opět ohrožena: vnitřními konflikty, a protivníky zvenčí a v neposlední řadě i temným životem.

Perry Rhodan doufal, že se mu toto nebezpečí podařilo odvrátit ve středu Galaxie. Po svém návratu si však opět uvědomuje, že nepřítel ještě není ani zdaleka poražen. Zvláště proto, že Iratio Hondro, hladovějící po moci, je stále pod vlivem temného života.

Zatímco Rhodan Plophosana pronásleduje, vyvíjí na pozemském Měsíci hyperinpotronika NATHAN nepochopitelnou aktivitu. Když NATHAN přijme tísňové volání, začíná speciální mise: dcery Reginalda Bulla jako NATHANOVY interpretky a synové Perryho Rhodana jako tajní agenti se vydávají do soustavy Algol.

Dozvěděli se, že se zde nachází záhadný artefakt – narazí na TŘI KAPKY NEKONEČNA…


Protektor Reginald Bull má namířeno na návštěvu svých dcer na Měsíc. Již při příletu však zpozoruje, že se na pozemském satelitu děje něco neobvyklého. Mimořádné množství vesmírných lodí právě odlétá pryč a jeho vlastní space-disk má zakázáno přistát. Řízení lodi nakonec přebírá autopilot, ale na Bullovy výzvy nikdo z povrchu nereaguje, až se nakonec ozve samotný NATHAN. Měsíční hypeinpotronika protektora informuje, že byl zahájen »projekt Eurydika«, který povoluje evakuovat obyvatelstvo Měsíce v případě hrozícího nebezpečí. Více ale nespecifikuje, jen naznačí, že zmiňovaná hrozba by mohla přijít ze strany Iratia Hondra. Bull nakonec přistává na Měsíci, kde je svědkem dalších příprav, vše vypadá, jako by celé zařízení mělo být neprostupně zapečetěno. Bull se poté konečně setkává s Laurou a Sophie Bull-Legacy.

Arkonidan Sofgart se právě nachází v soustavě Deneb, na planetě, která bývala terranskou kolonií Tiã n jīn sì. Přesněji se jednalo o kolonii Čínského bloku, která zanikla po zásahu Iratia Hondra. Sofgart, jehož cílem je z prazvláštních důvodů Larsaf III neboli Země, se s lidmi setkal v Thantur-Lok, kde pomáhal Perrymu Rhodanovi. Arkonidan, který kdysi doprovázel planetárního inženýra Kroma, nyní na LORKU cestuje sám, pouze ve společnosti dvou robůtků Eggise a Ekkise. Sofgart netuší, co ho do těchto končin přivedlo, vše, co nachází, jsou jen zbytky bývalého osídlení a pustina. Jeho dalším cílem je mehandorská stanice v soustavě Beta Albireo. Když se vrací ke své lodi, zaměří pravidelnou kruhovou strukturu, kterou se rozhodne prozkoumat. Podle všeho se jedná o pohřbenou vyschlou časovou studnu. V tajném úkrytu u studny poté objeví záhadnou vibrující kapku, která vypadá jako tvořená krystalickým bórem. Úplně stejnou, jako tu, kterou sám vlastní od té doby, co ji objevil na Arkonu I. S oběma kapkami se pak vydává zpět k lodi.

Sofgart byl sirotek, jenž nikdy netušil, kdo byla jeho rodina. Podobně jako Krom, který se ho ujal, a který se jen díky svému obrovskému talentu dostal mezi elitu. Krom se v Sofgartově doprovodu jednoho dne vydal do prastarého Karminsuulského archivu na Arkonu I, kde potřeboval získat informace ze starých map o soustavě Kravvernal. Již při vstupu je zřejmé, že archiv obsahuje artefakty datované až do Archaické periody, tedy nejstarších dějin Velkého impéria. V archivu je uvítá neobvyklý hlas počítače. Na jednu stranu musí být tento správce archivu nesmírně starý, na druhou stranu však vykazuje ve svém chování náznaky osobnosti, což je něco, co je arkonidským pozitronickým systémům naprosto cizí. Zatímco Krom prochází prastaré informace, sdělí z ničeho nic počítač Sofgartovi, že je geneticky oprávněn získat Relikvii 100. Arkonidan je překvapen, protože je Essoya. Počítač ale vysvětluje, že to nemá nic společného s příslušností ke Khasurnu, ale souvislost s jeho genetickým dědictvím, které je velice staré. Sofgart poté obdrží podivnou maličkou věc, která vypadala jako černošedá kapka, jejíž povrch se kovově leskl, jako krystalický bór, byla stejně tak tvrdá a jemně vibrovala. Archiv není schopen říct, odkud pochází, poradí mu však, aby se vydal na Larsaf III.

Když LORK odlétá ze soustavy Deneb, je znenadání vtažen do právě aktivovaného slunečního transmiteru. Nemá tušení, jak k jeho spuštění došlo, vlastně ani nevěděl o jeho existenci. Když loď transmiterem projde, ocitá se v proudu trosek a úlomků různého materiálu, které směřují přímo proti ní. Loď je těžce poškozena při několika silných nárazech. Sofgartovi se podaří vyslat volání o pomoc a poté neřiditelné plavidlo navede k nejbližší planetě. Pozitronika mezitím zjišťuje, že LORK materializoval v soustavě Algol, a obří ledová planeta, k níž míří, se jmenuje Malby. Loď kvůli četným škodám není schopná dostat se na stabilní orbitu, a proto padá do atmosféry.

NATHANOVY interpretky Laura a Sophie se se svým otcem záhy opět loučí, protože byly povolány do soustavy Algol, odkud přišlo nouzové volání a o pomoc požádal sám Vrchní spojovatel Krumar Rabkob. Bull se pak krátce setkává s Leibnitzem a Monad, přičemž je svědkem toho, jak se všechna zařízení na Měsíci pomalu uzavírají, a poté se přemístí na palubu TERRANIE.

Poškozený LORK nemá v kruté atmosféře ledového světa žádnou šanci a utrpí ještě vážnější škody. I Sofgart je těžce zraněn a musí se proto přemístit do lékařského sarkofágu, kde má jedinou možnost přežít.

Vrchní ředitel Bernárd Lahaie je kontaktován Krumarem Rabkobem ohledně nouzového volání, které vyslala loď, jež nečekaně přiletěla slunečním transmiterem C. Tento transmiter, jemuž se přezdívá pekelná díra, se ze závažných důvodů nepoužívá – je totiž vysoce nestabilní a nikdy se nepodařilo zjistit, kam se vlastně objekty, které jím projdou, ve skutečnosti dostanou. Transmiter se tedy používá k likvidaci odpadu z těžebních zařízení v soustavě. Dráha ledové planety Malby se právě křížila s transmiterovým polem, kde byla také loď naposledy zachycena. Rabkob ihned o incidentu informoval NATHANA, jenž vyslal záchranný tým. Ten se ale na místo dostane se zpožděním, protože musí oklikou přes Olymp a kolonie nedisponuje žádnými vhodnými kosmickými loděmi, které by se na záchrannou misi mohly vydat. Lahaie tedy k Malby odlétá na palubě TAHAČE, speciálního remorkéru, který je schopen přepravovat i vetší asteroidy a slouží i jako opravářská jednotka. Nouzové volání však zachytil i KRAXN, vesmírná loď kapitána Daana Meynstera, která má právě namířeno vyzvednout náklad na Rumalu, a připojí se k záchranné misi.

LORK se propadá do stále hlubších vrstev atmosféry. Sofgartův stav je momentálně stabilizován. Zdá se mu, že má halucinace, protože před sebou vidí vznášet se bílý mlhavý závoj. Jeho existenci mu ale potvrdí i jeho stále funkční roboti. Zároveň v jeho kapse začnou obě kapky divoce vibrovat. Děsivé zjevení se přibližuje až k němu a nabírá humanoidní podobu. Pak Sofgart omdlí.

KRAXN i TAHAČ mají i přes spojené síly problém operovat v atmosféře ledového obra. Poškozený křižník se jim podaří stabilizovat až po příletu Laury a Sophie Bull-Legacy. Protože nikdo neodpovídá, vydává se dovnitř záchranný tým, který objeví jen jediného člena posádky. Kapitán Meynster o situaci informuje Nika Quinta a odlétá pro svůj náklad.

Sofgart se probouzí až v nemocnici na Rumalu. Lahaiemu a dvojčatům Bullovým vypráví o své nečekané cestě. Přeruší je Rabkob s hlášením, že do soustavy právě přilétla NATHALIE, s Rhodanovými syny, Omarem Hawkem a Watsonem na palubě. Sofgart podotýká, že Rhodana zná, protože se s ním setkal na Arkonu. Rabkob je také informuje, že byly zaznamenány neobvyklé impulsy vycházející za prvé ze Sofgartovy blízkosti a za druhé ze vzdálené oblasti Modřánků. V tom přichází i Thomas a Farouq s doprovodem. Sofgart je přesvědčen, že impulsy způsobují jeho dvě kapky a vypráví, jak k nim přišel. Věří také tomu, že právě ony jsou zodpovědné za jeho strastiplnou cestu a manipulaci se slunečním transmiterem. Společně se tedy rozhodnou vydat na místo, odkud byly zachyceny druhé impulsy.

V oblasti Modřánků, které byly pojmenovány podle specifického zbarvení písku, vše vypadá naprosto normálně. Pak ale železné kořeny, druh místní subplanetární vegetace, odhalí v písku skrytou časovou studnu. Všichni přítomní se shodnou na tom, že do ní bude muset někdo vstoupit. Jediným vhodným kandidátem se nabízí Omar Hawk, který si je vědom utrpení, které bude muset vydržet, ale nakonec do studny vstoupí. A následuje ho i jeho věrný okrill.

Na druhé straně studny se Hawkovi zdá, jako by vše bylo tvořené z jantaru. Dlouhou dobu se rozhlíží kolem, ale nemůže nic najít. Až nakonec objeví kuličku podobnou Sofgartovým kapkám zarostlou v jedné z jantarových struktur. Ven se mu i podaří dostat až s Watsonovou pomocí. Na cestě zpět ale potkávají děsivý bílý přízrak, který se představí jako Tiamat. Hawkovi řekne, že zde očekával někoho jiného a je překvapen, že se mu podařilo studnou projít. Chce, aby třetí kapku předal »jemu« a aby mu vyřídil, že všechny kapky patří do nádoby zvané F'Atkor, bez níž jsou naprosto zbytečné, a cílem je Solt, což už ale ví, a pak znenadání zmizí. Oxtorňan i okrill se tedy vrací zpět na Rumal. Když dá Sofgart všechny tři kapky k sobě, objeví se v písku v blízkosti studny gemingové drúzy, z nichž se uvolňuje temný život, který ale hned zmizí, což si nikdo nedokáže vysvětlit. Hawk vypráví, co se stalo na druhé straně studny a nyní je zcela jasné, že se Sofgart musí vypravit do Sluneční soustavy. Protože všichni mají obavy, že by kapky mohly opět zmanipulovat transmiter, vydává se Sofgart na cestu na palubě NATHALIE.

NATHALIE je prototyp terranské lodi, která se vesmírem pohybuje pomocí krátkých transic, jichž bez jakékoliv refrakční periody může vykonat až 200. Let z Rumalu na Zemi má být překonán pomocí 96 skoků, proto je nanejvýš podezřelé, když loď provede transici o délce 1,3 světelných let, což by nemělo být reálné. K Zemi nyní zbývá dalších 4,3 světelných let, a protože není jiná možnost, jak se tam dostat, rozhodnou se Tom a Farouq, že skok provedou. Transice neprobíhá jako obvykle, když se loď vynoří z hyperprostoru, je v těsné blízkosti Země přesně nad Bolívií. Sofgart věří, že musí dále pátrat na koordinátech, na nichž se NATHALIE objevila. Tom a Farouq, ale i Laura a Sophie jsou však ihned odvoláni k jiným úkolům, ale Omar Hawk a Watson se rozhodnou Arkonidana doprovázet.

Sofgart, Hawk a Watson jsou vysazeni na náhorní plošině Altiplano v jihoamerických Andách. Jejich postup není příliš jednoduchý, zvláště proto, že Arkonidan se stále úplně nezotavil ze zranění utrpěných na LORKU. Nakonec se rozhodnou následovat směr, ve kterém jsou tři kapky nejvíce aktivní. Dovedou je ke kruhovité struktuře, která je chráněná hustým porostem, pod nímž objeví další časovou studnu, o jejíž existenci dosud neměl nikdo nejmenší tušení. Hawk nemá na výběr, a i s Watsonem opět skočí do studny. Když se znovu objeví, má okrill v tlamě podivnou věc. Sofgart předpokládá, že to musí být již zmiňovaný F'Atkor, tedy lahev, do níž Arkonidan přemístí své tři kapky. Trojice se tedy rozhodne jít zpět, ale nejbližší město La Paz je daleko. V tom má Sofgart vizi: vše kolem něj je rudé, nebe má lososovou barvu. Poté stojí v jeskyni, kde jsou zbytky kruhového ohraničení a vedle něj leží pozůstatky ohořelé bytosti. Hawk se domnívá, že se jedná o Mars a Sofgart se tam chce co nejdříve dostat.